allabolag.se - Gratis företagsinformation på Internet

»Uppdatera sidan refresh
»Avmarkera alla
KÄLLA
SVD.se (6)
DN.se (0)
Aftonbladet (0)
Expressen (0)
Affärsvärlden (0)
Di.se (0)
Dagens Media (0)
IDG.se (233)
Ny Teknik (251)

TYP
Ekonomi (0)
Nyheter (0)
Reklam & PR (0)
IT & Teknik (0)
Kultur (0)
Sport (0)
Fritid (0)
»Avmarkera alla typer

DAG
Lördag 20 dec. (0)
allabolag.se Nyhetstjänst

Vi har samlat några av Sveriges bästa nyhetskällor. Använd menyn till vänster för att välja den typ av nyheter du vill läsa.

hr

Offentliggörande av prospekt för upptagande till handel av nya aktier i Recipharm vilka emitterades i samband med förvärvet av Lusomedicamenta
Styrelsen i Recipharm AB har upprättat prospektet med anledning av upptagande till handel av nyemitterade aktier av serie B på NASDAQ Stockholm. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektion och finns nu tillgängligt på Recipharms webbplats www.recipharm.com och på bolagets huvudkontor, Lagervägen 7 i Jordbro. Även handlingar som ...
cisCisionNews - kl. 19:15

hr

Akelius köper i Montreal och Paris
Under december 2014 har Akelius köpt tre fastigheter med sammanlagt 416 lägenheter i Montreal samt en fastighet med 48 lägenheter i Paris.  Fastigheterna i Montreal är byggda mellan 1955 och 1967, Parisfastigheten är byggd år 1900. Transaktionsvärdet uppgår till SEK 622 miljoner. Akelius har tidigare förvärvat sin första fastighet i Paris i ...
cisCisionNews - kl. 17:35

hr

Styrelseledamot entledigar sig själv
Styrelsen i Bringwell AB (publ) meddelar härmed med anledning av den fällande domen i Stockholms tingsrätt den 15 december 2014 mot ledamoten Hubert Johansson för otillbörlig marknadspåverkan, att Hubert Johansson, med verkan från idag, entledigar sig själv från aktivt styrelsearbete i bolaget intill dess att den av honom överklagade, och ovan ...
cisCisionNews - kl. 17:15

hr

Midway Holding säljer Sävsjö Trähus
Midway har, med tillträde den 7 januari 2015, sålt Sävsjö Trähus AB till Eksjöhus Industrier AB. Försäljningen, som kommer att redovisas under första kvartalet 2015, ger Midway en reavinst på 5 Mkr. Soliditeten i Midwaykoncernen påverkas inte. Sävsjö Trähus omsatte 88 Mkr under 2013 med ett resultat före skatt på -3,6 Mkr. Under perioden januari ...
cisCisionNews - kl. 17:15

hr

Styrelseledamot entledigar sig själv
Styrelsen i Aqeri Holding AB (publ) meddelar härmed med anledning av den fällande domen i Stockholms tingsrätt den 15 december 2014 mot ledamoten Hubert Johansson för otillbörlig marknadspåverkan, att Hubert Johansson, med verkan från idag, entledigar sig själv från aktivt styrelsearbete i bolaget intill dess att den av honom överklagade, och ovan ...
cisCisionNews - kl. 17:00

hr

Redeye - Tidig leverans utav Mycronics
Detta är en kort uppdatering med anledning av Mycronics pressmeddelande om ändrad helårsprognos på grund av tidigare leverans av den beställda Prexision-80, vilken levereras nu i Q4 2014 istället för Q1 2015. Vi ändrar med anledning av ovanstående tidigarelagda leverans våra estimat för försäljningen för 2014 och 2015 till 1 439 (1 214) MSEK ...
cisCisionNews - kl. 16:22

hr

Redeye - Reviderade prognoser för Opus Group
Efter en närmare översyn och delvis nya uppgifter kring några av Opus bilprovningsprogram har vi tvingats revidera våra prognoser. Under nästkommande år kommer Opus tappa intäkter i två av sina bilprovningsprogram i Nordamerika, Colorado och British Columbia. Denna effekt blir större än vi tidigare hade räknat med. Värderingen påverkas av att ...
cisCisionNews - kl. 16:03

