allabolag.se - Gratis företagsinformation på Internet

»Uppdatera sidan refresh
»Avmarkera alla
KÄLLA
SVD.se (0)
DN.se (0)
Aftonbladet (0)
Expressen (0)
Affärsvärlden (0)
Dagens Media (0)
IDG.se (64)

TYP
Ekonomi (0)
Nyheter (0)
Reklam & PR (0)
IT & Teknik (0)
Kultur (0)
Sport (0)
Fritid (0)
»Avmarkera alla typer

DAG
allabolag.se Nyhetstjänst

Vi har samlat några av Sveriges bästa nyhetskällor. Använd menyn till vänster för att välja den typ av nyheter du vill läsa.

hr

Lättare att komma in på högskolan - antalet antagna 25-åringar och äldre ökar
Universitets- och högskolerådet jämför urval 1 hösten 2016 med hösten 2015 och konsta­terar att andelen behöriga sökande ökar samtidigt som fler blir antagna till högskolan. Färre sökande och ökad antagning hösten 2016 har gjort det lättare att komma in på högskolan jämfört med hösten 2015. Det lägre söktrycket beror helt på att antalet sökande ...
cisCisionNews - 15 jul. kl. 13:01

hr

AddLifes årsredovisning för 2015/2016 offentliggjord
AddLifes årsredovisning för 2015/2016 har idag publicerats på svenska och engelska på bolagets hemsida där den kan laddas ner som pdf-version. Besök www.add.life Stockholm den 15 juli 2016 AddLife AB (publ)   För ytterligare information kontakta Martin Almgren, CFO, AddLife AB, +46 70 228 15 45 AddLife är en oberoende aktör inom Life Science som ...
cisCisionNews - 15 jul. kl. 13:00

hr

DELÅRSRAPPORT Q1 1 APRIL - 30 JUNI 2016
FÖRSTA KVARTALET · Nettoomsättningen uppgick till 1 760 MSEK (1 472) och ökade med 20 procent. · Rörelseresultatet före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar (EBITA) uppgick till 179 MSEK (130) motsvarande en EBITA-marginal om 10,2 procent (8,8). · Rörelseresultatet ökade med 40 procent och uppgick till 153 MSEK (109) motsvarande en ...
cisCisionNews - 15 jul. kl. 13:00

hr

Fortsatt god tillväxt med utmärkt lönsamhet
Sammanfattning av andra kvartalet 2016 · Axfood-koncernens nettoomsättning uppgick till 10 991 Mkr (10 478), en ökning med 4,9 procent. - Omsättningen i egenägd detaljhandel ökade med 3,1 procent. - Omsättningen i egenägda jämförbara butiker ökade med 0,9 procent. ·  Rörelseresultatet för perioden uppgick till 494 Mkr (431), vilket motsvarar en ...
cisCisionNews - 15 jul. kl. 13:00

hr

Förbättrat resultat och stark orderingång
· Nettoomsättning:    370,8 mkr (373,3), varav andra kvartalet 200,3 (194,2) · Rörelseresultat:      13,4 mkr (12,3), varav andra kvartalet 8,0 mkr (7,1) · Resultat per aktie före och efter utspädning: 1,03 kr (0,94), varav andra kvartalet 0,61 kr (0,57) · Orderingång:           401,9 mkr (393,6), varav andra kvartalet 233,7 mkr (207,1) · ...
cisCisionNews - 15 jul. kl. 13:00

hr

Kommentar med anledning av avtal mellan Blackstone och tre aktieägare i D. Carnegie & Co AB (publ)
D. Carnegie & Co AB (publ) ("D. Carnegie & Co" eller "Bolaget") har noterat att Blackstone Real Estate Partners Europe IV och Blackstone Real Estate Partners VIII (tillsammans "Blackstone") idag den 15 juli 2016 har meddelat att avtal avseende överlåtelse av aktier till ett pris om 100 svenska kronor per aktie och rösträttsutövande har träffats ...
cisCisionNews - 15 jul. kl. 12:50

hr

Norrlands Guld fördjupar samarbete med Luger
Spendrups Bryggeri har sedan tre år samarbetat med svenska konsert- och festivalarrangören Luger, nu förlängs och fördjupas avtalet med ytterligare tre år. Detta innebär att Norrlands Guld Ljus Alkoholfri - och ekologisk - fortsätter synas på svenska musikarenor som huvudpartner för Way out West och Popaganda. Samarbetet omfattar även ytterligare ...
cisCisionNews - 15 jul. kl. 12:43

