allabolag.se - Gratis företagsinformation på Internet

»Uppdatera sidan refresh
»Avmarkera alla
KÄLLA
SVD.se (20)
DN.se (0)
Aftonbladet (0)
Expressen (0)
Affärsvärlden (0)
Di.se (0)
Dagens Media (0)
IDG.se (241)
Ny Teknik (176)

TYP
Ekonomi (0)
Nyheter (0)
Reklam & PR (0)
IT & Teknik (0)
Kultur (0)
Sport (0)
Fritid (0)
»Avmarkera alla typer

DAG
Fredag 18 apr. (0)
allabolag.se Nyhetstjänst

Vi har samlat några av Sveriges bästa nyhetskällor. Använd menyn till vänster för att välja den typ av nyheter du vill läsa.

hr

Guldäggen går till...
13 Guldägg och 5 specialpriser delades ut på Stockholm Waterfront Congress Centre den 23 april 2014. Guldägg 2014 i kategori Alternativa Media [image] Bidragsnamn: Natalia Project Byrå: RBK Uppdragsgivare: Civil Rights Defenders Motivering: Ni gör medborgare till makthavare. Ni förvandlar aktivister till superhjältar. Och ni visar oss att vårt ...
cisCisionNews - kl. 00:00

hr

Beslut vid årsstämma i Nordnet AB (publ)
Onsdagen den 23 april 2014 hölls årsstämma i Nordnet AB (publ). Nedan sammanfattas de viktigaste besluten från stämman. Utdelning Utdelning om 0,85 kronor per aktie lämnas för räkenskapsåret 2013 med avstämningsdag den 28 april 2014. Utdelning beräknas att komma att utsändas från Euroclear Sweden AB den 2 maj 2014. Styrelse · Styrelsen skall bestå ...
cisCisionNews - 23 apr. kl. 21:30

hr

The Absolut Company vinner Guldäggsplaketten 2014
Guldäggsplaketten delas idag ut av intresseorganisationen Sveriges Annonsörer på den årliga Guldäggsgalan, för att hylla en enskild annonsörs mod och kreativitet. Årets vinnare är The Absolut Company. [image] Guldäggsplaketten delas ut till en annonsör som, tillsammans med annonsörens byråer, genom mod, kompetens och kreativt tänkande under en ...
cisCisionNews - 23 apr. kl. 21:30

hr

Teracom Group byter namn till Teracom Boxer Group
Teracom Group AB namnändrar till Teracom Boxer Group AB för att tydliggöra koncernens samlade verksamhet och den strategiska inriktningen. Beslut om namnändring togs på årsstämman den 23 april 2014. - Som medieoperatör är koncernen fullt integrerade och ömsesidigt beroende av både nät- och betal-tv-affären. Detta är något som även förstärks i och ...
cisCisionNews - 23 apr. kl. 21:16

hr

Mediepolitiska beslut påverkar, men marknätets styrka består
Under det första kvartalet meddelade regeringen sin ambition att frigöra 700 MHz-bandet för annan användning än digital-tv från och med den 1 april 2017. Detta beslut var relativt oväntat då en utrymning kräver en frekvenssamordning med grannländerna. Övriga Europa planerar en övergång först efter år 2020. PTS har därför fått i uppdrag av ...
cisCisionNews - 23 apr. kl. 21:16

hr

Mediepolitiska beslut påverkar, men marknätets styrka består
Under det första kvartalet meddelade regeringen sin ambition att frigöra 700 MHz-bandet för annan användning än digital-tv från och med den 1 april 2017. Detta beslut var relativt oväntat då en utrymning kräver en frekvenssamordning med grannländerna. Övriga Europa planerar en övergång först efter år 2020. PTS har därför fått i uppdrag av ...
cisCisionNews - 23 apr. kl. 20:21

hr

Teracom Group byter namn till Teracom Boxer Group
Teracom Group AB namnändrar till Teracom Boxer Group AB för att tydliggöra koncernens samlade verksamhet och den strategiska inriktningen. Beslut om namnändring togs på årsstämman den 23 april 2014. - Som medieoperatör är koncernen fullt integrerade och ömsesidigt beroende av både nät- och betal-tv-affären. Detta är något som även förstärks i och ...
cisCisionNews - 23 apr. kl. 20:18

