allabolag.se - Gratis företagsinformation på Internet

»Uppdatera sidan refresh
»Avmarkera alla
KÄLLA
SVD.se (0)
DN.se (0)
Aftonbladet (0)
Expressen (0)
Affärsvärlden (0)
Dagens Media (0)
IDG.se (130)

TYP
Ekonomi (0)
Nyheter (0)
Reklam & PR (0)
IT & Teknik (0)
Kultur (0)
Sport (0)
Fritid (0)
»Avmarkera alla typer

DAG
allabolag.se Nyhetstjänst

Vi har samlat några av Sveriges bästa nyhetskällor. Använd menyn till vänster för att välja den typ av nyheter du vill läsa.

hr

Lena Rådström Baastad vald till partisekreterare
Idag valdes Lena Rådström Baastad till partisekreterare för Socialdemokraterna. Hon valdes på partistyrelsens möte under lördag förmiddag. -          Lena Rådström Baastad är pragmatisk och samarbetsinriktad. Hon vet hur man vinner förtroende, hur politiken fungerar i praktiken och hur beslut påverkar människors vardag. Det är viktiga egenskaper ...
cisCisionNews - kl. 14:59

hr

Södra en allt större elleverantör
Södra producerar mer el än vad som används i den egna verksamheten. Utbyggnaden av Södra Cell Värö kommer att öka elproduktionen med 400 GWh per år, en ökning som motsvarar hushållsel för 80 000 hushåll eller elförbrukningen hos 170 000 elbilar. - Utifrån veden som råvara producerar Södras bruk pappersmassa. Men vi producerar även grön el, ...
cisCisionNews - kl. 10:52

hr

Delårsrapport andra kvartalet 2016
Delårsrapporten för ScandBook Holding AB (publ) omfattar perioden 2016-04-01 - 2016-06-30 Andra kvartalet 2016 i sammandrag · Kvartalet inkluderar intäkter och kostnader för det förvärvade bolaget ScandBook UAB ·  Nettoomsättningen uppgick till 65,8 mkr (30,0 mkr) ·  Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 2,6 mkr (-1,7 mkr) · ...
cisCisionNews - kl. 07:30

hr

Högutbildade lever nu sex år längre än lågutbildade
Kommissionen för jämlik hälsa överlämnar i dag delbetänkandet Det handlar om jämlik hälsa - Utgångspunkter för Kommissionens vidare arbete (SOU 2016:55) till folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström. Delbetänkandet visar bland annat att skillnaderna i livslängd är stora och tenderar att öka. Skillnader i hälsa och dödlighet ...
cisCisionNews - kl. 07:00

hr

Alstom levererar nästa generations höghastighetståg till amerikanska Amtrak
Alstom och Amtrak har idag tecknat ett kontrakt där Alstom ska designa och bygga 28 nya höghastighetståg, som kommer att köras i den nordöstra korridoren (Northeast Corridor, NEC) mellan Boston och Washington DC i USA. Amtrak och Alstom har också tecknat ett långsiktigt avtal för teknisk support och leverans av reservdelar för underhållet av de ...
cisCisionNews - 26 aug. kl. 22:11

hr

VD Bengt Westrin lämnar bolaget
Bolagets VD Bengt Westrin har på egen begäran sagt upp sitt avtal med bolaget och avslutar sitt VD-uppdrag 16 oktober 2016. Arbetet med att hitta en ersättare har påbörjats och den löpande verksamheten bedöms inte påverkas av uppsägningen. Bengt Westrin kommer under uppsägningstiden att fortsätta med sina ordinarie arbetsuppgifter, och kommer att ...
cisCisionNews - 26 aug. kl. 16:25

hr

Två av tre häktade i mordärende i Norrköping
Under fredagen har häktningsförhandlingar genomförts vid Norrköpings tingsrätt med de tre personer som suttit anhållna på sannolika skäl misstänkta för mord i Klockaretorpet i Norrköping den 22 juni i år. Norrköpings tingsrätt beslutade att häkta den misstänkte 45-årige mannen som på sannolika skäl misstänkt för mord. Åtal ska i detta fall vara ...
cisCisionNews - 26 aug. kl. 16:23