hr

Stöd MOD- Mer organdonation
MOD- Mer organdonation arbetar för att alla i Sverige som behöver en transplantation skall få det utan onödigt lidande. Ingen skall behöva dö i väntan på organ. För att möjliggöra detta arbete så har den ideella föreningen MOD lanserat en insamlingsplattform för att kunna bedriva sin verksamhet. [image] Ambitionen med MOD är att starta en ...
cisCisionNews - kl. 16:01

hr

NTEX förvärvar Godstrans i Helsingborg
NTEX förvärvar Godstrans i Helsingborg och säkerställer därigenom inrikestransporterna med ett 50-tal svenskregistrerade ekipage. De senaste åren har NTEX satsat hårt på att utveckla sin styckegodshantering, både i Sverige och i övriga Europa. Verksamheten har utvecklats på ett mycket positivt sätt men ställer samtidigt högre krav. Förvärvet av ...
cisCisionNews - kl. 15:56

hr

Stort svenskt bistånd till återuppbyggnad i Afghanistan
Sverige fortsätter ge omfattande bistånd till Afghanistan och en betydande del går till utbildning för flickor och kvinnors deltagande i samhällsutvecklingen. Sida har nyligen beslutat att Sverige ska ge ytterligare 245 miljoner kronor till den viktigaste afghanska biståndsfonden ARTF, Afghanistan Reconstruction Trust Fund. -          Många länder ...
cisCisionNews - kl. 15:47

hr

Välkommen till Elektas FoU-uppdatering vid University Medical Center Utrecht
STOCKHOLM, 22 december, 2014 - Elekta välkomnar investerare, analytiker och media till en genomgång av sin forsknings- och utvecklingsportfölj. Särskilt fokus kommer att läggas på projekt Atlantic (MRI-styrd strålterapi). Uppdateringen kommer att hållas torsdagen den 22 januari 2015, klockan 10:30 - 12:30 vid University Medical Center (UMC) ...
cisCisionNews - kl. 15:30

hr

Ulrika Stuart Hamilton blir ny ordförande i styrelsen för Statens kulturråd
Regeringen har i dag utsett Ulrika Stuart Hamilton till ny ordförande i styrelsen för Statens kulturråd. Ulrika Stuart Hamilton tillträder den 1 januari 2015 och efterträder journalisten Kerstin Brunnberg som har haft uppdraget sedan 2009. - Jag är väldigt glad att vi har kunnat rekrytera Ulrika Stuart Hamilton till ordförandeposten i Statens ...
cisCisionNews - kl. 14:33

hr

Intellecta etablerar sig som världens ledande Open Source/ Drupalkonsulter
· Förvärvar 80 procent av Blink Reaction i USA och tar en ledande position inom Open Source/ Drupal · Etablerar Danmarks ledande byrå för den digitala eran genom att slå ihop sina danska verksamheter Propeople ApS och Bysted A/S · Förvärvet och fusionen skapar plattformen för att leverera på koncernens långsiktiga finansiella mål 1. Intellecta AB ...
cisCisionNews - kl. 14:30

hr

Patentansökan beviljad för myFC i Kanada
Ett av myFC's nyckel-patent har blivit godkänt i ytterligare ett land, Kanada. Den beviljade ansökan kommer att ytterligare stärka myFC's ledande position och skydd inom en av de viktigaste marknaderna för framtida produktion och utveckling av bränsleceller. Patentet täcker vitala delar av myFC's bränslecellskonstruktion, komponenter och ...
cisCisionNews - kl. 14:26

hr

Unga bjuder in unga till julafton i Rissne
Sundbybergs stad rekryterar tio Rissneambassadörer som ska arbeta med att stärka den sociala gemenskapen bland ungdomar i bostadsområdet. Deras första projekt är att arrangera och bjuda in ungdomar till ett alternativt julfirande. Sex ungdomar i Rissne har blivit anställda som Rissneambassadörer under december och ytterligare fyra ungdomar ...
cisCisionNews - kl. 14:22

hr

Besqab tecknar avtal om förvärv av byggrätter i Liljeholmen
Besqab har tecknat avtal om förvärv av cirka 350 byggrätter i stadsutvecklingsprojektet Lövholmen i nordvästra Liljeholmen. Säljare är Cementa AB, som idag bedriver verksamhet på området. 14:20 CET | 22 december 2014 Besqab har tillsammans med Järntorget tecknat avtal om förvärv av byggrätter i Lövholmen vid Liljeholmsviken. Säljare är Cementa AB, ...
cisCisionNews - kl. 14:20