hr

Kommuniké från Trelleborg AB:s årsstämma 2014
Trelleborg AB:s årsstämma hölls den 23 april 2014 i Trelleborg. Cirka 650 aktieägare deltog i årsstämman. Temat för koncernchef Peter Nilssons anförande var "Fortsatt fokus på ledande positioner". Presentationen sammanfattade koncernens utveckling mot en fokuserad polymerkoncern och en världsledare inom specialutvecklade polymerlösningar samt på ...
cisCisionNews - 23 apr. kl. 19:30

hr

Kommuniké från Studsvik ABs årsstämma onsdagen den 23 april 2014
Årsstämman beslutade fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncern­resultaträkningen och koncernbalansräkningen. Vidare beslutade stämman att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel, 56 739 285 kronor, överförs i ny räkning. Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter samt verkställande direktören ansvarsfrihet. Styrelsen ...
cisCisionNews - 23 apr. kl. 18:00

hr

Andra AP-fonden kommer tacka ja till Volkswagens bud på Scania
Andra AP-fonden har idag, efter en omfattande finansiell analys, beslutat att acceptera budet från Volkswagen på 200 kronor per Scaniaaktie. Andra AP-fonden äger 1 554 470 B-aktier i Scania, vilket motsvarar 0,2 procent av kapitalet och 0,04 procent av rösterna. För ytterligare information kontakta Eva Halvarsson, Andra AP-fondens verkställande ...
cisCisionNews - 23 apr. kl. 17:45

hr

Intrum Justitias Årsstämma 2014
Styrelse Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Matts Ekman, Lars Lundquist, Joakim Rubin, Charlotte Strömberg, Fredrik Trägårdh, Synnöve Trygg och Magnus Yngen. Lars Lundquist omvaldes till styrelsens ordförande. Revisor Årsstämman valde EY AB till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Revisions­bolaget har utsett den auktoriserade ...
cisCisionNews - 23 apr. kl. 17:00

hr

Matse Holding AB listas på NASDAQ OMX First North den 25 april 2014
NASDAQ OMX beslutade den 22 april 2014 att godkänna Matse Holdings ansökan om anslutning av bolagets aktie på First North. Matse Holding AB är en koncern bestående av Matse AB, en fristående dagligvarubutik på nätet, Mat.se, som utmanar den traditionella dagligvaruhandeln, Kokaihop Media AB med matsajterna Kokaihop.se och Spisa.nu, ...
cisCisionNews - 23 apr. kl. 16:59

hr

Årsstämma i Midway Holding AB
Midway Holding AB har idag hållit årsstämma med ca 75 personer närvarande. Årsstämman beslöt att till valberedning utse Anders Bergstrand, Jan Bengtsson och Annika Bergengren. Som ordinarie styrelseledamöter omvaldes Jan Bengtsson, Anders Bergstrand, Lars Frithiof (ordförande) och Anders Pålsson. Till revisor, för tiden intill slutet av 2015 års ...
cisCisionNews - 23 apr. kl. 16:55

hr

PostNord årsstämma 2014
PostNord AB:s årsstämma ägde rum den 23 april 2014. Stämman beslutade bland annat om omval av Jens Moberg som styrelseordförande, om utdelning av 128,8 MSEK till ägarna samt om ekonomiska mål. I sitt stämmoanförande redogjorde VD och koncernchef Håkan Ericsson bland annat för koncernens förutsättningar och prioriteringar för tiden framåt. Han ...
cisCisionNews - 23 apr. kl. 16:55

hr

Kommuniké från årsstämma
Sportamore AB (publ) höll årsstämma den 23 april 2014 varvid i huvudsak följande beslut fattades. Beslöts att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen. Beslöts i enlighet med styrelsens förslag att Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen skulle balanseras till nästa års räkenskaper. Beslöts att bevilja ...
cisCisionNews - 23 apr. kl. 16:49

hr

FAM och Solidium förutsätter att Stora Enso hittar en hållbar lösning på barnarbetsfrågan
FAMs och Solidiums tal under Stora Ensos bolagstämma den 23 April 2014, sammanfattning: · FAM och Solidium stödjer Stora Ensos tillväxtstrategi och förändringsarbete. Vår uppfattning är att strategin kommer att höja bolagets värde och lönsamhet samt stärka grunden för bolagets långsiktiga utveckling. · Expansionen i tillväxtmarknaderna som Kina, ...
cisCisionNews - 23 apr. kl. 16:34

