Visa allt om DATAINSPEKTIONEN

Offentlig försäljning

Offentlig marknadsdata (tkr)
2016 2015 2014
Affärsvärde totalt Summan av samtlig försäljning eller samtliga inköp inom offentlig sektor. Värdet inkluderar eventuell moms. 1 655 1 873 1 130
Antal kunder totalt Antal kunder eller leverantörer som gör affärer inom offentlig sektor. 176 133 122
Bolagets fem största kunder Affärsvärde Affärsvärde Affärsvärde
GÖTEBORGS KOMMUN (Kommun) 85 11 25
SVERIGES DOMSTOLAR (Statlig enhet) 50 31 78
VÄSTRA GÖTALANDS LÄNS LANDSTING (Landsting) 44 15 19
SLL - Locum AB (Landsting) 40 - -
OSBY KOMMUN (Kommun) 35 4 -
* Alla värden är tkr och inkluderar moms, i tjänsten Offentliga värden ingår ej information om offentligt ägda bolags inköpsvärden. Siffrorna baseras på ett samarbete med allabolag.se och DoubleCheck.

Kommunala kunder


59 kr exkl. moms

  • Upp till 30 största av bolagets kommunala kunder (30 st)

Landstingskunder


59 kr exkl. moms

  • Upp till 30 största av bolagets landstingskunder (29 st)

Statliga kunder


59 kr exkl. moms

  • Upp till 30 största av bolagets statliga kunder (30 st)

Beställ mer detaljerade rapporter/analyser från DoubleCheck.

