allabolag.se - Gratis företagsinformation på Internet

»Uppdatera sidan refresh
»Avmarkera alla
KÄLLA
SVD.se (13)
DN.se (0)
Aftonbladet (0)
Expressen (0)
Affärsvärlden (0)
Dagens Media (0)
IDG.se (229)
Ny Teknik (247)

TYP
Ekonomi (989)
Nyheter (5422)
Kultur (685)
Sport (2470)
Fritid (35)
»Avmarkera alla typer

DAG
Måndag 26 jan. (0)
allabolag.se Nyhetstjänst

Vi har samlat några av Sveriges bästa nyhetskällor. Använd menyn till vänster för att välja den typ av nyheter du vill läsa.

hr

Butiksrån mot varor ofta mer våldsamma
Under 2014 rapporterades 772 butiksrån, vilket är en minskning med fem procent från året innan. Rånen med skjutvapen minskade med 21 procent samtidigt som fler stölder av varor leder till våldsamma butiksrån. Det visar Svensk Handels rånrapport över butiksrånen 2014. Antalet rån mot guldsmedshandeln minskade med cirka 40 procent förra året. Rånen ...
cisCisionNews - 21 jan. kl. 08:40

hr

Vd:ar svagt optimistiska gällande ekonomisk tillväxt
- men pessimisterna har blivit fler För artonde året i rad har PwC frågat vd:ar världen över om deras syn på ekonomin. Cirka en tredjedel (37 procent) av 1 322 tillfrågade tror på en starkare global ekonomisk tillväxt de kommande tolv månaderna. Medan fyra av tio (44 procent) tror på en oförändrad ekonomi. Samtidigt mer än fördubblas pessimisterna ...
cisCisionNews - 21 jan. kl. 08:31

hr

MOTORBRANSCHEN MOT STRÖMMEN I DALARNA
I en tid där dystra siffror kring ungdomsarbetslösheten präglar Sverige, erbjuder motorbranschen lysande möjligheter. Både på kort- och lång sikt behöver branschen rekrytera i Dalarnas län. Det visar årets upplaga av Tempen på motorbranschen, en rapport framtagen av Motorbranschens Yrkesnämnd och Lackerarnas Yrkesnämnd.  Detta innebär stora ...
cisCisionNews - 21 jan. kl. 08:30

hr

MOTORBRANSCHEN MOT STRÖMMEN PÅ GOTLAND
I en tid där dystra siffror kring ungdomsarbetslösheten präglar Sverige, erbjuder motorbranschen lysande möjligheter. Både på kort- och lång sikt behöver branschen rekrytera i Gotlands län. Det visar årets upplaga av Tempen på motorbranschen, en rapport framtagen av Motorbranschens Yrkesnämnd och Lackerarnas Yrkesnämnd.  Detta innebär stora ...
cisCisionNews - 21 jan. kl. 08:30

hr

Bravida tecknar ett nytt 3-årsavtal med DGC
Bravida har förlängt avtalet med DGC avseende leverans av datakommunikationstjänster. Det nya avtalet sträcker sig över 3 år och beräknas vara värt cirka 11 mkr. Bravida, Skandinaviens främsta totalleverantör av tekniska installations- och servicetjänster för fastigheter, har förlängt avtalet med DGC avseende leverans av en IP-VPN-lösning till ...
cisCisionNews - 21 jan. kl. 08:30

hr

Medivir genomför förändring av ledningsgruppen
Stockholm, - Medivir AB (OMX: MVIR) meddelar att bolagets ledningsgrupp omorganiseras i syfte att effektivisera och skapa ökat fokus i verksamheten. Efter genomförd förändring består bolagets ledningsgrupp av sex personer, inklusive vd, mot tidigare åtta personer. Två nya funktioner inrättas: Strategic Business Development, som är en ...
cisCisionNews - 21 jan. kl. 08:30

hr

Recipharm släpper lock-up åtagande avseende 1,3 miljoner B-aktier relaterade till aktier som emitteras via konvertering av konvertibel
I samband med förvärvet av Corvette Pharmaceutical Services Group, vilket slutfördes den 1 oktober 2014, emitterade Recipharm AB (publ) ("Recipharm") ett konvertibellån med ett nominellt värde om 50 miljoner euro som en del av finansieringen av förvärvet. Konvertiblerna kan konverteras upp till högst 5 030 549 aktier av serie B. Aktierna som ...
cisCisionNews - 21 jan. kl. 08:30