hr

Cefour: Styrelse och VD ökar innehav i Cefour
Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) meddelar härmed att samtliga styrelsemedlemmar nu är aktieägare i bolaget samt att VD och delar av styrelsen ökar sina innehav. Kenneth Arnström, som valdes in som styrelseledamot i Cefour vid ordinarie bolagsstämma 14 juni 2016, har köpt aktier i bolaget. Samtidigt ökar flera i styrelsen och VD sina ...
cisCisionNews - 15 jul. kl. 12:32

hr

Ronnie Leten kommenterar Atlas Copcos andra kvartal 2016
Stockholm den 15 juli 2016: Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar, rapporterade idag en stabil orderingång med stöd av en solid industriverksamhet medan verksamheten inom gruvor samt bygg och anläggning försvagades. Den sammantagna efterfrågan för Gruppen förväntas kvarstå på nuvarande nivå på kort sikt. ...
cisCisionNews - 15 jul. kl. 12:01

hr

Atlas Copco rapport för andra kvartalet 2016
Solid industriverksamhet - svag efterfrågan från gruv och anläggning ? Orderingången minskade 3% till MSEK 25 934 (26 775), 1% lägre organiskt ? Intäkterna var MSEK 25 438 (26 111), oförändrat organiskt ? Justerat rörelseresultat var MSEK 4 822 (5 162), vilket motsvarar en marginal på 19.0% (19.8) ? Redovisat rörelseresultat var MSEK 4 775 (5 072) ...
cisCisionNews - 15 jul. kl. 12:00

hr

INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS/AUDIOSÄNDNING
[image] Concordia Maritime inbjuder till telefonkonferens/audiosändning 28 juli 2016, kl 15.30 CEST. Delårsrapport Q2 2016 (publiceras den 28 juli 2016) presenteras och tillfälle ges till frågor. Närvarande: Kim Ullman, VD Ola Helgesson, Finansdirektör Telefonkonferensen nås på: SE: +46856642692 UK: +442030089801 US: +18558315944 För att ta del av ...
cisCisionNews - 15 jul. kl. 11:56

hr

Säljstart för Audi Q2 - en helt ny SUV i ett nytt segment
· Nytt formspråk med polygonal design · Senaste i teknikväg inom infotainment, uppkoppling och assistanssystem · Pris från ca. 231.000 kr för 1.0 TFSI 116 hk Audi satsar på ett helt nytt segment med nya Audi Q2 och öppnar nu orderböckerna hos de svenska återförsäljarna. Den kompakta suven skall komplettera Q-familjen i det populära SUV-segmentet. ...
cisCisionNews - 15 jul. kl. 11:44

hr

Delårsrapport januari-juni 2016
I andra kvartalet redovisar vi en bra tillväxt och ett betydligt bättre resultat än föregående år. Det är glädjande att samtliga affärsområden redovisar resultatförbättringar. Affärsområdet Engineering Services Nordic har haft en ökad efterfrågan från bland annat fordonsbranschen medan energisektorn, framförallt i Norge, varit fortsatt svag. Inom ...
cisCisionNews - 15 jul. kl. 11:30

hr

Tullverket stoppade storsäljare av narkotika
Tullverket har satt stopp för ett stort inflöde av narkotika i landet. I dag åtalas två män, 43 och 25 år, vid Göteborgs tingsrätt. Brottsmisstanken är grov narkotikasmuggling, grovt narkotikabrott, grovt dopningsbrott, grovt penningtvättsbrott och grovt vapenbrott. Hösten 2015 upptäckte Tullverket ett trettiotal postförsändelser med narkotika som ...
cisCisionNews - 15 jul. kl. 11:21

hr

ABB tar hem första kommersiella ordern på banbrytande teknik som laddar elbussar på 15 sekunder till Genèves kollektivtrafik
2016-07-15 - Revolutionerande teknik utan behov av luftburna ledningar möjliggör utsläppsfria, tystgående stadsbussar istället för dieselbussar och erbjuder en modell för framtida urbana transporter. ABB har tagit emot order värda mer än 16 miljoner dollar från Transports Publics Genevois (TPG), Genèves lokaltrafikföretag, samt den schweiziska ...
cisCisionNews - 15 jul. kl. 11:03