Offentliga inköp

Offentliga affärsvärden (tkr)
2016 2015 2014
Inköpsvärde totalt Summan av alla inköp gjorda av offentlig sektor. 21 931 18 261 16 230
Antal leverantörer totalt Totalt antal leverantörer till den offentliga verksamheten. 164 154 156
Privata leverantörer Antal leverantörer som är privata. 149 141 141
Offentliga leverantörer Antal leverantörer som är offentliga verksamheter. 15 13 15
Antal branscher Antal branscher enligt allabolag kategorisering som levererar till offentliga verksamheten. 89 92 92
Inköpsvärde per bransch (2015) Inköpsvärde Antal leverantörer Största leverantör
Uthyrning & Förvaltning av Fastigheter 7 057 3 SIFAB Fastighets Aktiebolag
(6 895)
Personalförvaltning & andra stödtjänster 4 496 3 STATENS TJÄNSTEPENSIONSVERK
(3 486)
Datakonsultverksamhet 2 507 11 Aptly Consulting Aktiebolag
(856)
Kreditgivning, övrig 710 4 Diners Club Nordic AB
(363)
Personalmatsalar 599 1 Sabis Aktiebolag
(599)
Postorder- & Internethandel 588 2 Dustin Aktiebolag
(587)
Verksamheter som utövas av huvudkontor 563 2 Poolia Sverige Aktiebolag
(471)
Telekommunikation, Trådlös 468 1 Tele2 Sverige Aktiebolag
(468)
Bokutgivning 345 4 Wolters Kluwer Sverige Aktiebolag
(335)
Konsultverksamhet avseende företags org. 300 7 Docere Intelligence Aktiebolag
(136)
Gruv-, Bygg- & Anläggningsmaskiner, Partihandel 290 1 Städ & Maskin Centralen i Stockholm AB
(290)
Hotell & Restaurang 289 4 Scandic Hotels Aktiebolag
(147)
Tryckning av Böcker & Övrigt 286 4 BrandFactory AB
(260)
Inspektion, Kontroll & Tillståndsgivning 245 3 RIKSREVISIONEN
(206)
Konferensanläggningar 235 2 Vår Gård Saltsjöbaden Aktiebolag
(197)
Datordrifttjänster 234 3 Pulsen Production AB
(170)
Översättning & Tolkning 196 2 Translegal Sweden AB
(174)
Juridik, Ekonomi, Vetenskap & Teknik, övrig 176 4 Colligio AB
(161)
Öppen Hälso- & Sjukvård 160 2 Helsa Företagshälsovård Sverige AB
(92)
Databehandling & Hosting 135 4 Bisnode Sverige AB
(95)
Post- & Kurirverksamhet 132 1 PostNord Sverige AB
(132)
Dataprogrammering 126 7 IT-Huset i Norden AB
(55)
Möbler, Mattor & Belysning, Partihandel 123 1 EFG Kontorsmöbler AB
(123)
Direktreklamverksamhet 121 2 Marknadsinformation i Sverige AB
(75)
Fonder & liknande finansiella enheter, övriga 93 1 TRYGGHETSSTIFTELSEN
(93)
Kongresser & Mässor 82 3 Conferera Consult CON Aktiebolag
(65)
Utgivning av annan programvara 81 4 Euroling AB
(50)
Kontorsförbrukningsvaror, Partihandel 80 2 Staples Sweden AB
(56)
Detaljhandel, övrig 77 1 Selecta AB
(77)
Datorer, Program & Kringutr, Partihandel 77 3 Ricoh Sverige AB
(69)
Reklam, PR, Mediebyrå & Annonsförsälj. 76 2 Ultimedia Aktiebolag
(60)
Arkivverksamhet 73 1 Depona AB
(73)
Vägtransport, Godstrafik 73 1 Stockholms Miljöbud 838383 AB
(73)
Elhandel 72 1 Fortum Markets AB
(72)
Källsorterat material 60 1 Veolia Recycling Solutions Sweden AB
(60)
IT- & Datatjänster, övriga 59 2 nearU AB
(57)
Förvaltning & Handel med värdepapper 59 1 Career Group Sverige AB
(59)
Fastighetsrelaterade stödtjänster 59 1 SMK Entreprenad AB
(59)
Frukt & Grönsaker, Partihandel 47 1 Företagsväxter i Knivsta AB
(47)
Personalutbildning 34 2 Addskills Cornerstone Group AB
(26)
Hushållsvaror övriga, Partihandel 32 2 TriffiQ Företagsprofilering AB
(30)
Utgivning av tidskrifter 30 2 Bonnier Business Media Sweden AB
(29)
Advokatbyråer 26 1 Advokatfirman Carler KFB AB
(26)
Juridisk verksamhet, övrig 25 2 Privacyline AB
(13)
Böcker, Butikshandel 25 1 Jure Aktiebolag
(25)
Intressebev. Arbetsgivarorg. 23 2 ARBETSGIVARVERKET
(22)
Säkerhetsverksamhet 20 1 Tempest Security Sverige AB
(20)
Pappers- & Pappersvarutillverkning 19 1 BTJ Sverige AB
(19)
Insatsvaror övriga, Partihandel 18 1 Cupola AB
(18)
Grafisk produktion 17 1 Stockholm Print Center Reijs & Co Aktiebolag
(17)
Kontors- & Butiksmöber, tillverkning 16 1 Flokk AB
(16)
Landtransport, stödtjänster 15 1 Taxi Stockholm 15 00 00 Aktiebolag
(15)
Telekommunikationsutrustning, Butikshandel 15 1 BKE TeleCom Aktiebolag
(15)
Inkasso- & Kreditupplysningsverksamhet 12 1 Visma Collectors AB
(12)
Rengöring & Lokalvård 11 1 Sodexo AB
(11)
Grafisk Designverksamhet 11 1 Aktiebolaget Christian Sabe
(11)
El-VVS & Bygginstallationer 11 2 Euro El i Stockholm Aktiebolag
(9)
Restaurangverksamhet 9 3 godsmak Sweden AB
(6)
Optiker, Butikshandel 9 1 Synoptik Sweden Aktiebolag
(9)
Sport- & Fritidsutbildning 9 1 Naturfys Handelsbolag
(9)
Flyttjänster 8 1 NFB Transport Systems AB
(8)
Maskiner & Utrustning övriga, Partihandel 8 2 Water Company i Sverige AB
(6)
Skatterådgivning 7 1 Tholin & Larsson-Gruppen Aktiebolag
(7)
Hälso- & Sjukvård, övriga 7 1 Blå Dur
(7)
Byggverksamhet 7 1 Byggital Produktion AB
(7)
Monetär finansförmedling, övrig 5 1 Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial
(5)
Butikshandel, övrig 4 1 Rollups.se Svenska AB
(4)
Teknisk Provning & Analys 4 1 Ideella föreningen SIS Swedish Standards Institutemed firma SIS Swedish Standards Institute
(4)
Press- & Övrig Fotografverksamhet 4 1 FROZENTIME IMAGES
(4)
Verksamhet utförd av Försäkringsombud & Försäkringsmäklare 4 1 Falck Secure AB
(4)
Universitets- & Högskoleutbildning 3 1 KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN
(3)
Säkerhetssystemtjänster 3 1 Safetel AB
(3)
Intressebev. Branschorg. 3 2 Bonus Copyright Access, ek. för.
(2)
Kontorsmöbler, Partihandel 3 1 Ergohuset Ermi AB
(3)
Stats- & Kommunledning, Lagstiftning & Planering 3 1 RIKSDAGSFÖRVALTNINGEN
(3)
Redovisning & bokföring 2 1 SKLFS Fakturatjänst AB
(2)
TV-program planering 2 1 Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag
(2)
Utbildningsväsendet, stödverksamhet 2 1 Karnov Group Sweden AB
(2)
Tillverkning, övrig 2 1 K-Products Aktiebolag
(2)
Nyhetsservice 2 2 TT Nyhetsbyrån AB
(1)
Museiverksamhet 2 1 MODERNA MUSEET
(2)
Kontorsmaskiner & Kontorsutrustning, Partihandel 1 1 Francotyp-Postalia Sverige AB
(1)
Livsmedelshandel 1 1 Hemköpskedjan AB
(1)
Totalförsvaret 1 1 MYNDIGHETEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAP (MSB)
(1)
Industriförnödenheter, Partihandel 1 1 Distancia Sales Company AB
(1)
Intressorganisationer, övriga 1 1 GDSEKRETERARFÖRENINGEN
(1)
Blommor & Växter, Butikshandel 0 1 Bella Flora Blommor AB
(0)
Intressebev. Yrkesorg. 0 1 SIG SECURITY
(0)
Plastvarutillverkning, övrig 0 1 SignMax AB
(0)
* Alla värden är tkr och inkluderar moms, i tjänsten Offentliga värden ingår ej information om offentligt ägda bolags inköpsvärden. Siffrorna baseras på ett samarbete med allabolag.se och DoubleCheck.
Beställ mer detaljerade rapporter/analyser från DoubleCheck.
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...