hr

Valberedningens förslag inför årsstämma i Hemfosa Fastigheter AB (publ)
Valberedningen i Hemfosa Fastigheter består av Mats Andersson, Fjärde AP-fonden, Christer Wachtmeister, Kåpan Pensioner, Ramsay Brufer, Alecta, Eva Gottfridsdotter-Nilsson, Länsförsäkringar Fondförvaltning AB och Bengt Kjell, styrelseordförande i Hemfosa Fastigheter. Inför årsstämman 2015 lämnar valberedningen följande förslag; Valberedningen ...
cisCisionNews - 21 jan. kl. 08:30

hr

Delårsrapport I 14/15
september 2014 - november 2014, Diamyd Medical AB (publ), räkenskapsåret 2014/2015 Perioden 1 september 2014 - 30 november 2014 · Periodens resultat uppgick till -5,9 (-4,8) MSEK · Resultat per aktie uppgick till -0,3 (-0,2) SEK · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -5,8 (-4,3) MSEK · Likvida medel och kortfristiga placeringar ...
cisCisionNews - 21 jan. kl. 08:30

hr

Smart switch som stärker fysisk säkerhet
CyberSeal Tungsten leder en ny generation intelligenta switchar, med omfattande inbyggda säkerhetsfunktioner. Den är en idealisk lösning för nätverk som används för fysisk säkerhet och inom industrin. [image] Allt fler system för fysisk säkerhet är kopplade till lokala nätverk för övervakning och styrning. Även inom industri och fastighetssystem ...
cisCisionNews - 21 jan. kl. 08:29

hr

Bokslutskommuniké 2014
· Nettoinflödet uppgick till 20 100 (10 900) MSEK, motsvarande 18 (13) procent av totalt sparkapital vid årets början · Antal kunder ökade med 17 (12) procent till 371 200 (316 500 per den 31 december 2013) st · Sparkapitalet ökade med 26 (31) procent till 141 900 (112 600 per den 31 december 2013) MSEK · Rörelseintäkterna ökade med 17 (6) procent ...
cisCisionNews - 21 jan. kl. 08:15

hr

Ny ordförande i Regelrådet
Regeringen har utsett Pernilla Lundqvist till ny ordförande i Regelrådet. Samtidigt, den 1 januari 2015, inordnades Regelrådets verksamhet i Tillväxtverket. Tillväxtverket har nu det samlade ansvaret för arbetet med att förenkla för företag och för konsekvensutredningar. - Pernilla Lundqvists gedigna kompetens och bredd kommer vara mycket ...
cisCisionNews - 21 jan. kl. 08:06

hr


Blir 2015 året då vi slipper lösenord?
Under de senaste åren har vi sett hur tvåvägs-auktorisering och lösenordsmetoder som biometrik blivit vanligare. Frågan är om det slår igenom i år.
idgIDG.se - 21 jan. kl. 08:00

hr

Fler sommarjobb än tidigare ute redan nu
Annonserna för sommarjobben fortsätter att komma in allt tidigare. Redan nu finns det över 16 700 lediga sommarjobb i Platsbanken att söka. Nytt för i år är att alla dessa sommarjobb finns i en app, Sommarjobba, tillsammans med en rad tips och råd om att söka jobb. För den som vill jobba i sommar är det hög tid att börja söka jobben. Många ...
cisCisionNews - 21 jan. kl. 08:00

hr

Många sommarjobb ute redan nu
Annonserna för sommarjobben fortsätter att komma in allt tidigare. Redan nu finns det över 16 700 lediga sommarjobb fördelade över hela landet att söka i Platsbanken. Nytt för i år är att alla dessa sommarjobb också finns i en app, Sommarjobba, tillsammans med en rad tips och råd om att söka jobb. För den som vill jobba i sommar är det hög tid att ...
cisCisionNews - 21 jan. kl. 08:00