hr

Nischers AB (publ) offentliggör årsredovisningen för 2013 och revisionsberättelse som avviker från standardutformningen
Nischer AB publicerar idag sin årsredovisning för år 2013. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida www.nischer.se. Årsredovisningen kan även beställas på info@nischer.se eller 08 - 120 465 80. Revisionsberättelsen avviker från standardutformningen genom att varken till- eller avstyrka att årsstämman fastställer resultaträkningen och ...
cisCisionNews - 23 apr. kl. 16:25

hr

"Jag trodde apoteken skulle vara en del av vårdkedjan"
Det är fortfarande för dålig ordning på Apoteksmarknaden fem år efter omregleringen. Framförallt är det brister med information och tillgänglighet. Det går heller inte att jämföra priserna på ett enkelt sätt. Ett receptförskrivet läkemedel utanför högkostnadsskyddet kan dessutom variera mycket i pris mellan de olika apotekskedjorna. Apoteken måste ...
cisCisionNews - 23 apr. kl. 16:24

hr

STILLE lanserar nytt operationsbord för USA-marknaden
STILLE lanserar idag imagiQ2 OFFICE, ett nytt operationsbord med patentsökt lågdosteknik utvecklat och avsett för den snabbt växande marknaden av Office Based Labs i USA. En aktuell studie publicerad i Lancet beskriver benartärsjukdom, eller PAD, som pandemisk med mer än 250 miljoner drabbade. Tillväxttakten är tvåsiffrig och den största ...
cisCisionNews - 23 apr. kl. 16:00

hr

Delårsrapport januari-mars 2014
Fortsatt tuff marknad i Europa · Orderingången var 620,3 Mkr (688,6), vilket justerat är en minskning med 10,7%*). · Omsättningen var 623,2 Mkr (619,9), vilket justerat är en minskning med 0,2%*). · Rörelseresultatet exklusive förvärvskostnader och omstruktureringskostnader var 18,6 Mkr (16,7), vilket gav en justerad rörelsemarginal på 3,0 % ...
cisCisionNews - 23 apr. kl. 16:00

hr

Pressinbjudan: Välkommen på provsmakning av världens första avsmakningslåda för kvalitetskött
Kan man provsmaka kött på samma sätt som man provsmakar vin, öl, single maltwhisky, eller olivolja? Det tror Professional Secrets som nu tillsammans med Husmans Deli lanserar världens första avsmakningslåda för kvalitetskött- PS Köttlådan. Tillsammans med Karlsfälts Gård och Husman Deli bjuder nu Proffessional Secrets in till en provsmakning i ...
cisCisionNews - 23 apr. kl. 15:56

hr

Beslut vid Fouriertransform Aktiebolags årsstämma 2014
Årsstämman i Fouriertransform Aktiebolag ägde rum idag den 23 april 2014 i Stockholm. På stämman fattades följande beslut: Utdelning Årsstämman fastställde att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret och att årets resultat och det balanserade resultatet överförs till ny räkning. Ansvarsfrihet Stämman beviljade styrelseledamöterna och ...
cisCisionNews - 23 apr. kl. 15:50

hr

Information från Setras årsstämma
Setra Group AB (publ) höll onsdagen den 23 april årsstämma på Setras huvudkontor i Solna. Vid årsstämman valdes Börje Bengtsson in som styrelserepresentant för Mellanskog efter Ulf Agerhill. Börje Bengtsson, född 1947, är sedan 2013 ledamot i styrelsen för Mellanskog ekonomisk förening. Under åren 2009-2012 var han vd och koncernchef för Setra. ...
cisCisionNews - 23 apr. kl. 15:44

hr

SwivelUK återupplivar gamla klassiska möbler
SwivelUK (http://www.swiveluk.com/se/charles-eames-matbordsstol-dsw.html) är ett företag som fokuserar på att föra klassiska designmöbler till liv igen genom reproduktion. Vi har tagit hand om varje minsta detalj när det kommer till vår reproduktion. Den främsta anledningen till varför vi vill fokusera på att bevara detaljerna är för att hedra ...
cisCisionNews - 23 apr. kl. 15:35

hr

Fortsatt god utveckling
Träindustriföretaget Setra redovisar för första kvartalet 2014 ett rörelseresultat på 67 (-26) Mkr, en resultatförbättring på 93 Mkr jämfört med samma period föregående år. Nettoomsättningen för perioden januari-mars uppgick till 1 065 (945) Mkr. - Resultatförbättringen jämfört med föregående år är en kombination av en positiv marknadsutveckling ...
cisCisionNews - 23 apr. kl. 15:32

