allabolag.se - Gratis företagsinformation på Internet

»Uppdatera sidan refresh
»Avmarkera alla
KÄLLA
SVD.se (12)
DN.se (0)
Aftonbladet (0)
Expressen (0)
Affärsvärlden (0)
Dagens Media (0)
IDG.se (224)
Ny Teknik (241)

TYP
Ekonomi (0)
Nyheter (0)
Reklam & PR (0)
IT & Teknik (0)
Kultur (0)
Sport (0)
Fritid (0)
»Avmarkera alla typer

DAG
allabolag.se Nyhetstjänst

Vi har samlat några av Sveriges bästa nyhetskällor. Använd menyn till vänster för att välja den typ av nyheter du vill läsa.

hr

Bemanningsföretagen intygar Palm & Partners omställningstjänster
Palm & Partners är ett "Auktoriserat omställningsföretag" intygar branschorganisationen Bemanningsföretagen. Auktoriseringen ger en snabb och trygg väg till att välja rätt kompetens, av en rad skäl. Auktorisationen ger ett intyg om att svensk lagstiftning följs, inklusive kollektivavtal. Det visar också att rätt försäkringar finns och att ...
cisCisionNews - 30 mar. kl. 15:29

hr

Lexington Company lanserar Endless Summer
Stockholm 2015-03-30 Lexington lanserar nu sommardoften "Endless Summer" tillsammans med Romella. Doftens parfymör, Celine Ripert, har tillsammans med Lexingtons Creative Director Kristina Lindhe tagit fram doften som produceras av Romella. "Inspirationen till Endless Summer kommer från en varm sommarkväll på stranden i Hamptons. Havet, den ...
cisCisionNews - 30 mar. kl. 15:21

hr

Extra bolagsstämma beslutar att genomföra nyemission
En nyemission om 3000 miljoner kronor har genomförts i Hemsö efter beslut på en extra bolagsstämma den 30 mars 2015. Nyemissionen har genomförts för att återbetala aktieägarlån om samma belopp, enligt vad som framgår i pressmeddelande från Hemsö per den 20 mars 2015. Nyemissionen sker med företrädesrätt och påverkar inte ägandet av bolaget. ...
cisCisionNews - 30 mar. kl. 15:20

hr

Kallelse till årsstämma i ITAB Shop Concept AB (publ)
ITAB Shop Concept AB (publ) kallar till årsstämma som äger rum måndagen den 4 maj 2015, kl. 15.00 i ITABs lokaler på Instrumentvägen 2 i Jönköping. DELTAGANDE Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av värdepapperscentralen Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken måndagen den 27 april 2015 och dels anmäla ...
cisCisionNews - 30 mar. kl. 15:15

hr

Välkommet med en till pappamånad
Fackförbundet ST ser positivt på förslaget att ytterligare en månad i föräldraförsäkringen reserveras för respektive förälder. Vi tillstyrker därför den statliga utredning som nu är ute på remiss. Förslaget innebär en förändring av Socialförsäkringsbalken där ytterligare 30 dagar inom föräldraförsäkringen reserveras till respektive förälder. Det ...
cisCisionNews - 30 mar. kl. 15:11

hr

Musikalisk hyllning till Tomas Tranströmer
Med anledning av Tomas Tranströmers bortgång i veckan återutsänder P2 Live Tranströmerkonserten från Östersjöfestivalen 2012, onsdag 1 april i P2. Musiken har anknytning till Tranströmers författarskap, solist är Nina Stemme och Krister Henriksson läser dikter av nobelpristagaren. [image]Tomas Tranströmer Foto: Petra Amigo/SVT Solist: Nina Stemme, ...
cisCisionNews - 30 mar. kl. 15:02

hr

Årsstämma i ASSA ABLOY AB
Aktieägarna i ASSA ABLOY AB kallas till årsstämma torsdagen den 7 maj 2015 klockan 15.00 på Moderna Museet, Skeppsholmen, Stockholm. Anmälan Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska: · vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 30 april 2015, och · anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 30 april 2015. Anmälan ...
cisCisionNews - 30 mar. kl. 15:00