hr

Stadshypoteks delårsrapport januari - juni 2016
JANUARI - JUNI 2016 JÄMFÖRT MED JANUARI - JUNI 2015 Stadshypoteks rörelseresultat ökade med 3% eller 166 mkr till 5 550 mkr (5 384). Räntenettot ökade med 166 mkr till 6 034 mkr (5 868). Av räntenettot avsåg 299 mkr (470) filialen i Norge, 191 mkr (211) filialen i Finland samt 160 mkr (130) filialen i Danmark. Exklusive filialerna ökade ...
cisCisionNews - 15 jul. kl. 11:00

hr

AAK:s delårsrapport för det andra kvartalet 2016 - rekordhögt rörelseresultat för ett andra kvartal
· Rörelseresultatet blev rekordhögt och uppgick till 368 mkr (326 mkr exklusive engångsposter), vilket var en förbättring med 13%. Valutaomräkningseffekten häri uppgick till -8 mkr (39 mkr), huvudsakligen hänförlig till Food Ingredients.  · Volymerna fortsatte att utvecklas positivt med en tillväxt på 6% (12%). Den organiska volymtillväxten var 1% ...
cisCisionNews - 15 jul. kl. 11:00

hr

Castellums halvårsrapport januari-juni 2016: Stark tillväxt i förvaltningsresultat och positiv nettouthyrning
· Hyresintäkterna för perioden januari-juni 2016 uppgick till 1 807 Mkr (1 617 Mkr motsvarande period föregående år). · Förvaltningsresultatet uppgick till 820 Mkr (716), motsvarande 4,20 kronor (3,79) per aktie, en förbättring med 11%.  · Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 616 Mkr (880) och på derivat till - 223 Mkr (137). · Periodens ...
cisCisionNews - 15 jul. kl. 11:00

hr

Kallelse till årsstämma i AddLife AB (publ)
Aktieägarna i AddLife AB (publ), org. nr. 556995-8126, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 1 september 2016, kl 16.00 på IVA:s Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas kl. 15.30. ANMÄLAN OM DELTAGANDE Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska · dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda ...
cisCisionNews - 15 jul. kl. 11:00

hr

AGORA EXPANDERAR I VÄSTERÅS - FÖRVÄRVAR TVÅ FASTIGHETER
A Group of Retail Assets Sweden AB (publ) (AGORA) - listat på Nasdaq First North - har tecknat avtal om förvärv av galleriorna Punkt (Mats 5) och Gallerian (Loke 24) i centrala Västerås. Fastigheterna förvärvas i bolagsform med ett underliggande fastighetsvärde om sammanlagt 850 Mkr. Köpeskilling för aktierna beräknas uppgå till 259 Mkr. De båda ...
cisCisionNews - 15 jul. kl. 10:35

hr

Peab bygger bostäder i Växjö
Peab har fått uppdraget att bygga 136 bostadsrätter i Växjö. Beställare är Riksbyggen och kontraktssumman uppgår till 215 Mkr. Bostäderna ska byggas på Södra Stationsområdet i centrala Växjö, där de kommer att bidra till att öka förtätningen på ett förtjänstfullt sätt. Arbetet ska påbörjas under hösten 2016 och lägenheterna beräknas vara klara för ...
cisCisionNews - 15 jul. kl. 10:00

hr

Professor Diane Simeone vid universitetssjukhuset i Michigan är den senaste utnämningen till Immunovias vetenskapliga Advisory Board
En omfattande expertis inom klinisk cancerbehandling och biomarkörer i cancer kommer att bidraga till att öka takten inom diagnostik av cancer i bukspottskörteln. LUND, Sweden ? Immunovia tillkännager idag att professor Diane Simeone, innehavare av Greenfields professur i kirurgi och fysiologi vid University of Michigan Medical Center och Direktor ...
cisCisionNews - 15 jul. kl. 10:00

hr

Q2 - 2016 JSM Financial Group AB (publ)
Under det andra kvartalet har den svenska verksamheten fokuserat på att bibehålla befintlig utlåningsvolym. I Finland har mycket tid och investeringar lagts på en ny IT-plattform. Plattformen bygger på samma system som den svenska och skall introduceras efter sommaren. När den nya plattformen är driftsatt kommer fokus i Finland att skiftas mot ...
cisCisionNews - 15 jul. kl. 10:00

hr

Inbjudan till telefonkonferens och audiocast den 22 juli med presentation av Skanskas sexmånadersrapport
Fredagen den 22 juli kl. 07:30 rapporterar Skanska resultatet för de sex första månaderna 2016. Med anledning av rapporten är ni inbjudna till en telefonkonferens kl.10:00. Johan Karlström, VD och koncernchef, samt Peter Wallin, vVD och ekonomi- och finansdirektör, presenterar rapporten och besvarar frågor. Telefonkonferensen kommer att sändas ...
cisCisionNews - 15 jul. kl. 10:00