hr

Stort utbrott av misstänkt botulism på häst i Skåne
Tio ponnyer på en gård i Skåne har insjuknat med symptom på botulism och därför avlivats. - Botulism ger omkring 90 procent dödlighet på häst, säger Gittan Gröndahl, t f statsveterinär på Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Den första Skånehästen insjuknade den 14 december. Två dagar tidigare hade en ny bal med inplastat hösilage satts in ...
cisCisionNews - kl. 13:53

hr

Order på ett EBM-system från japansk industri
Arcam, noterat på NASDAQ Stockholm, har idag fått en order på ett EBM-system från en industrikund i Japan. Systemet kommer att levereras i början av 2015. "Med den senaste orderingången kommer vi att ha en solid orderbok inför 2015", säger Magnus René, VD på Arcam.
cisCisionNews - kl. 13:45

hr

Vigmed signerar distributionsavtal för Schweiz
Vigmed annonserade idag att de fortsätter skriva exklusiva distributionsavtal inom Europa - senast i raden nu med Mediq Suisse AG. Efter en rad av tecknade avtal för merparten av den västeuropeiska marknaden, och följt av förra veckans distributionsavtal för den viktiga tyska marknaden, lägger Vigmed nu Schweiz till deras snabbt växande nätverk av ...
cisCisionNews - kl. 13:35

hr

Ny styrelse utsedd för Stiftelsen Nordiska museet
Regeringen har i dag fattat beslut om ny styrelse för Stiftelsen Nordiska museet. Följande personer ingår i Nordiska museets nämnd från och med den 1 januari 2015 till och med den 31 december 2017: · Landshövdingen Lena Sommestad · Professorn Peter Aronsson · Marknadschefen Julia Kalthoff · F.d. riksantikvarien Inger Liliequist · ...
cisCisionNews - kl. 13:14

hr

Claes Ånstrand ny ordförande i Stiftelsen Svenska Filminstitutet
Regeringen har i dag utsett Claes Ånstrand till ny ordförande i Stiftelsen Svenska Filminstitutet för perioden 1 januari 2015-31 december 2017. - Claes Ånstrand är en mycket erfaren ledare och har goda kunskaper om film- och medieområdet. Jag är övertygad om att han är helt rätt person att leda Filminstitutets styrelse i en period av stor ...
cisCisionNews - kl. 13:10

hr

Nordkoms VD slutar under 2015
Henrik Andreasson har valt att avsluta sin anställning på Nordkom men kommer vara till bolagets förfogande till den sista juni 2015. "Henrik har under sex år haft ledande positioner inom bolaget där han de senaste två åren agerat som VD. Under Henriks tid har bolaget utvecklats till ett av de starkaste i sin bransch. Vi uppskattar det engagemang ...
cisCisionNews - kl. 13:00

hr

Beslut fattade vid extra bolagsstämma i AGELLIS Group AB
Vid extra bolagsstämma i Agellis Group AB (publ) idag måndagen den 22 december 2014 beslutades i enlighet med styrelsens förslag om införande av ett incitamentsprogram baserat på teckningsoptioner på i huvudsak följande villkor: -           Högst 1 350 000 teckningsoptioner ska emitteras vilket medför att den maximala utspädningen från programmet ...
cisCisionNews - kl. 13:00

hr

Sweco byggleder förlängningen av Helsingfors tunnelbana
Sweco anlitas för att byggleda förlängningen av tunnelbanan västerut från Helsingfors, den största infrastruktursatsningen hittills i Finland. Resultatet blir mer effektiva resor och fortsatt hållbar tillväxt i förorten Esbo, som är Finlands näst största kommun. Kunden är Länsimetro och värdet på uppdraget är närmare 180 miljoner SEK. - Swecos ...
cisCisionNews - kl. 13:00

hr

Medlingsinstitutet får jämställdhetsuppdrag
Regeringen har beslutat om regleringsbrevet för Medlingsinstitutet för budgetåret 2015. Medlingsinstitutet får i uppdrag att under 2015 analysera de centrala kollektivavtalens konstruktion utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Utifrån den officiella lönestatistiken ska myndigheten även undersöka om de centrala löneavtalens konstruktion har haft ...
cisCisionNews - kl. 12:51