hr

Omräknade siffror för 2014 till följd av att begreppet jämförelsestörande poster inte längre används i Electrolux rapportering
Såsom tidigare kommunicerats kommer Electrolux i fortsättningen inte att använda begreppet jämförelsestörande poster i redovisningen. Electrolux har under flera år genomfört program för att öka konkurrenskraften genom att optimera tillverkningsstrukturen och minska kostnaderna. Strukturkostnaderna för dessa åtgärder har i koncernens ...
cisCisionNews - 30 mar. kl. 15:00

hr

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AGES INDUSTRI AB (PUBL)
Aktieägarna i AGES Industri AB (publ) kallas till årsstämma torsdagen den 7 maj 2015 kl 15:00 på Restaurang Tiraholms Fisk, Tiraholm, 310 83 Unnaryd. RÄTT TILL DELTAGANDE OCH ANMÄLAN Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 30 april 2015 och dels ...
cisCisionNews - 30 mar. kl. 15:00

hr

Ny Certified Adviser för Modern Ekonomi
Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ), vars aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm, har utsett Mangold Fondkommission AB till ny Certified Adviser från och med måndag den 30 mars 2015. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm, 08-503 01 550. För mer information, v.v. kontakta: Frans Blom VD, ...
cisCisionNews - 30 mar. kl. 14:39

hr

Stena Line inviger världens första metanolfartyg
Hållbara sjötransporter kräver nya lösningar. Stena Line har valt att satsa på det alternativa bränslet metanol, och nu är världens första fartyg med metanoldrift i drift, Stena Germanica, som trafikerar linjen Kiel-Göteborg. Den 26 mars gick Stena Germanica i trafik igen efter ett par månaders uppehåll. Nu som världens första metanoldrivna ...
cisCisionNews - 30 mar. kl. 14:33

hr

Regeringen förenklar företagens uppgiftslämnande
I dag överlämnade Uppgiftslämnarutredningen sitt slutbetänkande "Uppgiftslämnarservice för företagen" till närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Målet är att minska och förenkla företagens uppgiftlämnande så att företagen bara ska behöva lämna uppgifter en gång och till ett ställe. Varje år lämnar företagare in 90 miljoner blanketter ...
cisCisionNews - 30 mar. kl. 14:32

hr

Fondhandeln slår nya rekord när spararna rusar efter bioteknik
Mars månad var börsmässigt den svagaste månaden hittills i år eftersom kurserna mestadels rört sig sidledes. De redan långa räntorna har pressats ytterligare, särskilt i samband med Riksbankens extrasänkning av reporäntan. Ännu syns inga tecken på avmattning när det gäller intresset för fondsparande, och då särskilt aktiefondsparande. De svenska ...
cisCisionNews - 30 mar. kl. 14:02

hr

Bergendahls - Nordens första Svanenmärkta grossist
2004 kom den första Svanenmärkta butiken. Nu, 11 år senare kan Bergendahls stoltsera med att bli den första Svanenmärkta grossisten i Norden med sin butik i Hässleholm. - Vi är väldigt stolta över att bli första grossist att klara Svanens krav. De flesta av våra City Gross-butiker är redan Svanenmärkta så att nå målet från lager till butikshylla, ...
cisCisionNews - 30 mar. kl. 13:52

hr

Här är de verkliga bovarna bakom it-krånglet!
Krönika  av Tore Brynaa, Service Automation Expert & Business Value Consultant, BMC  Medarbetare slösar tid för miljardbelopp varje år till följd av it-krångel. Problemen inträffar dock sällan därför att it-lösningarna är dåliga och misslyckade. Oftast beror det på att de anställda inte är tillräckligt utbildade och på att it-avdelningen inte har ...
cisCisionNews - 30 mar. kl. 13:30

hr

Styrelsen föreslår en aktiesplit 10:1
Styrelsen för HEXPOL AB (publ.) föreslår, i syfte att underlätta handeln med bolagets noterade aktier på Nasdaq Stockholm, att årsstämman 2015 beslutar om en uppdelning av aktier enligt följande. - Att öka antalet aktier i bolaget genom att varje aktie, oavsett serie, delas upp i tio (10) aktier av motsvarande serie (aktiesplit 10:1). - Att ...
cisCisionNews - 30 mar. kl. 13:01

hr

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I HEXPOL AB (publ)
Aktieägarna i HEXPOL AB kallas härmed till årsstämma måndagen den 4 maj 2015 klockan 15.00 på Malmö Börshus med adress Skeppsbron 2 i Malmö. A. RÄTT TILL DELTAGANDE VID ÅRSSTÄMMAN Aktieägare som önskar deltaga vid årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per måndagen den 27 april 2015, dels anmäla sitt ...
cisCisionNews - 30 mar. kl. 13:00