hr

Delårsrapport januari - juni 2016
I utdrag: - Hyresintäkterna ökade med 1 procent till 168,1 mkr (166,8) - Driftsöverskottet ökade med 1 procent till 145,9 mkr (144,5) - Förvaltningsresultatet minskade med 4,5 procent till 100,8 mkr (105,5) - Värdeförändringar på derivat har påverkat resultatet före skatt med -56,6 mkr (25,8) - Periodens resultat efter skatt uppgick till 108,5 mkr ...
cisCisionNews - 15 jul. kl. 10:00

hr

CLS genomför riktad nyemission av aktier till nyckelpersoner i bolaget
Clinical Laserthermia Systems AB (publ) ("CLS" eller "Bolaget") har, i enlighet med beslut vid årsstämman den 16 juni 2016, genomfört en riktad nyemission av aktier till nyckelpersoner i bolaget av 89 978 nya aktier av serie B om sammanlagt 889 891 SEK. Bakgrunden, och skälet för den riktade emissionen, är att CLS styrelse under 2015 införde ett ...
cisCisionNews - 15 jul. kl. 09:59

hr

Insplorions miljoner - flera ansökningar godkända
Nästan 4 miljoner kronor tillkommer Insplorion efter den senaste månadens beviljade anslagsansökningar. Dessutom har bolagets grundare tilldelats 30 miljoner för vidare forskning på tekniken. "Vår success rate är en bra bit över 50 procent jämfört med snittet på 15-30 procent som brukar bli tilldelade denna typ av anslag" säger Insplorions vd ...
cisCisionNews - 15 jul. kl. 09:50

hr

Dom om äktenskapstvång
I dag klockan 11.00 meddelar Lunds tingsrätt domen mot den person som åtalats för äktenskapstvång. Det är första gången äktenskapstvång prövas i en svensk domstol. En ny lag om äktenskapstvång eller vilseledande äktenskapsresa infördes i juli 2014 och flera personer har anmälts, men inget fall har tidigare lett till åtal. Åtalet, som väcktes den ...
cisCisionNews - 15 jul. kl. 09:39

hr

Lättare få studentbostad till hösten
Uthyrningen av bostäder till höstens novischer har nu påbörjats hos AF Bostäder. Cirka 700 nya studenter får en bostad direkt till terminsstarten. Jämfört med förra året har efterfrågan på studentbostäder minskat något vilket samtidigt innebär att det blir lättare att få en bostad. Inför terminsstarten i september har drygt 1 900 nya studenter, så ...
cisCisionNews - 15 jul. kl. 09:25

hr

Utnyttjande av övertilldelningsoption i börsintroduktionen av TF Bank och slut på stabiliseringsperioden
För ytterligare information: https://www.tfbankgroup.com/borsnotering DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, OFFENTLIGGÖRAS I ELLER DISTRIBUERAS INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG.
cisCisionNews - 15 jul. kl. 09:00

hr

Delårsrapport januari till juni 2016
Fortsatt utvecklingsarbete, omstrukturering och besparingsprogram inom CitySync och besparingar inom TagMaster belastar kvartalet Andra kvartalet · Nettoomsättningen ökade under andra kvartalet med 10,4% till 20,6 Mkr (18,7) · Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -4,9 Mkr (2,5), vilket motsvarar en rörelsemarginal på -23,8% (13,3) · Resultatet ...
cisCisionNews - 15 jul. kl. 09:00

hr

Nancy Stango köper 45 576 aktier i Intellecta AB (publ)
Nancy Stango, Global FFW COO och grundare av Intellectas dotterbolag FFW USA East (f d Blink Reaction), har de senaste dagarna köpt 45 576 B-aktier i Intellecta. Nancy Stango äger därmed totalt 143 889 B-aktier i Intellecta. För mer information, vänligen kontakta: Yann Blandy, vd och koncernchef, 0707-16 17 31, yann.blandy@intellecta.com Zofia ...
cisCisionNews - 15 jul. kl. 09:00

hr

Förvärvet av Prevex godkänns av Konkurrensverket
Pressmeddelande 2016-07-15 Ahlsell-koncernen ingick under senare delen av juni avtal om att förvärva den specialiserade järnhandelskedjan Prevex. Konkurrensverket har nu meddelat att förvärvet godkänns. Tillträde beräknas ske under augusti månad. För ytterligare information kontakta:  Johan Nilsson, koncernchef Ahlsell AB, 08-685 70 00  Ahlsell är ...
cisCisionNews - 15 jul. kl. 09:00