hr

Beslut vid Inwidos extra bolagsstämma
Inwido AB har idag, fredagen den 26 augusti 2016 hållit extra bolagsstämma med anledning av styrelsens förslag till komplettering av befintligt incitamentsprogram. Den extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ett kompletterande långsiktigt incitamentsprogram bestående av två delar: en emission av konvertibler och en ...
cisCisionNews - 26 aug. kl. 16:20

hr

Marknadsmeddelande 203/16 - Handelsstopp i True Heading AB
Handeln i True Heading stoppas tillsvidare. För mer information se dagens pressmeddelande från AktieTorget. Information om aktien: +-------------+------------+ |Kortnamn: |TRUE B | +-------------+------------+ |ISIN-kod: |SE0003272202| +-------------+------------+ |Orderboks-ID:|75365 | +-------------+------------+ Stockholm den 26 augusti 2016 ...
cisCisionNews - 26 aug. kl. 16:19

hr

Stort intresse för Södras trähussafari
Växjö har utvecklats till en modern trästad. Från att ha varit först i landet med ett flertal byggprojekt är kommunens målsättning i dag att 50 procent av det kommunala byggandet ska vara i trä år 2020. Marknadsandelen för flervåningshus i trä ligger i dag på 10 procent. Som ett led i att sprida Växjös samverkansmodell för fler bostäder i trä bjöd ...
cisCisionNews - 26 aug. kl. 16:18

hr

Delårsrapport Q2 2016
Januari - juni 2016 i sammandrag · Resultat före skatt: 202,0 mnkr (186,7) · Avkastning på eget kapital: 9,3 % (9,2) · Utlåning per 30 juni: 30,0 mdkr (26,0) · Kreditförluster, netto: 7,5 mnkr (6,7) · Kärnprimärkapitalrelation: 19,7 % (20,9) VD har ordet Halvårsresultatet om 202 mnkr är Volvofinans Banks bästa någonsin och en ökning med 8 % ...
cisCisionNews - 26 aug. kl. 16:15

hr

Fortsatt handelsstopp i True Heading AB
Handelsstoppet i True Heading består med anledning av oklarheter i den senaste offentliggjorda versionen av halvårsrapporten. Handeln i True Heading stoppas tillsvidare. För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-511 68 000 eller via e-post info@aktietorget.se
cisCisionNews - 26 aug. kl. 16:08

hr

Marknadsmeddelande 202/16 - Handeln i True Heading AB återupptas
Med hänvisning till dagens pressmeddelande från AktieTorget återupptas handeln i True Headings aktie (TRUE B) idag den 26 augusti 2016 kl. 16:00. Information om aktien: +-------------+------------+ |Kortnamn: |TRUE B | +-------------+------------+ |ISIN-kod: |SE0003272202| +-------------+------------+ |Orderboks-ID:|75365 | ...
cisCisionNews - 26 aug. kl. 15:37

hr

Tunga tech-namn tar plats i WSIs advisory board
Både Tomas Bennich och Magnus Melander är välkända inom tech- och IoT-världen. Tomas arbetar globalt med att knyta ihop och investera i bolag. Magnus är rådgivaren inom IoT med mångårig erfarenhet av start-ups och företagsbyggande.  Nu tar de båda plats i WSIs advisory board för att stärka bolaget strategiskt inför framtiden. [image]Enligt Tomas ...
cisCisionNews - 26 aug. kl. 15:32

hr

Handeln i True Heading AB återupptas
Med hänvisning till att bolaget har offentliggjort en korrigerad version av halvårsrapporten återupptas handeln i True Headings aktie (TRUE B) idag den 26 augusti 2016 kl. 16:00. Observera att AktieTorget har makulerat alla avslut från och med den 26 augusti 2016 kl. 13:15 fram till tidpunkten för handelsstoppet. För mer information, vänligen ...
cisCisionNews - 26 aug. kl. 15:30

hr

MSC offentliggör prospekt.
Styrelsen i MSC Group AB har upprättat ett prospekt avseende den unitemission med företräde för aktieägarna i bolaget och de riktade emissioner som beslutades om vid extra bolagsstämman den 18 augusti 2016, vilket idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet finns nu tillgängligt på MSC Groups hemsida www.msc.se . Prospektet ...
cisCisionNews - 26 aug. kl. 15:26