hr

Traction ökar ägandet i Drillcon
AB Traction (publ) förvärvade den 19 december 1.279.483 aktier i Drillcon vilket innebär att Tractions ägande ökade från 22.255.400 aktier till 23.534.883 aktier motsvarande en ökning från 49,9% till 52,8% av aktierna och rösterna i bolaget. För ytterligare information kontakta: Mikael Berglund, VD                                                   ...
cisCisionNews - kl. 12:32

hr

Regleringsbrev för Arbetsförmedlingen
Regeringen har beslutat om regleringsbrevet för Arbetsförmedlingen för budgetåret 2015. Arbetsförmedlingen ska under 2015 prioritera målen att förbättra matchningen på arbetsmarknaden, minska ungdomsarbetslösheten och långtidsarbetslösheten samt öka andelen nyanlända som lämnar etableringsuppdraget för arbete eller studier. I regleringsbrevet för ...
cisCisionNews - kl. 12:31

hr

Fortum ökar beredskapen för eventuella strömavbrott under jul och nyår
Under storhelger är det extra känsligt att drabbas av strömavbrott, samtidigt kan det vara svårare att snabbt få tag på personal. Fortum ökar därför beredskapen för eventuella strömavbrott under jul och nyår. - Jul och nyår är en känslig tid för våra kunder att drabbas av strömavbrott. För att vara väl förberedda på eventuella driftstörningar ...
cisCisionNews - kl. 11:58

hr

Affärsuppdatering av styrelsens ordförande: Kortsiktig besvikelse men orubbat stark framtidstro!
Under de senaste veckorna så har jag fått många frågor från bekymrade aktieägare i Nexam Chemical, temat har genomgående varit detsamma. När kommer den första stora ordern och varför dröjer det? Ledningen i Nexam Chemical har ju tidigare kommunicerat att bolaget under 2014 förväntades komma igång med kommersiella leveranser, vilket inte ...
cisCisionNews - kl. 11:32

hr

Nexam Chemical och Armacell har gemensamt kommit överens om att förlänga det exklusiva leveransavtalet avseende Nexams produkter till PET-skum
Nexam Chemical och Armacell har gemensamt kommit överens om att förlänga det exklusiva leveransavtalet avseende Nexams produkter till PET-skum, som undertecknades mellan parterna i februari 2014. Förlängningen beror på det faktum att genomförandet av leveransavtalet har försenats med ca 1 år som en följd av ett strategiskt beslut från Armacell att ...
cisCisionNews - kl. 11:30

hr

VD utsedd i LO Mediehus AB
LO Mediehus har i dag, måndag utsett Robert Jonsson till dess första VD. - Vi är väldigt glada över att ha kunnat rekrytera Robert Jonsson till posten. Han kommer med sin gedigna erfarenhet att spela en nyckelroll i den stora satsning som LO Mediehus innebär. Det säger Tobias Baudin, LOs vice ordförande och nyutnämnde styrelseordförande i LO ...
cisCisionNews - kl. 11:22

hr

Premiär för biogas från GoBiGas i stamnätet
Världens första storskaliga anläggning för framställning av biogas av restprodukter från skogen, GoBiGas som ägs av Göteborg Energi, är nu i drift. Biogasen transporteras till marknaden genom det svenska stamnätet för gas. Swedegas, som driver gasnätet, ser detta som en viktig milstolpe i företagets ambition att öka andelen biogas i stamnätet. -   ...
cisCisionNews - kl. 11:11

hr

LO: Utredning om upphandling stärker kollektivavtal
LO välkomnar regeringens nya utredningsdirektiv om offentlig upphandling. Beskeden är tydliga: vid all upphandling ska stat, landsting och kommuner kunna ställa sociala krav bland annat på villkor enligt kollektivavtal. Det är ett viktigt steg mot en arbetsmarknad utan social dumpning. - Utredningen är den bästa julklapp svenska löntagare fått på ...
cisCisionNews - kl. 11:00