hr

Många sommarjobb ute redan nu
Annonserna för sommarjobben fortsätter att komma in allt tidigare. Redan nu finns det över 16 700 lediga sommarjobb fördelade över hela landet att söka i Platsbanken. Nytt för i år är att alla dessa sommarjobb också finns i en app, Sommarjobba, tillsammans med en rad tips och råd om att söka jobb. För den som vill jobba i sommar är det hög tid att ...
cisCisionNews - 21 jan. kl. 08:00

hr

Färre tjänstemän i Värmland förlorade jobbet 2014
Antalet tjänstemän i Värmland som sökte TRRs stöd minskade under 2014, jämfört med föregående år. Omställningen på arbetsmarknaden fungerar fortsatt väl: nio av tio aktivt arbetssökande tjänstemän fick nytt jobb förra året. Samtidigt hittar allt fler tjänstemän sitt nya jobb på sociala medier och internet. Under 2014 sökte 401 uppsagda tjänstemän ...
cisCisionNews - 21 jan. kl. 08:00

hr

Monica Petersson bloggade hem titeln som årets pensionsspecialist
Monica Petersson på Pensionsmyndighetens har röstats fram till årets pensionsspecialist, för att hon" bloggar om pension på ett enkelt sätt" och "föredömligt beskriver hur aktörer i branschen tjänar pengar på att de flesta människor tycker att pensioner är svårt och att många vill slippa att välja." Generaldirektör Katrin Westling Palm är glad ...
cisCisionNews - 21 jan. kl. 08:00

hr

Olycksdrabbade branscher inspekteras under våren
Med start under januari kommer Arbetsmiljöverket göra 2 000 inspektioner över hela landet bland företag med verksamhet inom tillverkning och partihandel. Vanliga typer av arbetsolyckor sker i samband med användning av truck, samt belastningsskador på grund av tunga lyft eller bristande ergonomi. - Det sker många arbetsolyckor i de här branscherna ...
cisCisionNews - 21 jan. kl. 08:00

hr

Fler sommarjobb än tidigare ute redan nu
Annonserna för sommarjobben fortsätter att komma in allt tidigare. Redan nu finns det över 16 700 lediga sommarjobb i Platsbanken att söka. Nytt för i år är att alla dessa sommarjobb finns i en app, Sommarjobba, tillsammans med en rad tips och råd om att söka jobb. För den som vill sommarjobba är det hög tid att börja söka. Många arbetsgivare lade ...
cisCisionNews - 21 jan. kl. 08:00

hr

Romanprisutdelning på Angereds bibliotek
Fredag 6 mars delas Sveriges Radios Romanpris ut för 22:a gången. I år står Angereds bibliotek som värd för utdelningen, som sänds direkt i P1 kl. 18.15. [image] Angereds Bibliotek Foto: Åsa Robertsson - Angereds bibliotek har utmärkt sig för att arrangera fina författarkvällar, något personalen till och med vunnit pris för. Det kan inte bli annat ...
cisCisionNews - 21 jan. kl. 08:00

hr

Skolinspektionen granskar skolorna i Åmåls kommun
Skolinspektionen startar nu en tillsyn av hur politiker och förvaltningen i Åmåls kommun tar ansvar för kommunens skolor, förskolor, fritidshem och vuxenutbildning. Utgångspunkten är barns och elevers rätt till god omsorg och god utbildning i en trygg miljö. Myndigheten kommer även granska de två fristående skolorna i kommunen. Tillsynen i Åmåls ...
cisCisionNews - 21 jan. kl. 08:00

hr

Skolinspektionen granskar skolorna i Örnsköldsviks kommun
Skolinspektionen startar nu en tillsyn av hur politiker och förvaltningen i Örnsköldsvik tar ansvar för kommunens skolor, förskolor, fritidshem och vuxenutbildning. Utgångspunkten är barns och elevers rätt till god omsorg och god utbildning i en trygg miljö. Myndigheten granskar även alla fristående skolor i kommunen, och kommer under den närmaste ...
cisCisionNews - 21 jan. kl. 08:00