hr

Aura Light varslar i Karlskrona
Belysningsmarknaden genomgår fortsatt omvälvande förändringar i och med övergången till LED, styrning och IT-baserad belysning. I en alltmer konkurrensutsatt marknad, ser företaget över verksamheten och antalet verksamhetsorter. Förslaget är att produktionen av speciallysrör som finns i Karlskrona outsourcas och att produktionen av de egna ...
cisCisionNews - 26 aug. kl. 15:23

hr

Ensamstående kvinnors rätt skall nu respekteras
Efter att riksdagen under våren gav ensamstående kvinnor rätt till insemination har väldigt lite hänt inom den skånska sjukvården. Beslut har tagits i bland annat HSN men i praktiken har möjligheten till bedömning och behandling inte funnits, trots att lagstiftningen varit i kraft sedan 1 april. Skånes universitetssjukhus har ansvar att bedriva ...
cisCisionNews - 26 aug. kl. 15:16

hr

REDEYE: DGC One vägen mot miljarden tydligare
Vår analytiker Erik Kramming ser hur DGCs väg mot en miljard i omsättning blir allt tydligare. Läs hela hans uppdaterade analys goo.gl/B0a7KX. (http://goo.gl/B0a7KX)
cisCisionNews - 26 aug. kl. 15:12

hr

Kallelse till extra bolagsstämma i Clavister Holding AB (publ.), 556917-6612
Aktieägarna i Clavister Holding AB (publ.) 556917-6612 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 20 september 2016 kl. 13:00 i Clavisters lokaler på Sjögatan 6J i Örnsköldsvik. Anmälan mm Aktieägare som vill deltaga i bolagsstämman skall vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen ...
cisCisionNews - 26 aug. kl. 15:00

hr

Fullständigt förslag inför extra bolagsstämma
Aktieägarna i Biotech-IgG AB (publ), org nr 556529-6224, har som pressmeddelats 2016-08-18 kallats till extra bolagsstämma fredagen den 16 september 2016 kl 10.00 på IDEON Science Park, Beta-huset, Rum Black Silk, Scheelevägen 17, 223 70 Lund. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda ...
cisCisionNews - 26 aug. kl. 14:50

hr

Halvårsrapport 1 januari - 30 juni 2016 (Korrigerad från tidigare offentliggjord rapport)
(Resultat från 2015 inom parantes ändrade då de var felaktiga i den tidigare offentliggjorda rapporten) KONCERNEN I KORTHET ·  Nettoomsättning för Moderbolaget första halvåret, 8 712 kSEK (7 476 kSEK) ·  Nettoomsättning för Koncernen första halvåret, 10 987 kSEK (8 292 kSEK) ·  Resultat före skatt för Moderbolaget första halvåret, 2 836 kSEK (- 3 ...
cisCisionNews - 26 aug. kl. 14:45

hr

Marknadsmeddelande 201/16 - Handelsstopp i True Heading AB - uppdaterad version
Handeln i True Heading stoppas tillsvidare. AktieTorget kommer att makulera alla avslut från och med den 26 augusti 2016 kl. 13:15 fram till tidpunkten för handelsstoppet. För mer information se dagens pressmeddelande från AktieTorget. Information om aktien: +-------------+------------+ |Kortnamn: |TRUE B | +-------------+------------+ |ISIN-kod: ...
cisCisionNews - 26 aug. kl. 14:36

hr

Satsa på rätt åtgärder för att minska MC-olyckor!
Beslutsfattarna utgår från bilister när de bestämmer vilka åtgärder som ska vidtas för att minska antalet olyckor på MC. Vajerräcken, sänkta hastighetsgränser och fartkameror leder dock inte till färre dödade på motorcykel. Faktum är att nästan en tredjedel av dem som omkommer på tvåhjulig MC struntar i lagar och regler. De kör utan körkort, är ...
cisCisionNews - 26 aug. kl. 14:35

hr

Delårsrapport för 1/1-30/6 samt perioden 1/4-30/6, 2016
Miris utvecklar och tillhandahåller analysinstrument och kompletterande produkter för mjölkanalys på en global marknad, för att säkerställa leverans av högkvalitativ mjölk till barn och vuxna.   Delårsrapport för 1/1-30/6 samt perioden 1/4-30/6, 2016 Samtliga uppgifter avser koncernen om inte annat anges. Uppgifter inom parentes avser motsvarande ...
cisCisionNews - 26 aug. kl. 14:32