hr

Pressinbjudan: MP presenterar EU-valkampanj
Imorgon torsdag den 24:e april kl. 10 bjuder partisekreterare Anders Wallner in till pressträff, för att presentera Miljöpartiets kampanj och valaffischer inför EU-valet. Datum: torsdag 24/10. Tid: klockan 10.00. Plats: Miljöpartiets partikansli, Pustegränd 1-3 i Stockholm (Vid Slussen). Medverkar gör även Miljöpartiets kampanjledare Emma Rung. ...
cisCisionNews - 23 apr. kl. 15:29

hr

Pressinbjudan: MP presenterar EU-valkampanj
Imorgon torsdag den 24:e april kl. 10 bjuder partisekreterare Anders Wallner in till pressträff, för att presentera Miljöpartiets kampanj och valaffischer inför EU-valet. Datum: torsdag 24/4.  Tid: klockan 10.00. Plats: Miljöpartiets partikansli, Pustegränd 1-3 i Stockholm (Vid Slussen). Medverkar gör även Miljöpartiets kampanjledare Emma Rung. ...
cisCisionNews - 23 apr. kl. 15:29

hr

MIDWAY HOLDING AB DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2014
Rapportperioden januari - mars · Nettoomsättningen uppgick till 595 Mkr (549 Mkr) · Resultatet före skatt uppgick till 6 Mkr (-15 Mkr) · Resultatet efter skatt uppgick till 4 Mkr (-13 Mkr) · Vinst per aktie uppgick till 0,17 kr (-0,53 kr) · Resultatförbättringen är främst hänförlig till Haki, Sigarth, FAS och Gustaf E Bil · Styrelsen har ...
cisCisionNews - 23 apr. kl. 15:18

hr

Stefan Attefall besöker Danderyd
Torsdagen den 24 april besöker samfundsminister Stefan Attefall Danderyd. Han medverkar under kvällen på ett seminarium i Danderyds församlingsgård på temat Lider Sverige av religiös beröringsskräck? Stefan Attefall kommer att presentera regeringens arbete för och med trossamfunden och efter anförandet vidtar en paneldiskussion kring ämnet. Stefan ...
cisCisionNews - 23 apr. kl. 14:51

hr

Köp alla typer av lampor på nätet istället!
LamporNu (http://www.lampornu.se/) är den svenska delen av det holländska företaget Any Lamp BV. Vi erbjuder 25 olika ljuskällor från Philips. Vi har ett väldigt brett utbud av halogenlampor, lågenergilampor, LED-lampor och andra olika driftdon för både hemmabruk och företag. Det finns över 2000 alternativ i vår produktkatalog. Philips håller ...
cisCisionNews - 23 apr. kl. 14:18

hr

Det som hände i Motala kan hända igen - var som helst, när som helst
DN rapporterar idag om en tragisk händelse i Motala (http://www.dn.se/nyheter/sverige/dottern-dodades-trots-larm/). Det som hänt är djupt olyckligt men situationen där är inte unik. Det kan även ske på andra håll i landet. IVO, Inspektionen för vård och omsorg, som har till uppgift att granska socialtjänstens arbete, har med all tydlighet påtalat ...
cisCisionNews - 23 apr. kl. 14:16

hr

Systembolaget bäst på service igen - tackar kunderna
Systembolaget har för andra året i rad utsetts till Sveriges bästa serviceföretag i ServiceScore. På fredag 25 april firar vi det tillsammans med våra kunder. I ServiceScore 2014 har drygt 3 000 kunder blivit tillfrågade och utsett Systembolaget till Sveriges bästa serviceföretag i alla kategorier. Systembolaget vann också priset som ...
cisCisionNews - 23 apr. kl. 14:02

hr

Vattenfall presenterar delårsrapport för januari-mars 2014
Vattenfalls delårsrapport för det första kvartalet 2014 publiceras tisdagen den 29 april klockan 09.00 på corporate.vattenfall.se (http://corporate.vattenfall.se/sv/index.htm). Presskonferens: Klockan 10.00 presenterar Vattenfalls vd och koncernchef Øystein Løseth tillsammans med finansdirektör Ingrid Bonde, resultatet vid en presskonferens på ...
cisCisionNews - 23 apr. kl. 14:00