hr

DELÅRSRAPPORT Q2 2016
Siffror i sammandrag Januari - juni 2016 Januari - juni 2016 jämfört med motsvarande period 2015: ·  Nettoomsättning: KSEK 3 469 (KSEK 3 732) ·  Resultatet efter finansiella poster: KSEK - 778 (KSEK - 767)    ·  Resultatet per aktie: SEK -0,08 (SEK -0,12) April- juni 2016 Andra kvartalet 2016 jämfört med motsvarande kvartal 2015: · ...
cisCisionNews - 15 jul. kl. 08:56

hr

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC GROUP AB
Aktieägarna i MSC Group AB, org. nr 556313-5309, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 18 augusti 2016 klockan 12.00 i Bolagets lokaler på Kungsgatan 64, 5tr, i Stockholm. Anmälan Aktieägare som önskar deltaga i stämman måste: dels        vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen ...
cisCisionNews - 15 jul. kl. 08:55

hr

MSC beslutar om en Företrädesemission och en Riktad emission till bolagets fordringsägare
15 juli 2016 Styrelsen i MSC Group AB föreslår att Bolaget ska genomföra en företrädesemission och kvittningsemissioner samt ändra Bolagets kapitalstruktur. Styrelsen har därför kallat till extra bolagsstämma för att genomföra en företrädesemission om cirka 22 mkr, kvittningsemissioner om sammanlagt cirka 14,7 mkr och minska Bolagets aktiekapital ...
cisCisionNews - 15 jul. kl. 08:55

hr

Rapport för andra kvartalet 2016
April - juni 2016 · Nettoomsättningen ökade med 1 % till 71,1 Mkr (70,4) · Rörelseresultatet för perioden uppgick till -17,2 Mkr (-24,4), en förbättring med 30 procent · Resultat efter skatt uppgick till -17,3 Mkr (-24,5) · Resultat per aktie -0,36 kr (-0,58 kr)  · Kassaflöde före förändring av rörelsekapitalet förbättrades med 4,8 MSEK till -14,1 ...
cisCisionNews - 15 jul. kl. 08:50

hr

Styrelseförändring i WntResearch
WntResearch meddelar idag att en av bolagets styrelseledamöter, professor Bengt Glimelius, utsetts att leda Socialstyrelsens arbete med uppdatering av de nationella rekommendationerna om vård vid tjock- och ändtarmscancer. Då detta uppdrag inte är förenligt med styrelseengagemang i läkemedelsbolag, har professor Glimelius meddelat att han kommer ...
cisCisionNews - 15 jul. kl. 08:47

hr

Q2 2016: Fortsatt god tillväxt och transformerande förvärv
ANDRA KVARTALET 2016 · NETTOOMSÄTTNINGEN uppgick till 73,3 MSEK (59,0). · RÖRELSERESULTATET uppgick till 20,7 MSEK (15,7). Rörelseresultatet har belastats med förvärvskostnader på 7,5 MSEK. · RESULTAT EFTER SKATT uppgick till 17,1 MSEK (10,8). · RESULTAT EFTER SKATT PER AKTIE uppgick till 1,87 SEK (1,19). · FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL uppgick till ...
cisCisionNews - 15 jul. kl. 08:45

hr

Inwido ingår avtal om att förvärva CWG Choices i Storbritannien
Denna information är sådan information som Inwido AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande fredagen den 15 juli, 2016 kl. 08:45. Inwido, Europas största leverantör av fönster och dörrar, har ingått avtal om att förvärva ...
cisCisionNews - 15 jul. kl. 08:45

hr

Imint tecknar licensavtal för videostabilisering
IMINT Image Intelligence AB (Imint) har tecknat ett licensavtal med spanska smartphonetillverkaren BQ för Vidhance videostabilisering, till ett uppskattat ordervärde om cirka 1 mkr över två år. Licensavtalet är tecknat med det spanska elektronikföretaget Mundo Reader, S.L. som står bakom varumärket BQ. BQ har en stark regional position inom ...
cisCisionNews - 15 jul. kl. 08:43

hr

Beijer Ref Q2 2016
Ett starkt kvartal Nettoomsättningen ökade med 12,3 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året och uppgick till 2 417 mkr (2 153). Ökningen beror till största delen på en fortsatt positiv utveckling i marknadsregion Södra Europa avseende luftkonditioneringsprodukter. Rörelseresultatet uppgick till 186 mkr (158). Det högre resultatet är ...
cisCisionNews - 15 jul. kl. 08:31