hr

Årsstämma i Sandvik Aktiebolag
Aktieägarna i Sandvik Aktiebolag kallas till årsstämma torsdagen den 7 maj 2015 kl. 17.00 på Göransson Arena, Sätragatan 15, Sandviken. RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 30 april 2015, dels anmäla sitt deltagande i stämman ...
cisCisionNews - 30 mar. kl. 13:00

hr

Pressinbjudan: Frukostseminarium om framtidens bostadsbyggande
Datum: 01 april 2015 08:00 till 09:00 Plats: Näringslivets Hus, Storgatan 19, lokal Wallenbergaren, Stockholm Regeringen presenterade nyligen ett bostadspolitiskt förslag för att öka byggandet av små hyresbostäder - en investeringsstimulans som finansieras genom minskat ROT-avdrag. Välkommen till ett frukostseminarium med debatt om vilka för- och ...
cisCisionNews - 30 mar. kl. 12:35

hr

PinMeTo får dröminvestering från D-Ax
Axel Johnson investerar, genom D-Ax, i PinMeTo; online tjänsten som ger butikskedjor ökat antal besökare och försäljningstillväxt. D-Ax består, förutom av Axel Johnsson, också av RECAPEX, internetentreprenörerna bakom bl.a. Match.com och Bookatable. PinMeTo's tjänst är en teknisk plattform som låter företag återta kontrollen över sitt varumärke ...
cisCisionNews - 30 mar. kl. 12:24

hr

Tele2 kommenterar datalagringsbetäkande till regeringen
Regeringens utredning av hur datalagring kan fortgå efter att EU-direktivet våren 2014 förklarades ogiltigt presenterades i dag vid en pressträff på förmiddagen. Tele2 är kritiskt till utredningens slutsatser som konstaterar att datalagring kan fortgå utifrån svensk lagstiftning. Regeringens utredare Sten Heckscher presenterade i dag sitt ...
cisCisionNews - 30 mar. kl. 12:15

hr

Stöd till Teach for Sweden och Stadsmissionen
Vid årsstämman lämnade Beijer Alma ekonomiska bidrag till Teach for Sweden och Stadsmissionen i Uppsala. Organisationerna fick ta emot vardera 100 000 kronor. På den alltid välbesökta årsstämman i Uppsala deltog denna gång drygt 800 aktieägare. Beijer Alma har under flera år lämnat ekonomiskt stöd till Stadsmissionen i Uppsala. Samarbetet med ...
cisCisionNews - 30 mar. kl. 12:03

hr

Blockaden mot Gaza måste hävas
Israels blockad mot Gaza har låtits pågå sedan 2007. Detta trots protester från omvärlden och trots att blockaden tydligt är ett brott mot folkrätten. Vänsterpartiet har konsekvent stått upp för en tvåstatslösning, mot Israels ockupation och för ett fritt och demokratiskt Palestina. Vänsterpartiet har tydligt fördömt raketbeskjutning från ...
cisCisionNews - 30 mar. kl. 12:03

hr

Loka Crush Jordgubb - ny smak med sommarens bästa bär
Är du en av dem som fick en crush på Loka Crush när de första smakerna lanserades för ett år sedan? Grattis i så fall, för nu kommer en ny smak med sommarens absoluta favoritbär - jordgubb. [image] Loka Crush Jordgubb är en kolsyrad fruktdryck som bara innehåller naturliga ingredienser. Den nya smaken jordgubb är fräsch och frisk och en perfekt ...
cisCisionNews - 30 mar. kl. 12:01

hr

SAS: Nu startar sommarprogrammet
SAS startar nu sommarprogrammet för 2015 med flera nya resmål från Skandinavien. Totalt lanseras elva nya linjer och många populära sommardestinationer återkommer. Den 29 mars startade SAS successivt sitt sommartrafikprogram och totalt öppnar elva helt nya linjer, både från huvudflygplatserna i Skandinavien och regionala flygplatser som Göteborg ...
cisCisionNews - 30 mar. kl. 12:00