hr

Start för lärarutbildning och ny termin vid Campus Sundsvall
Måndag den 29 augusti startar terminen vid Mittuniversitetet. Det innebär också att lärarutbildningarna startar för första gången i Sundsvall. De program inom lärarutbildningen som startar är Förskollärarprogrammet, Grundlärare med inriktning fritidshem, Grundlärare med inriktning förskoleklass och åk 1-3, Grundlärare med inriktning åk 4-6, ...
cisCisionNews - 26 aug. kl. 14:24

hr

Halvårsrapport 2016 - Stark underliggande tillväxt driven av fortsatta investeringar
Cognosec AB (publ) ("Cognosec" eller "Bolaget"), en ledande leverantör av lösningar inom Cyber Security med verksamhet i Europa, Afrika och Mellanöstern, publicerar idag sin halvårsrapport för 2016. Den första halvan av 2016 visade en stark underliggande omsättningstillväxt med en omsättning på EUR8,9m, upp 37 % jämfört med föregående år vid ...
cisCisionNews - 26 aug. kl. 14:23

hr

Paroc stöttar Flexator i innovativt projekt för att rationalisera isoleringsmoment inom husindustrin
Skivisolering kan ibland vara ett ineffektivt arbetsmoment i flera processer i en husfabrik, kanske framförallt för dem som bygger med volymelement och som isolerar golv- och takelement som dessutom innehåller installationer av vatten, värme, el och ventilation. Paroc deltar nu tillsammans med Flexator i ett projekt inom Smart Housing Småland där ...
cisCisionNews - 26 aug. kl. 14:22

hr

Marknadsmeddelande 200/16 - Handelsstopp i True Heading AB
Handeln i True Heading stoppas tillsvidare. För mer information se dagens pressmeddelande från AktieTorget. Information om aktien: +-------------+------------+ |Kortnamn: |TRUE B | +-------------+------------+ |ISIN-kod: |SE0003272202| +-------------+------------+ |Orderboks-ID:|75365 | +-------------+------------+ Stockholm den 26 augusti 2016 ...
cisCisionNews - 26 aug. kl. 14:16

hr

Rättelse i pressmeddelande 2016-08-26
Clavister (Nasdaq: CLAV) - Rättelse i pressmeddelande 2016-08-26 "Clavister förvärvar resterande aktier i PhenixID ". Rättelse avser extra bolagsstämma i Clavister som kommer att hållas den 20 september 2016.
cisCisionNews - 26 aug. kl. 14:09

hr

AktieTorget handelsstoppar True Heading AB
Handeln i True Heading AB stoppas med anledning av felaktiga jämförelsesiffror under avsnitt koncernen i korthet på sida två i halvårsrapporten . True Heading har till AktieTorget meddelat att de kommer offentliggöra en korrigerad version av halvårsrapporten. AktieTorget kommer att makulera alla avslut från och med den 26 augusti 2016 kl. 13:15 ...
cisCisionNews - 26 aug. kl. 14:01

hr

NEVI stärker teamet kring Future Gaming Group
Future Gaming Group, New Equity Ventures investering inom gaming- och gamblingindustrin har stärkt sitt team. Bjön Mannerqvist kommer utöver att vara delägare, också vara rådgivare i Bolagets utvecklingsprocess i strävan i att förvärva och växa Bolaget större. Björn Mannerqvist: Björn har en bakgrund inom gambling och affiliate-branschen och har ...
cisCisionNews - 26 aug. kl. 13:51

hr

Pressträff med nyheter för den sociala barn- och ungdomsvården vid konferens
Tisdag den 30 augusti arrangerar regeringens nationella samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården, Cecilia Grefve, spridningskonferensen Förbättringsresan med erfarenheter från knappt två års arbete och 50 kommunbesök. I samband med konferensen bjuder Åsa Regnér, ansvarig minister för socialtjänsten, in till en pressträff tillsammans med ...
cisCisionNews - 26 aug. kl. 13:48

hr

Gaming Corps skriver distributionsavtal med Ztorm Exertis
Gaming Corps AB i Uppsala har skrivit ett distributionsavtal med Ztorm Exertis gällande The Descendant. The Descendant är ett episodiskt äventyrsspel. De tre första episoderna av säsong ett har kommit ut, och de två sista episoderna är planerade att komma ut före årets slut. Ztorm är en erkänd distributör av digitalt innehåll, och har mer än 70 ...
cisCisionNews - 26 aug. kl. 13:46

