allabolag.se - Gratis företagsinformation på Internet
VAD SÖKER DU?  
 
ANGE BOLAG, PERSONNAMN, BRANSCH ELLER FRITT SÖKORD    
1px
VAR?  
DU KAN KOMBINERA GATUADRESS, POSTNR, ORT, RIKTNR

Kreditupplysningar

Med UC:s kreditupplysning Mikro, Risk och Standard får du underlag för kreditbedömningar av hög kvalitet. Läs mer om villkor för kreditupplysning.

Ska du köpa en kreditupplysning Risk eller Standard måste du först registrera dig. Detta beror på de lagar som finns om kreditupplysningar. Informationen används inte av allabolag.se i något annat syfte än att följa lagen och säljs inte vidare till tredje part. Klicka här för att skapa ett konto. Detta konto kan du sedan använda varje gång du ska köpa kreditupplysningar.

Observera, när du gör en kreditupplysning går det inte ut någon information till bolaget som du tar en upplysning på. Kreditupplysningarna levereras av UC som har följande leveransvillkor:

1. UC tillhandahåller upplysningar enligt bestämmelserna i kreditupplysningslagen (KUL).

2. En kreditupplysning får användas endast för kundens egen räkning såvida inte kunden bedriver uppdragsverksamhet. Kunder som bedriver uppdragsverksamhet är t.ex. banker, inkassobolag eller advokatbyråer. Dessa får beställa upplysning för klients räkning om:

  • klientens namn och adress anges i beställningen. Detta är en förutsättning för att UC ska kunna uppfylla kreditupplysningslagens krav. Känner sig kunden förhindrad, pga. sekretess eller andra skäl, att utlämna sin klients identitet får kunden inte beställa upplysning för klientens räkning.
  • kunden inte tillför upplysningen ytterligare faktauppgifter, råd eller omdömen.
  • kunden inte samlar in och arkiverar kreditupplysningar för att senare förmedla upplysningen till annan klient.

3. Om kunden anser att en uppgift i kreditupplysningen är oriktig eller missvisande ska anmälan omedelbart göras till:

UC AB, 117 88 Stockholm
e-post: utredningen@uc.se
telefon 08-670 92 50

4. Kunden ansvarar för att personalen har erforderlig utbildning för att på ett betryggande sätt handha UC:s kreditinformation.

5. UC är inte ansvarigt för skada som beror på lagbud, myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om UC är föremål eller vidtar sådan konfliktåtgärd.

UC:s produkter har sammanställts från källor som bedömts tillförlitliga. UC kan varken garantera källornas tillförlitlighet eller produkternas fullständighet eller riktighet. UC påtar sig inte något ansvar för det ekonomiska utfallet av lämnade råd och rekommendationer.

UC är inte i något fall ersättningsskyldigt vare sig för direkt skada, utebliven vinst eller annan indirekt skada, såvida UC ej gjort sig skyldigt till grov oaktsamhet.

6. Leverans av information eller tjänst kan komma att upphöra omedelbart efter lagstiftares/myndighets beslut.

7. Kundens möjligheter att registrera personuppgifter i den levererade kreditupplysningen på maskinläsbart medium regleras av Personuppgiftslagen (SFS 1998:204).1px
© allabolag.se    |   Om allabolag.se    |   Användarvillkor    |   Cookies    |   Ingår i UC koncernen