hr

InXL fokuserar till 100 % på sin e-handelsverksamhet och avyttrar dotterbolag
InXL innovation AB ("InXL") har tecknat avtal om försäljning av dotterbolagen Grade AB ("Grade") och Mashie AB ("Mashie") till Monterro 1 ABs dotterbolag ("Monterro"). Försäljningen är villkorad av beslut på extra bolagsstämma i InXL, vilken kommer att hållas den 13 februari. Försäljningen innebär att InXL fokuserar sin verksamhet till 100 % på ...
cisCisionNews - 21 jan. kl. 08:00

hr

Ny divisionschef för Bravida i Norge
Bravida har utsett Tore Bakke till ny divisionschef för division Norge. Tore har internrekryterats och kommer närmast från en roll som regionchef för region Øst. Styrelsen godkände igår Tore Bakke som  ny divisionschef för division Norge. Tore efterträder Mattias Johansson som tillträdde som vd och koncernchef i Bravida den 1 januari i år. - Jag ...
cisCisionNews - 21 jan. kl. 08:00

hr

Sandra Näslund fick pris som Årets Nykomling & Lilla Bragdguldet på Svenska Idrottsgalan 2015
Det svenska skicrosslandslaget hade två åkare nominerade till pris på Svenska Idrottsgalan i måndags. Anna Holmlund var nominerad till "Årets Prestation" och Sandra Näslund till "Årets Nykomling & Lilla Bragdguldet". Sandra debuterade i världscupsammanshang redan som 16-åring och har under den gångna säsongen visat prov på att hon hör hemma i den ...
cisCisionNews - 21 jan. kl. 08:00

hr

Färre uppsagda och fler får jobb via nätet - ny statistik från TRR
Antalet tjänstemän som sökte TRRs stöd minskade med 13,4 procent under 2014 jämfört med 2013. Och trenden att fler hittar sitt jobb via nätet och sociala medier fortsätter - 23,2 procent gjorde det under 2014,  en ökning med 20 procent från 2013. Sedan 2009 har jobbsökandet på nätet ökat med 55 procent. Färre tjänstemän behövde söka TRRs stöd och ...
cisCisionNews - 21 jan. kl. 08:00

hr

Ett bra år för tjänstemännen i Blekinge
Antalet tjänstemän i Blekinge som sökte TRRs stöd minskade under 2014, jämfört med föregående år. Omställningen på arbetsmarknaden fungerar fortsatt väl: nästan nio av tio aktivt arbetssökande tjänstemän fick nytt jobb förra året. Samtidigt hittar allt fler tjänstemän sitt nya jobb på sociala medier och internet. Under 2014 sökte 196 uppsagda ...
cisCisionNews - 21 jan. kl. 08:00

hr

Fler sökte TRRs stöd i Dalarna
Antalet tjänstemän i Dalarna som sökte TRRs stöd ökade under 2014, jämfört med föregående år. Samtidigt fungerar omställningen på arbetsmarknaden fortsatt väl: nio av tio aktivt arbetssökande tjänstemän fick nytt jobb förra året. Många tjänstemän hittar sitt nya jobb på sociala medier och internet. Under 2014 sökte 315 uppsagda tjänstemän i ...
cisCisionNews - 21 jan. kl. 08:00

hr

Fler sökte TRRs stöd i Gävleborg
Antalet tjänstemän i Gävleborg som sökte TRRs stöd ökade under 2014, jämfört med föregående år. Samtidigt fungerar omställningen på arbetsmarknaden fortsatt väl: nio av tio aktivt arbetssökande tjänstemän fick nytt jobb förra året. Många tjänstemän hittar sitt nya jobb på sociala medier och internet. Under 2014 sökte 479 uppsagda tjänstemän i ...
cisCisionNews - 21 jan. kl. 08:00

hr

Fler sökte TRRs stöd på Gotland
Antalet tjänstemän på Gotland som sökte TRRs stöd ökade under 2014, jämfört med föregående år. Omställningen på arbetsmarknaden fungerar fortsatt väl: nio av tio aktivt arbetssökande tjänstemän fick nytt jobb förra året. Samtidigt hittar fler tjänstemän sitt nya jobb på sociala medier och internet. Under 2014 sökte 50 uppsagda tjänstemän på ...
cisCisionNews - 21 jan. kl. 08:00