hr

Skiljenämnden har fastställt inlösenpriset för aktierna i Rautaruukki Oyj
SSAB AB (publ) ("SSAB") förvärvade äganderätten till samtliga aktier i Rautaruukki Oyj ("Rautaruukki") genom att per den 20 november 2014 ställa, av skiljenämnden godkänd, säkerhet för betalning av inlösenpriset samt upplupen ränta. Skiljenämnden, som utsetts av Centralhandelskammarens inlösningsnämnd, har idag i sin skiljedom fastställt att ...
cisCisionNews - kl. 10:30

hr

Ambulansen i Östergötland tar bort jouren
Över hela landet kämpar ambulanspersonal för att bli av med jouren. I Östergötland har personalen vunnit. Vårdförbundet och Riksföreningen för Ambulanssjuksköterskor hoppas att fler följer efter. Från och med februari 2016 slipper all personal som arbetar i ambulansen i Östergötland jobba jour.  - Vi hoppas att andra följer efter det här goda ...
cisCisionNews - kl. 10:28

hr

Wallenstam inleder samarbete med Huskurage
Som ett steg mot en ökad trygghet och säkerhet för bostadshyresgästerna inleder Wallenstam ett samarbete med organisationen Huskurage. Huskurage arbetar aktivt med att förhindra våld i nära relationer genom grannsamverkan. - Samarbetet är ett led i trygghetsarbetet för våra hyresgäster. Alla ska kunna känna sig trygga i sitt hem och genom att ...
cisCisionNews - kl. 10:01

hr

CCS Healthcare AB förvärvar danska Plum A/S och blir nordisk marknadsledare inom hygiensegmentet
Segulah-ägda CCS Healthcare AB förvärvar Danmarks ledande producent av hygien- och desinfektionsprodukter, Plum A/S. Förvärvet innebär att CCS blir nordisk marknadsledare inom hygiensegmentet samt skapar en stark strategisk plattform för utveckling även i andra europeiska länder utanför Norden. Avtalet undertecknades i veckan och affären slutförs ...
cisCisionNews - kl. 10:00

hr

NCC renoverar anrik skola i Örebro
Efter att Karolinska skolan i Örebro fått flera vattenläckor på kort tid totalrenoveras nu den 200-åriga skolan. NCC bygger om med hänsyn till kulturhistorien och bygger till en matsal och lektionssalar. Det ger plats för 150 fler elever. Futurums order är cirka värd 2o0 MSEK. - På vissa ställen har vi dragit bort sju lager linoleummattor och ...
cisCisionNews - kl. 10:00

hr

Sverige ledande i EU på biodrivmedel - Preems diesel på tallolja avgörande faktor
I en färsk rapport från Energimyndigheten "Marknaderna för biodrivmedel 2014, tema: HVO" konstateras att Sverige är ledande inom EU på andel biodrivmedel. Den avgörande faktorn för att Sverige på tre år tagit tätpositionen var Preems introduktion av HVO-diesel på tallolja. Det finns två typer av biodiesel på den svenska marknaden: FAME ...
cisCisionNews - kl. 09:31

hr

LFV leder flyget till tomten
Jultomten i norra Finland behåller sin attraktionskraft år efter år. Det innebär att LFV under december månad kommer att flygtrafikleda omkring 380 flyg genom svenskt luftrum på sin väg till och från tomten. De fyra största tomteflygsdestinationerna i Finland är Rovaniemi, Kittilä, Ivalo och Kuusamo. Helt dominerande avreseland är Storbritannien ...
cisCisionNews - kl. 09:31

hr

Vinner prestigeuppdrag för statliga energibolaget Statnett
Göteborgsföretaget Novacura fortsätter att vinna mark runtom i Europa. I Norge ser allt fler företag fördelarna med Flow-verktyget. I en svidande konkurrens vinner nu Novacura den upphandling som norska, statliga energibolaget Statnett nyligen genomfört. - Det ser verkligen ljust ut för oss i Norge. Dels har vi redan levererat Flow till flera ...
cisCisionNews - kl. 09:18

hr

Nya riktlinjer får inte bli gammal skåpmat
I slutet av november presenterade Socialstyrelsen ett förslag till nya nationella riktlinjer för astma och KOL. Landstingspolitiker måste nu ta sitt ansvar och visa att de tar de nya riktlinjerna på allvar. Det menar Riksförbundet HjärtLung tillsammans med Astma- och Allergiförbundet i en gemensam debattartikel i Dagens Samhälle idag. ...
cisCisionNews - kl. 09:18