hr

Ftalatfritt är inte detsamma som miljövänligt
Plast, ftalater och miljöpåverkan är omdiskuterade ämnen just nu. Regeringen tillför ytterligare resurser fr.o.m. i år till 2020 för att minska exponeringen för farliga kemikalier i vardagen, med särskilt fokus på att skydda barnen. De flesta golvtillverkare reagerar genom att planera för att utesluta ftalater eller PVC, men Forbo menar att ...
cisCisionNews - 23 apr. kl. 13:55

hr

NTEX: Godkänd fraktagent för luftfart
Transport- och logistikföretaget NTEX är från och med första maj en godkänd fraktagent för luftfart. Det betyder bland annat att säkerhetsgodkända företag slipper tidskrävande kontroller på flygplatsen. - Det är självklart mycket glädjande och ytterligare ett steg i vårt kvalitetsarbete, vilket innebär att vi kommer att kunna erbjuda våra kunder ...
cisCisionNews - 23 apr. kl. 13:52

hr

Tempot på bostadsmarknaden har ökat: Mäklarbyrån Landgren växer och öppnar större kontor i Höllviken
- Vi har redan fått en del prestigefyllda uppdrag och intresset att köpa tomter och hus i framför allt Höllviken, Ljunghusen följt av Skanör och Falsterbo är stort, säger Nicklas Björklund, försäljningschef och partner, Landgren. Mäklarbyrån Landgren, med totalt åtta kontor, är en av sydvästra [image] Skånes mest anlitade mäklarfirmor som också ...
cisCisionNews - 23 apr. kl. 13:47

hr

Botkyrka vill halvera arbetslösheten till 2020
Botkyrkas nya fokus på arbetslinjen ska bland annat leda till att ingen som kan jobba ska behöva få socialbidrag. Kommunens starka ekonomiska resultat möjliggör de framtida investeringar som behövs för att minska arbetslösheten. De senaste årens investeringar har i huvudsak kunnat finansieras med kommunens egna pengar. I årsredovisning för 2013 ...
cisCisionNews - 23 apr. kl. 13:44

hr

MIXA OCH MATCHA MED RUSTAS NYHETER OCH KLASSIKER
[image] Inför trädgårdssäsongen har Rusta vässat utbudet med en blandning av klassiker och lättskötta möbelgrupper i både trä- som konstmaterial. Det breda sortimentet erbjuder möbler för såväl balkongen som för stora terrasser, och inkluderar flera smarta paketlösningar där man kan mixa och matcha efter tycke och smak. Det finns flera faktorer ...
cisCisionNews - 23 apr. kl. 13:44

hr

Publicering av Nexams årsredovisning för räkenskapsåret 2013
Nexam Chemical Holding AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2013 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida www.nexam.se (http://nexam.se/Documents/AnnualReports/Nexam_%C3%85R_2013.pdf). Den tryckta årsredovisningen skickas ut via post till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Årsredovisningen finns även ...
cisCisionNews - 23 apr. kl. 13:40

hr

Sommarens uterum med INDISKA
INDISKA gör debut på årets Rum & Trädgård med en färgstark pop-up-butik. Företaget tar även hjälp av bloggarna Amelia Widell och Pernilla Jansson för att skapa inspirationsmiljöer på plats som andas försommarkänslor. Rum & Trädgård arrangeras på Kistamässan den 24-27 april 2014. Passion är årets tema. INDISKA kommer att bjuda på vår- och ...
cisCisionNews - 23 apr. kl. 13:40

hr

Mozarts Così fan tutte livesänds på bio från Met i New York
James Levine dirigerar den första livesändningen av Mozarts klassiska romantiska opera Così fan tutte. Den amerikanske dirigenten har lett Metropolitans orkester i mer än 2 500 föreställningar i 85 olika operor sedan hans debut med Tosca 1971. Folkets Hus och Parker direktsänder Così fan tutte på bio 26 april kl 19.00. Mozarts Cosí fan tutte är en ...
cisCisionNews - 23 apr. kl. 13:39

hr

BAUHAUS kör smartclips första Shazam for TV-kampanj i Sverige
Ikväll sänds Sveriges första lokala Shazam for TV-kampanj. Annonsören är BAUHAUS och kampanjen har tagits fram av mediebyrån MASH i samarbete med smartclip. Shazam for TV är en mobiltjänst som möjliggör användaren att med ett enkelt knapp-tryck förflyttas från TV-reklamen till mobilen. TV-planerare kan använda tjänsten för att sammanlänka och ...
cisCisionNews - 23 apr. kl. 13:28