hr

2014 bra år för tjänstemän i Halland
Antalet tjänstemän i Halland som sökte TRRs stöd minskade under 2014, jämfört med föregående år. Omställningen på arbetsmarknaden fungerar fortsatt väl: nio av tio aktivt arbetssökande tjänstemän fick nytt jobb förra året. Samtidigt hittar allt fler tjänstemän sitt nya jobb på sociala medier och internet. Under 2014 sökte 548 uppsagda tjänstemän i ...
cisCisionNews - 21 jan. kl. 08:00

hr

Fler sökte TRRs stöd i Jämtland
Antalet tjänstemän i Jämtland som sökte TRRs stöd ökade under 2014, jämfört med föregående år. Samtidigt fungerar omställningen på arbetsmarknaden fortsatt väl: nio av tio aktivt arbetssökande tjänstemän fick nytt jobb förra året. Många tjänstemän hittar sitt nya jobb på sociala medier och internet. Under 2014 sökte 232 uppsagda tjänstemän i ...
cisCisionNews - 21 jan. kl. 08:00

hr

2014 bra år för tjänstemän i Jönköping
Antalet tjänstemän i Jönköping som sökte TRRs stöd minskade under 2014, jämfört med föregående år. Omställningen på arbetsmarknaden fungerar fortsatt väl: nio av tio aktivt arbetssökande tjänstemän fick nytt jobb förra året. Samtidigt hittar allt fler tjänstemän sitt nya jobb på sociala medier och internet. Under 2014 sökte 532 uppsagda tjänstemän ...
cisCisionNews - 21 jan. kl. 08:00

hr

Tuffare för tjänstemän i Kalmar
Antalet tjänstemän i Kalmar som sökte TRRs stöd ökade under 2014, jämfört med föregående år. Samtidigt fungerar omställningen på arbetsmarknaden fortsatt väl: nio av tio aktivt arbetssökande tjänstemän fick nytt jobb förra året. Många tjänstemän hittar sitt nya jobb via sociala medier och internet. Under 2014 sökte 314 uppsagda tjänstemän i Kalmar ...
cisCisionNews - 21 jan. kl. 08:00

hr

Tuffare för tjänstemän i Kronoberg
Antalet tjänstemän i Kronoberg som sökte TRRs stöd ökade under 2014, jämfört med föregående år. Samtidigt fungerar omställningen på arbetsmarknaden fortsatt väl: nio av tio aktivt arbetssökande tjänstemän fick nytt jobb förra året. Många tjänstemän hittar sitt nya jobb via sociala medier och internet. Under 2014 sökte 343 uppsagda tjänstemän i ...
cisCisionNews - 21 jan. kl. 08:00

hr

Tuffare för tjänstemän i Norrbotten
Antalet tjänstemän i Norrbotten som sökte TRRs stöd ökade under 2014, jämfört med föregående år. Samtidigt fungerar omställningen på arbetsmarknaden fortsatt väl: nio av tio aktivt arbetssökande tjänstemän fick nytt jobb förra året. Många tjänstemän hittar sitt nya jobb på sociala medier och internet. Under 2014 sökte 320 uppsagda tjänstemän i ...
cisCisionNews - 21 jan. kl. 08:00

hr

Ny avhandling undersöker tillförlitligheten i GPS-baserade trafikdata
Xiaoyun Zhao, doktorand i  datateknik vid Högskolan Dalarna, har i sin licentiatsavhandling "Assessment of GPS-trackning data and its use in human mobility on road network utvärderat GPS-baserade trafikdata och dess användning för människors rörlighet i vägnätet. Global Positioning System (GPS) som ursprungligen var avsedd för militärt bruk har på ...
cisCisionNews - 21 jan. kl. 07:50

hr

Mindre bilköer när väg 190 byggs ut
NCC har fått i uppdrag av Trafikverket att bygga ut väg 190, Gråbovägen. Syftet är att öka tillgängligheten och säkerheten på den hårt trafikerade infartsvägen till Göteborg. Avtalsvärdet uppgår till 142 MSEK. - Infarten till Göteborg trafikeras av tiotusentals fordon dagligen. Med fler filer och en ny vägsträcka kommer köerna in till Göteborg att ...
cisCisionNews - 21 jan. kl. 07:30