hr

Internationell handigolfelit till Kalmar
Några av världens bästa golfspelare kommer till Swedish Open for Disabled, Sveriges största tävling för personer med fysisk eller intellektuell/neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i helgen. Kalmar Golfklubb står värd för årets upplaga av Swedish Open for Disabled i golf. Tävlingen avgörs 28-29 augusti och har lockat ett 40-tal spelare från tio ...
cisCisionNews - 26 aug. kl. 13:40

hr

Små goda munsbitar
Skolstart, semesterslut och full rulle framåt - med små enkla njutningar som är lätta att laga kan du enkelt sätta guldkant på tillvaron. Dansukker bjuder här på recept med goda smakupplevelser som passar i alla sammanhang. Snabbt och lätt kan du njuta av den spännande smakkombinationen mörk choklad och Mörkt Muscovadorörsocker i en enkel söt ...
cisCisionNews - 26 aug. kl. 13:31

hr

Didrik Fjeldstad - Ny Vice President Brand & Marketing på SAS
Didrik Fjeldstad blir ny direktör för varumärkesutveckling och marknadsföring på SAS från 24 oktober 2016. [image] De senaste åren har SAS rendyrkat konceptet We are Travelers och investerat mycket i innovation, marknadsföring, digitala lösningar och lojalitetsprogrammet EuroBonus. Didrik Fjeldstad tar över ansvaret för vidarutvecklingen av SAS ...
cisCisionNews - 26 aug. kl. 13:15

hr

Halvårsrapport 1 januari - 30 juni 2016
KONCERNEN I KORTHET ·  Nettoomsättning för Moderbolaget första halvåret, 8 712 kSEK (4 222 kSEK) ·  Nettoomsättning för Koncernen första halvåret, 10 987 kSEK ( 3 730 kSEK) ·  Resultat före skatt för Moderbolaget första halvåret, 2 836 kSEK (-2 041 kSEK) ·  Resultat före skatt för Koncernen första halvåret, 1 372 kSEK (-3 885 kSEK) ·  True Heading ...
cisCisionNews - 26 aug. kl. 13:14

hr

Mataki Test hittar takläckan när ögat inte räcker till
Mataki Test är en innovativ lösning för att kontrollera takets täthet. Den hittar läckage som är svåra att upptäcka vid en okulär besiktning. Det underlättar takläggarens arbete och ger fastighetsägaren en ökad trygghet. [image] Lufttrycket från Mataki Test gör att tätskiktet reser sig och eventuella läckage indikeras där röken tränger ut. Se ...
cisCisionNews - 26 aug. kl. 13:04

hr

Delårsrapport för 1 januari - 30 juni 2016 Zinzino AB (publ)
Ökad bruttovinst och accelererad expansion "I juli lanserades Zinzino i 19 nya länder i Europa. Därmed finns vi nu i samtliga EU-länder och i totalt 33 länder i världen. Det ger oss en potentiell marknad på närmare 1 miljard människor. Under det andra kvartalet har vi lanserat nya produkter och investerat i en framtid som vi starkt tror på. Vi ...
cisCisionNews - 26 aug. kl. 13:00

hr

Utbetalningarna till projekt för landsbygdsutveckling har inletts
NTM-centralerna började i juli fatta betalningsbeslut som gäller utvecklingsprojekt. Vid det här laget har omkring 1,9 miljoner euro betalats ut i form av projektstöd för landsbygden. Under höstens lopp kan NTM-centralerna börja fatta också betalningsbeslut som gäller bland annat temaprojekt och sådana projekt där både investerings- och ...
cisCisionNews - 26 aug. kl. 12:56

hr

EP Access: Nilörngruppen - Etiketten hänger rätt
Nilörn fortsätter att övertyga marknaden och levererar bolagets hittills bästa kvartal sedan noteringen. Bitarna börjar falla på plats och bolaget visar marknaden att det åtgärder som tidigare har initierats ger effekt. Orderingången ökade med 17 % YoY och vi ser ljust på det resterande halvåret. Nilörns starka kvartal föranleder positiva ...
cisCisionNews - 26 aug. kl. 12:26