hr

RiksTV förbättrar kundservicen med Vergic
Malmö 2015-03-30 - RiksTV, Norges enda tv-distributör som erbjuder digital-tv och HDTV via antenn, har implementerat Vergic Engage Platform och därmed förbättrat sin kundservice. Med Vergic, kan RiksTVs kundtjänst hantera flera parallella dialoger, vilket ger snabbare och bättre kundservice. RiksTV, som når 98 procent av alla hushåll och nästan 90 ...
cisCisionNews - 30 mar. kl. 11:55

hr

Håkan Svenneling vald till Nordiska Rådets jämställdhetspolitiska talesperson
Håkan Svenneling, riksdagsledamot för Vänsterpartiet, har nyligen blivit vald till jämställdhetspolitisk talesperson för Nordiska Rådet. - Jämställdheten har varit avgörande för att kvinnor har kommit i arbete, vilket under lång tid haft en positiv påverkan på ekonomin i Norden. - Den stora utmaningen, den som tar lång tid, är att undanröja ...
cisCisionNews - 30 mar. kl. 11:51

hr

Alla kommuner och utvalda myndigheter får skrift om antiziganism
Det offentliga Sverige måste få ökad kunskap om antiziganism och hur den slår mot romer. Det menar Kommissionen mot antiziganism, som nu skickar sin nya skrift till alla landets kommuner och utvalda myndigheter. - Antiziganismen, det vill säga den särskilda rasism som drabbar just romer, är djupt rotad i det svenska samhället. Samtidigt vet många ...
cisCisionNews - 30 mar. kl. 11:46

hr

JOHAN ABRINDER FÖRESLÅS TA PLATS I NSP:S STYRELSE
Valberedningen i Nordic Service Partners Holding AB (NSP) har inför årsstämman 2015 samrått med styrelse och VD samt bolagets röstmässigt största ägare representerande över 70 procent av rösterna. Nedan följer en sammanfattning av valberedningens förslag. Styrelseledamöter och styrelsens ordförande: Valberedning i NSP föreslår omval av Jaan Kaber, ...
cisCisionNews - 30 mar. kl. 11:45

hr

Scania växlar upp busstillverkningen i Indien
I närvaro av den svenska och den indiska transportministern inviger Scania i morgon, tisdag, sin stadsbusstillverkning i Narasapura i den indiska delstaten Karnataka. Scania har hittills investerat närmare 400 miljoner kronor i Narasapura, där företaget sedan 2013 även monterar lastbilar. [image] ? Invigningen av busstillverkningen är en viktig ...
cisCisionNews - 30 mar. kl. 11:44

hr

Helena Sträng ny kanalchef för Sveriges Radio Örebro
Helena Sträng blir ny kanalchef för Sveriges Radio Örebro. Helena Sträng arbetar i dag på NA, Nerikes Allehanda, där hon är Senior editor. Hon har tidigare varit redaktionschef på samma tidning och före det nyhetschef på Östgöta Correspondenten. [image] Helena Sträng blir ny kanalchef i Örebro. Foto: Terese Andersson - Efter att i hela mitt ...
cisCisionNews - 30 mar. kl. 11:40

hr

Små häxor på Skansen
På skärtorsdagen är det dags för en rad små häxor att ta kvasten och flyga iväg till Blåkulla. Alla barn, 6 - 15 år, som kommer klädda som häxor, eller trollkarlar, har fri entré till Skansen på skärtorsdagen, och där finns kvastmakarna, påskpysslet och allt annat som kan behövas på vägen. [image] Vid Skogens hus får barnen hjälp med att göra sin ...
cisCisionNews - 30 mar. kl. 11:39

hr

HUR LEDER OCH UTVECKLAR DU YRKESHÖGSKOLAN?
Endast 25% av alla sökta yrkeshögskoleutbildningar får anslag. Samtidigt som arbetsmarknaden skriker efter arbetskraft inom flera branscher och allt fler studerande söker sig till Yrkeshögskolan. Hur ska du göra för att möta marknadsbehovet med relevanta utbildningar, bibehålla kontinuitet i verksamheten och bedriva den lönsamt? Conductive bjuder ...
cisCisionNews - 30 mar. kl. 11:37