hr

BAUHAUS kör smartclips första Shazam for TV-kampanj i Sverige
Ikväll sänds Sveriges första lokala Shazam for TV-kampanj. Annonsören är BAUHAUS och kampanjen har tagits fram av mediebyrån MASH i samarbete med smartclip. Shazam for TV är en mobiltjänst som möjliggör användaren att med ett enkelt knapp-tryck förflyttas från TV-reklamen till mobilen. TV-planerare kan använda tjänsten för att sammanlänka och ...
cisCisionNews - 23 apr. kl. 13:28

hr

Köp alla typer av lampor på nätet istället!
LamporNu (http://www.lampornu.se/) är den svenska delen av det holländska företaget Any Lamp BV. Vi erbjuder 25 olika ljuskällor från Philips. Vi har ett väldigt brett utbud av halogenlampor, lågenergilampor, LED-lampor och andra olika driftdon för både hemmabruk och företag. Det finns över 2000 alternativ i vår produktkatalog. Philips håller ...
cisCisionNews - 23 apr. kl. 13:26

hr

Köp alla typer av lampor på nätet istället!
LamporNu (http://www.lampornu.se/) är den svenska delen av det holländska företaget Any Lamp BV. Vi erbjuder 25 olika ljuskällor från Philips. Vi har ett väldigt brett utbud av halogenlampor, lågenergilampor, LED-lampor och andra olika driftdon för både hemmabruk och företag. Det finns över 2000 alternativ i vår produktkatalog. Philips håller ...
cisCisionNews - 23 apr. kl. 13:20

hr

Elisabeth Svantesson inledningstalar på OECD-konferens om jobb och tillväxt
I morgon, torsdagen den 24 april, inledningstalar arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson på OECD LEED Forum on Partnerships and Local Development. Sverige står i år värd för det internationella forumet som arrangeras för tionde gången och fokuserar på jobb och tillväxt. Tid och plats Tid: kl. 09.00 Plats: Münchenbryggeriet, Torkel ...
cisCisionNews - 23 apr. kl. 13:20

hr

Juryn är klar till Ria, TV-Producenternas pris!
Juryn är nu klar till Ria, TV-Producenternas pris 2014. 11 tunga namn från branschen kommer att ingå i den. Galan går av stapeln den 3 juni på Debaser Medis. Juryn ska bland annat utse "Årets programidé", "Årets producent" och "Årets fotograf". - I år finns verkligen förutsättningarna för en kanongala. Även om tittarmönstren börjar ändras är ...
cisCisionNews - 23 apr. kl. 13:19

hr

Köp alla typer av lampor på nätet istället!
LamporNu (http://www.lampornu.se/) är den svenska delen av det holländska företaget Any Lamp BV. Vi erbjuder 25 olika ljuskällor från Philips. Vi har ett väldigt brett utbud av halogenlampor, lågenergilampor, LED-lampor och andra olika driftdon för både hemmabruk och företag. Det finns över 2000 alternativ i vår produktkatalog. Philips håller ...
cisCisionNews - 23 apr. kl. 13:17

hr

Upprop för den fria scenkonsten!
Teaterförbundet, Teatercentrum och Danscentrum gör under våren en offensiv för den fria professionella scenkonsten. Den är idag en självklar del av det svenska kulturlivet och bidrar till en dynamisk, högklassig och varierande scenkonst. Samtidigt hotas dess framtid av urholkade anslag och en illa fungerande infrastruktur. I anslutning till ...
cisCisionNews - 23 apr. kl. 13:16

hr

Försvarsminister Karin Enström reser till Karlstad
Torsdagen den 24 april reser Karin Enström till Karlstad för att tala för Utrikespolitiska Föreningen vid Karlstad universitet samt besöka Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Media inbjuds att träffa försvarsministern efter besöket vid MSB. Tid: 16.30 Plats: MSB, Norra Klaragatan 18, Karlstad Kontakt: Jesper Gyberg Pressassistent 070 618 42 53
cisCisionNews - 23 apr. kl. 13:12

hr


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Nästa »1px
© allabolag.se    |   Om allabolag.se    |   Användarvillkor    |   Cookies    |   Ingår i UC koncernen