hr

Oscar Properties delårsrapport, januari - juni 2016
"Oscar Properties hade ett bra andra kvartal med fortsatt tillväxt av intäkter, rörelseresultat och antalet bostäder under produktion. Vi har nu 1 047 bostäder under produktion vilket betyder att vi har mer än fördubblat produktionstakten sedan förra året." Utdrag ur VD Oscar Engelberts kommentar till delårsrapporten. PERIODEN JANUARI-JUNI 2016 · ...
cisCisionNews - 15 jul. kl. 08:30

hr

Halvårsrapport - 2016
VD har ordet Första halvåret har varit en spännande tid för Bolaget och mig som ny VD för GoldX International AB. Bolaget har ändrat namn från Stureguld Sverige AB till GoldX International AB och genomfört en företrädesemission som bemyndigades på årsstämman 17 maj. Stureguld bildar tillsammans med våra andra två varumärken Smsguld.se och ...
cisCisionNews - 15 jul. kl. 08:30

hr

Styrelsen för Sobi utnyttjar återköpsbemyndigande för säkerställande av bolagets åtaganden enligt incitamentsprogram
Årsstämman den 24 maj 2016 i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (http://www.sobi.com) (Sobi) beslutade - i syfte att säkerställa att bolaget kan fullgöra sina åtaganden enligt det av bolagsstämman beslutade långsiktiga incitamentsprogrammet - om riktad nyemission av högst 188 142 inlösen- och omvandlingsbara C-aktier. Bolagsstämman beslutade också ...
cisCisionNews - 15 jul. kl. 08:30

hr

Cantargia erhåller patentgodkännande från USPTO avseende IL1RAP i solida tumörer
Det amerikanska patentverket United States Patent and Trademark Office ("USPTO") har utfärdat ett formellt godkännande avseende Cantargia AB:s ("Cantargia") patentansökan för IL1RAP som målmolekyl för antikroppsterapi av flera typer av solida tumörer.  Godkännandet följer det Notice of Allowance som utfärdades och kommunicerades i juni 2016. Det ...
cisCisionNews - 15 jul. kl. 08:30

hr

DELÅRSRAPPORT 1 APRIL - 30 JUNI 2016
"Stark organisk tillväxt" · Nettoomsättningen ökade med 74 procent till 465,0 MSEK (267,1), varav organisk tillväxt uppgick till 10 procent. · EBITA ökade med 41 procent till 46,4 MSEK (32,9), motsvarande en EBITA-marginal om 10,0 procent (12,3). · Resultat efter skatt ökade med 19 procent och uppgick till 26,4 MSEK (22,1). · Under kvartalet har ...
cisCisionNews - 15 jul. kl. 08:30

hr

Autoliv refinansierar befintligt syndikerat lånelöfte
(Stockholm, 2016-07-15) - - - Autoliv (NYSE: ALV och SSE: ALIVsdb), världens ledande bilsäkerhetsföretag, har tecknat avtal om förnyat syndikerat lånelöfte om 1.1 miljarder USD med en grupp bestående av 14 banker. Lånelöftet har en förfallotid på 5 år, med en option att förlänga med ytterligare två år.  Lånet ska användas till allmänna ...
cisCisionNews - 15 jul. kl. 08:30

hr

Ny vd i Midway Holding AB
Sverker Lindberg har utsetts till ny vd för Midway Holding AB och tillträder tjänsten den 1 september 2016. Som tidigare meddelats har nuvarande vd Peter Svensson uttryckt önskemål om att avgå med pension. Då Midway är inne i en omstruktureringsprocess kommer Peter Svensson att med sin långa erfarenhet och kännedom om koncernens bolag att under en ...
cisCisionNews - 15 jul. kl. 08:30

hr

Delårsrapport januari-juni 2016: God tillväxt och breddad produktportfölj
Andra kvartalet: · Försäljningen uppgick till 208 MSEK (184), motsvarande en ökning med 13 procent i SEK. Omsättningstillväxten var 15 procent i lokala valutor. · Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 74 MSEK (62), motsvarande en marginal om 35 procent (34). · Nettoresultatet uppgick till 48 MSEK (39), vilket gav ett resultat ...
cisCisionNews - 15 jul. kl. 08:30

hr


« Föregående  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Nästa »1px
1px
© allabolag.se    |   Om allabolag.se    |   Användarvillkor    |   Cookies    |   Ingår i UC koncernen