hr

Förändring i Intrum Justitias koncernledning
Pascal Labrue kommer att lämna sin befattning som Regionchef för Västra Europa. Han har varit anställd på Intrum Justitia sedan 2000, som Landschef för Frankrike under 2000-2004 och därefter som Regionchef. "Vi är väl positionerade för att accelerera tillväxten i Region Västra Europa under de kommande åren. För detta krävs ett annat ledarskap och ...
cisCisionNews - 30 mar. kl. 11:30

hr

Bra besked av socialförsäkringsminister Annika Strandhäll om avskaffande av bortre tidsgräns i sjukförsäkringen
Reumatikerförbundet bejakar socialförsäkringsminister Annika Strandhälls aviserade förslag till avskaffande av den bortre gränsen i den så kallade rehabiliteringskedjan. Ministerns förslag att redan i vårbudgeten besluta om att införa ändringen från den 1 januari 2016 välkomnas av Reumatikerförbundet. - Vår grundprincip är att personer med ...
cisCisionNews - 30 mar. kl. 11:28

hr

SBAB sänker 3-månadersräntan till 1,79 procent
SBAB sänker räntan för bolån på samtliga bindningstider med upp till 0,20 procentenheter. Bolåneräntan för löptiderna 3 månader, 1 år och 2 år sänks till 1,79 procent. Ändringen gäller från och med i morgon, den 31 mars 2015. Upplåningskostnaden på marknaden är för närvarande ungefär densamma för de kortare löptiderna för att därefter stiga. SBAB ...
cisCisionNews - 30 mar. kl. 11:27

hr

Nordkoms årsstämma flyttad till den 29 maj 2015
Styrelsen har, efter en intensiv period bakom sig med avyttring av verksamheten Ottoboni och pågående planering av bolagets framtida inriktning, beslutat att flytta fram Nordkoms årsstämma till fredagen den 29 maj 2015. En separat kallelse kommer att publiceras senast fyra veckor före stämmodagen.
cisCisionNews - 30 mar. kl. 11:00

hr

Årsstämma 2015 BillerudKorsnäs AB (publ)
Aktieägarna i BillerudKorsnäs AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 5 maj 2015 klockan 14.00 på Hotel Rival, Mariatorget 3, Stockholm. Stämmolokalen öppnas för inregistrering klockan 13.00, då kaffe serveras. Deltagande För att ha rätt att delta i stämman ska aktieägare: dels   vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken ...
cisCisionNews - 30 mar. kl. 11:00

hr

Valberedningens förslag till styrelseledamöter m.m. i Vitrolife AB (publ)
Valberedningen i Vitrolife, som utsetts i enlighet med årsstämmans beslut den 5 maj 2014, består av:      Patrik Tigerschiöld, företräder Bure Equity AB      Thomas Olausson      Martin Lewin, företräder Eccenovo AB      Carsten Browall, styrelsens ordförande Valberedningen föreslår följande inför årsstämman i Vitrolife tisdagen den 5 maj 2015:   ...
cisCisionNews - 30 mar. kl. 11:00

hr

Traditionellt Valborgsfirande i Landskrona torsdagen den 30 april.
Landskrona stad firar Valborg med sång, valborgsbål, tal och den spännande kampen mellan Vintergreven och Sommargreven till häst. Årets talare är stadens tillväxt- och näringslivschef Anna Classon. Vi börjar kvällen kl. 19.30 på Rådhustorget. Kvällens konferencier, guiden Åsa Lidén, leder oss genom firandet. Landskrona Allmänna Sångförenings ...
cisCisionNews - 30 mar. kl. 10:51

hr

Svenska kraftnät: Sänk avgifterna för elcertifikat
Svenska kraftnät förslår att regeringen från1 juli 2006 kraftigt sänker avgifterna för att använda systemet för kontoföring av elcertifikat. Systemet för elcertifikat ska främja produktionen av förnybar el och Svenska kraftnäts ansvarsområde är att utfärda och kontoföra elcertifikat. För att finansiera verksamheten beslutar regeringen om avgifter ...
cisCisionNews - 30 mar. kl. 10:48

hr

Professor från Finland berömmer satsning för att förbättra elevers matematikresultat
Inbjudan till pressträff Välkommen till Skäggetorpsskolan i Linköping tisdag den 31 mars för en träff med några av de lärare, elever och forskare som ingår i den stora satsningen som Norrköpings och Linköpings kommuner gör tillsammans med Linköpings universitet för att förbättra matematikundervisningen i skolan. En nyligen färdigställd ...
cisCisionNews - 30 mar. kl. 10:42