hr

Hybricon får beställning på ytterligare en Ultra snabbladdad elbuss till Umeå
Umeå Kommun företag (UKF) lägger inom ramen för tidigare avtal beställning på ytterligare en Ultra snabbladdad elbuss från Hybricon Bus system AB (publ). Elbussen är av modell HAW12LE, kommer att användas på samma linjer som Hybricons övriga snabbladdade elbussar i Umeå, dvs linje 9 samt linje 80 till och från Umeå Airport. Elbussen kommer att ...
cisCisionNews - 26 aug. kl. 12:12

hr

Rickard Sandett ny vd för Lajkat
Rickard Sandett blir ny vd för Lajkat, Sveriges ledande virala sajt för unga med ca en miljon besökare varje vecka. - I Richard Sandett får vi en resultatdriven kraft med förmåga att skapa ökade intäkter kring vårt innehåll. Han har i sina tidigare uppdrag visat prov på bred affärsmässig kompetens, som vi kommer att få stor glädje av, säger Miriam ...
cisCisionNews - 26 aug. kl. 12:09

hr

Håkan Kirstein utsedd till ny VD i Eltel
Eltels styrelse har utsett Håkan Kirstein som ny koncernchef och VD i Eltel. Han tillträder sin tjänst den 19 september 2016. Håkan Kirstein är styrelsemedlem i Eltel AB sedan maj 2016. Han började sin karriär inom Statoil Detaljhandel och avancerade till att bli VD för Statoil Hydro Sweden AB. Efter femton år inom Statoilkoncernen tillträdde han ...
cisCisionNews - 26 aug. kl. 12:00

hr

Peab bygger bostäder i Esbo i Finland
Peab har fått uppdraget att bygga 190 lägenheter i Esbo i Finland. Beställare är VVO, Finlands största privata hyresvärd. Kontraktssumman uppgår till ca 24 MEUR. Arbetet påbörjas i september månad 2016 och inflyttning sker i oktober 2018. Projektet orderanmäls under det tredje kvartalet 2016. För ytterligare information, vänligen kontakta: Mika ...
cisCisionNews - 26 aug. kl. 12:00

hr

Information från investerarträff
Vid investerarträffen den 25 augusti presenterade VD Maria Johansson och SO Håkan Hallberg innehållet i delårsrapporten samt att bolaget närmar sig de tidigare kommunicerade finansiella målen. Presentationen finns i sin helhet på bolagets hemsida. www.orasolv.se. För mer information, vänligen kontakta: Maria Johansson                               ...
cisCisionNews - 26 aug. kl. 11:43

hr

Stina Berggren ny ansvarig för Sogetis verksamhet i Skåne
Sogeti Sverige AB har tillsatt Stina Berggren som ansvarig för IT-konsultföretagets kontor i Malmö och Helsingborg. Högt upp på hennes agenda finns att fortsätta att ha en betydande rekryteringstakt i Skåne. Malmö/Helsingborg 160826 - Stina Berggren, 50 år, som startade sin karriär med en civilekonomexamen från Uppsala universitet i bagaget, har ...
cisCisionNews - 26 aug. kl. 11:30

hr

Karolina Skog medverkar i Världsvattenveckan
Miljöminister Karolina Skog medverkar i Världsvattenveckan, som pågår 28 augusti-2 september i Stockholm. I fokus står smarta lösningar på vattenområdet, både vad gäller städers motståndkraft mot klimatförändringarna och hållbar konsumtion och produktion. - I Sverige tar vi för givet att vi har oändlig tillgång till rent dricksvatten. Så är det ...
cisCisionNews - 26 aug. kl. 11:17

hr

Glimstedt biträder CA Fastigheter vid förvärv av Gasverket, Norra Djurgårdsstaden
CA Fastigheter AB har genom dotterbolag förvärvat aktiemajoriteten i det bolag som innehar rättigheterna att exploatera Gasverksområdet i Norra Djurgårdsstaden, Stockholm. Säljare är Jungberg & Rothman Kvartersfastigheter AB. CA Fastigheter AB och Jungberg & Rothman Kvartersfastigheter AB kommer gemensamt att genomföra projektet i samförstånd med ...
cisCisionNews - 26 aug. kl. 11:04

hr


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Nästa »1px
1px
© allabolag.se    |   Om allabolag.se    |   Användarvillkor    |   Cookies    |   Ingår i UC koncernen