hr

Företag medger ansvar för åldersdiskriminering
Konsultföretaget Brightby AB medger nu ansvar för att en kvinna i Stockholm som sökte arbete vid företaget blev åldersdiskriminerad av det rekryteringsföretag som Brightby anlitat. Mot bakgrund av medgivandet väljer parterna att ingå en förlikning. Kvinnan, som är i 50-årsåldern, hade sökt tjänsten via ett rekryteringsföretag, men fick beskedet ...
cisCisionNews - kl. 09:17

hr

Nacka-Kista linjen upphör sista januari
Efter tre år upphör den privata arbetspendlarlinjen Nacka-Kista. Busslinjen startades den 15 februari 2012 av People Travel Group, en del av Veolia Transport, som en av de första kommersiella linjerna efter det att marknaden avreglerats i januari 2012. Nacka-Kista linjen är en av få kommersiella busslinjer som har startas efter avregleringen 1 ...
cisCisionNews - kl. 09:10

hr

Distributionsavtal och första ordern på RayStation® i Thailand
RaySearch Laboratories AB (publ.) har ingått ett långsiktigt distributionsavtal med Kamol Sukosol Electric Co. (KEC) baserat i Bangkok, Thailand. Avtalet innebär att KEC ansvarar för marknadsföring, försäljning och service av RaySearchs dosplaneringssystem RayStation® på den thailändska marknaden. KEC är en ledande distributör av ...
cisCisionNews - kl. 09:09

hr

Meddelande gällande återköp av egna aktier
Wallenstam AB har per den 19 december 2014 återköpt 19,000 aktier av serie B till en snittkurs av 127,303 kr. Bolagets aktuella innehav i egna aktier uppgår till 2 962 000 aktier av serie B. Det totala antalet aktier i Wallenstam uppgår till 152 750 000 av serie B och 17 250 000 av serie A.    Göteborg den 22 december 2014 Wallenstam AB (publ)
cisCisionNews - kl. 09:00

hr

Deltas direktlinje Stockholm-New York tillbaka nästa sommar - Fem turer i veckan under högsäsong
Delta Air Lines (NYSE: DAL) kommer tillbaka till Arlanda med sin direktlinje till New York JFK sommaren 2015. Det första planet lyfter 5 juni. Från 15 juni blir det fem avgångar I veckan på rutten, resten av säsongen fyra avgångar per vecka med en Boeing 757-200, som rymmer 167 passagerare. Trafiken bedrivs i samarbete med Air France KLM. "Mellan ...
cisCisionNews - kl. 09:00

hr

Snittökning på 100 kronor i pension nästa år
Pensionärerna får en genomsnittlig ökning av sin totala pension med cirka 100 kronor i snitt per månad efter skatt nästa år. En ny analys visar på stora lokala skillnader i jämlikhet: i glesbygden har pensionärer med hög inkomst dubbelt så mycket som de med låg inkomst, medan i storstäderna har höginkomstpensionärer fyra gånger så hög pension som ...
cisCisionNews - kl. 09:00

hr

Accent Equity 2012 förvärvar S:t Eriks -Sveriges ledande producent av betongprodukter
Investeringsfonden Accent Equity 2012 har tecknat en överenskommelse om att förvärva 100 procent av S:t Eriks-koncernen från dess huvudägare Segulah III L.P. och Peab Industri AB. S:t Eriks är Sveriges ledande tillverkare av prefabricerade betongprodukter. Företaget omsätter drygt 800 miljoner kronor och har 350 anställda. S:t Eriks historia går ...
cisCisionNews - kl. 09:00

hr

Consid förvärvar HOW Solutions och etablerar sig i Linköping
IT-konsultbolaget Consid förvärvar idag webb- och portalföretagen HOW Solutions AB och HOW Solutions Stockholm AB. HOW förstärker Consids expertis inom webb, mobilitet och e-handel. Förvärvet innebär också att Consid etablerar sig i Linköping och ytterligare stärker sina positioner i Stockholm. HOW Solutions, som grundades 2009, har 29 anställda ...
cisCisionNews - kl. 08:53

hr


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Nästa »© allabolag.se    |   Om allabolag.se    |   Användarvillkor    |   Cookies    |   Ingår i UC koncernen