hr

Nytida får driva nytt boende på Ekerö
Nytida har fått Ekerö kommuns förtroende att driva LSS-boendet Roshagen i Skärvik. Det är ett helt nybyggt serviceboende med sex platser plus en akutplats för personer med funktionsnedsättning. Nytidas kontrakt för Roshagen gäller från och med den 1 april i år. Själva verksamheten startar i oktober, då allt ska vara klart och förberett för ...
cisCisionNews - 30 mar. kl. 10:33

hr

Lombard Odier Investment Managers och ETF Securities går samman för att erbjuda fundamentala börshandlade ränteprodukter ("ETFer")
· Lanseringen erbjuder investerare ett brett utbud av fundamentalviktade, smart beta stats- och företagsobligations-ETFer · Kombinerar Lombard Odier IMs fundamentala investeringskunnande med ETF Securities expertis inom produktledning och täckning av sekundärmarknaden · Samarbetet möjliggör Europas första utbud av fundamentala ränte-ETFer till ett ...
cisCisionNews - 30 mar. kl. 10:30

hr

Brist på stöd till unga som mår dåligt
Samhällets stöd till unga med självupplevd psykisk ohälsa är otillräckligt. Ungdomar som mår dåligt får ofta på egen hand hantera sin situation. - Att unga mår dåligt får inte bagatelliseras som något som hör åldern till och går över, säger Eva Theisz, vikarierande generaldirektör vid Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. MUCF ...
cisCisionNews - 30 mar. kl. 10:30

hr

Valberedningens förslag till styrelse i Arise AB (publ)
Arise AB:s (publ) valberedning föreslår omval av ledamöterna Jon Brandsar, Joachim Gahm, Peter Gyllenhammar, Peter Nygren och Maud Olofsson inför årsstämman i Arise den 5 maj 2015. Valberedningen föreslår även att Joachim Gahm omväljs som styrelseordförande. Valberedningen består av Johan Claesson (CA m.fl.), Bengt Hellström (Tredje AP-fonden), ...
cisCisionNews - 30 mar. kl. 10:30

hr

Stockholms filmfestival Junior inför kvällsvisningar
Den 13 april drar Stockholms filmfestival Junior igång. En nyhet i år är kvällsvisningarna på Klarabiografen där vi låter våra medlemmar ta del av fem festivalfilmer. Under fyra av visningarna finns filmens regissör närvarande. Då får publiken chansen att ställa frågor och höra mer om filmen från regissören själv. En av de gästande regissörerna är ...
cisCisionNews - 30 mar. kl. 10:26

hr

Vinnarna i CP-blues nu som musikvideos
Nya musikvideos (http://cpblues.se/) med banden The Commotion och Massgrav finns ute nu. Texterna är skrivna av Johan Öberg, musiken är gjord av The Commotion och Massgrav. Banden vann nyligen Studieförbundet Vuxenskolans tävling CP-blues. - Det här är två bra och välgjorda musikvideos. The Commotion har till exempel spelat in en soulig låt i en ...
cisCisionNews - 30 mar. kl. 10:04

hr

ABB, Bosch och Cisco startar joint venture för att utveckla mjukvaruplattform för teknik för smarta bostäder
Det internationella samriskbolaget mozaiq operations GmbH ska erbjuda en öppen mjukvaruplattform för alla hemmasystem och hushållsapparater i syfte att förenkla livet för bostadsägare 2015-03-30 - ABB, Robert Bosch GmbH och Cisco Systems Inc. bekräftade idag att de tre företagen har bildat ett internationellt samriskbolag kallat mozaiq operations ...
cisCisionNews - 30 mar. kl. 10:01

hr

Hexagon tillkännager ny segmentsrapportering
Hexagon AB, en ledande global leverantör av informationsteknologi som förbättrar produktivitet och kvalitet inom geospatiala och industriella företagsövergripande applikationer, tillkännager idag en ny segmentsstruktur. Från och med Kv1 2015 kommer Hexagon att ersätta de nuvarande segmenten Measurement Technologies och Övrig verksamhet med ...
cisCisionNews - 30 mar. kl. 10:00

hr


« Föregående  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Nästa »© allabolag.se    |   Om allabolag.se    |   Användarvillkor    |   Cookies    |   Ingår i UC koncernen