hr

Hemfosa Fastigheter slutför avyttring av logistikfastigheter
Som tidigare meddelats tecknade Hemfosa Fastigheter i december 2014 ett villkorat avtal om försäljning av logistikfastigheter. Affären är nu klar och försäljningen av logistikfastigheter till ett värde om cirka 900 mkr kommer att genomföras per den 2 februari 2015. Försäljningen omfattar nio logistikfastigheter på åtta orter i södra, västra och ...
cisCisionNews - 21 jan. kl. 07:30

hr

Så uppstår nya innovationer
Josef Taalbi, nybliven doktor i ekonomisk historia, har utifrån en databas med över 4000 svenska innovationer mellan 1970-2007 kunnat avslöja drivkrafterna bakom nya produkter och tjänster. - Innovationer faller inte ner som manna från himlen. Att förstå vilka incitament och förutsättningar som leder till innovationer är viktigt ur både policy- ...
cisCisionNews - 21 jan. kl. 07:30

hr

Uppdaterad prognos från Försäkringskassan
Jämfört med föregående prognos som publicerades i november är den totala utgiften för socialförsäkringen i princip oförändrad. Inom området ohälsa förväntas nu utgifterna öka mer, men detta balanseras av bland annat lägre utgifter för föräldrapenning och att priser och löner förväntas öka långsammare än i tidigare prognos. Inom ohälsa är det ...
cisCisionNews - 21 jan. kl. 07:30

hr


Kaianders: Den utopiske entreprenören
KAIANDERS. Han kämpade för bättre arbetsvillkor för industriarbetare och skapade vid 1800-talets början Storbritanniens första mönsterbruk. I dag är Robert Owens bomullsspinneri i New Lanark i Skottland världsarv och populärt turistmål.
nytNy Teknik - 21 jan. kl. 07:29

hr

Gerodonti - senaste forskningen och nya rön
I takt med att andelen äldre ökar och många behåller sina tänder högre upp i åldern ökar behovet av tandvård. Äldre patienter är mer känsliga och har ofta sjukdomar och rörelsenedsättningar som inverkar på tandvården. Conductive presenterar i år konferensen Gerodontidagarna, 3-4 juni, där deltagarna får lära sig att diagnostisera och behandla ...
cisCisionNews - 21 jan. kl. 07:15

hr

Premiär för P3 Om
I morgon är det premiär för P3 Om, podden som hjälper lyssnaren förstå alla fenomen och begrepp som snurrar runt i nyhetsrapporteringen. Under 20 minuter får lyssnaren tillräckligt med information för att hänga med i vad alla snackar om, och dessutom lite bonusinfo att skryta med inför kompisarna. Programledare är Isabelle Forsberg och P3-profilen ...
cisCisionNews - 21 jan. kl. 07:00

hr

Eltel Power Transmission har tecknat ett avtal om nybyggnad av 110 kV transformatorstation i Finland
Eltel Power Transmission har tecknat ett avtal om nybyggnad av 110 kV transformatorstation med Fingrid i Finland. Den nya transformatorstationen i Siikajoki blir en viktig punkt i 110 kV-nätet, och kommer att betjäna både lokal produktion och hushåll. Avtalet innefattar uppförande av ett 110 kV ställverk utomhus, konstruktion av primär- och ...
cisCisionNews - 21 jan. kl. 07:00

hr


"Byråkraterna gör ett fantastiskt arbete"
REPLIK. Det samlade forskarkollektivets kunskap om kommersialisering är relativt låg och många har uppfattningen att tillämpbarhet är en motpol till akademisk frihet. Universitetens "byråkrater" gör ett fantastiskt arbete för att forskningen ska bli nyttig, skriver Patrik Löfvin, fd innovationsrådgivare.
nytNy Teknik - 21 jan. kl. 06:47

hr


nytNy Teknik - 21 jan. kl. 06:45

hr

W
W
nytNy Teknik - 21 jan. kl. 06:45

hr


« Föregående  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  Nästa »1px
© allabolag.se    |   Om allabolag.se    |   Användarvillkor    |   Cookies    |   Ingår i UC koncernen