allabolag.se - Gratis företagsinformation på Internet

»Uppdatera sidan refresh
»Avmarkera alla
KÄLLA
SVD.se (0)
DN.se (0)
Aftonbladet (0)
Expressen (0)
Affärsvärlden (0)
Dagens Media (0)
IDG.se (65)

TYP
Ekonomi (1136)
Nyheter (3306)
Reklam & PR (0)
Kultur (408)
Sport (1398)
Fritid (0)
»Avmarkera alla typer

DAG
allabolag.se Nyhetstjänst

Vi har samlat några av Sveriges bästa nyhetskällor. Använd menyn till vänster för att välja den typ av nyheter du vill läsa.

hr

New Wave Group ökar resultatet med 139 % i kvartal 2
Delårsrapporten för New Wave Group presenteras den 18 augusti men på grund av att resultatet ökat kraftigt släpps preliminära siffror för kvartalet tidigare. Omsättningen i kvartalet ökade med 6 % till 1 257 (1 191) MSEK och rörelseresultatet ökade med 51 MSEK till 100 (49) MSEK. Nettoresultatet ökade med 39 MSEK (139 %) till 67 (28) MSEK. För ...
cisCisionNews - 20 jul. kl. 08:00

hr

Lagercrantz delårsrapport Q1 2016/17
1 april - 30 juni 2016 · Nettoomsättningen uppgick till 781 MSEK (788). · EBITA ökade med 9 % till 96 MSEK (88), vilket innebar en EBITA marginal om 12,3 % (11,2). · Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 6 % till 84 MSEK (79), vilket innebar en rörelsemarginal om 10,8 % (10,0). · Resultat efter finansiella poster ökade med 9 % till 83 MSEK (76). · ...
cisCisionNews - 20 jul. kl. 08:00

hr

Samtliga teckningsoptioner i optionsprogrammet 2014/2016 i Polygiene AB har utnyttjats för teckning av aktier.
Den 19/7 2016 har samtliga 6 000 teckningsoptioner i optionsprogrammet 2014/2016 i Polygiene AB utnyttjats för teckning av aktier. Optionsprogrammet infördes våren 2014 när bolaget fortfarande var ett privat bolag. Efter omräkning till följd av den split som genomfördes hösten 2015 berättigade varje option till teckning av 200 aktier till en ...
cisCisionNews - 20 jul. kl. 08:00

hr

Electrolux delårsrapport januari - juni 2016
Sammanfattning av andra kvartalet 2016 · Nettoomsättningen uppgick till 29 983 Mkr (31 355). · Den organiska försäljningen minskade med -0,9%, förvärv bidrog med 0,1%  medan valutaomräkningseffekter om -3,6% påverkade nettoomsättningen negativt. · Förbättrade rörelseresultat för flertalet affärsområden. · Fyra av sex affärsområden uppnådde en ...
cisCisionNews - 20 jul. kl. 08:00

hr

Proact återköper egna aktier
Årsstämman den 2 maj 2016 bemyndigade styrelsen i Proact IT Group AB att genomföra återköp av egna aktier uppgående till maximalt 10 procent av totala antalet utestående aktier. Enligt pressmeddelande den 2016-07-19 har Proacts styrelse beslutat om återköp av egna aktier. Per den 2016-07-20 har totalt 78 125 aktier återköpts till ett ...
cisCisionNews - 20 jul. kl. 08:00

hr

Delårsrapport, januari - juni 2016: Stark marknad och fortsatt god tillväxt
"eWork hade ett bra andra kvartal. Marknaden är fortsatt het, vår tillväxt var god och vi bedrev ett intensivt utvecklingsarbete för att ta oss mot våra högt ställda mål 2020. Under andra kvartalet tog vi viktiga steg i arbetet för att bygga det nya eWork som inom några år ska mer än fördubblas i storlek. Efterfrågan på våra tjänster var mycket ...
cisCisionNews - 20 jul. kl. 08:00

hr

Halvårsrapport 1 januari - 30 juni 2016
Bra orderingång för NCC i det andra kvartalet · Orderingången ökade i det andra kvartalet och uppgick till 17 123 (13 807) MSEK och till 27 661 (25 712) MSEK för första halvåret. · Nettoomsättningen uppgick till 13 646 (13 218) MSEK i det andra kvartalet och till 22 843 (23 528) MSEK för första halvåret. · Resultat efter finansiella poster uppgick ...
cisCisionNews - 20 jul. kl. 08:00

hr

Discovery Channel på plats för att uppmärksamma Högskolan Dalarnas studenters världsrekord
Torsdagen den 21 juli finns Discovery Channel på plats med ett film-team från Kanada för att uppmärksamma Högskolan Dalarnas studentprojekt Eximus 1 för tv-programmet Daily Planet. Eximus som tidigare fått stor uppmärksamhet både i nationell och i internationell media är det mest energieffektivaste fordonet för persontransporter som någonsin ...
cisCisionNews - 20 jul. kl. 07:50

hr

BE Group Q2 2016 - förbättrat resultat och fortsatt starkt kassaflöde
? Nettoomsättningen minskade med 5 procent och uppgick till 1 047 MSEK (1 104). ? Det underliggande rörelseresultatet förbättrades till 21 MSEK (12). ? Rörelseresultatet förbättrades till 31 MSEK (10). ? Resultat efter skatt uppgick till 19 MSEK (-13). ? Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 36 MSEK (-28). ? Minskat antal aktier ...
cisCisionNews - 20 jul. kl. 07:45

hr

Bilhaverier för 150 miljoner på utlandssemestern
Svenska bilister drabbas av motorskador för närmare 150 miljoner kronor utomlands under sommaren. I juli sker dubbelt så många bilskador utomlands som under övriga månader på året, enligt försäkringsbolaget If. Många svenskar åker iväg på bilsemester i Europa i sommar. Det märks inte minst i antalet inrapporterade bilskador. Under juni, juli och ...
cisCisionNews - 20 jul. kl. 07:30

hr

Tre miljoner till svetshandbok
Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material satsar tre miljoner kronor på att ta fram en datoriserad interaktiv handbok för svetsning av duplexa rostfria stål. De moderna typerna av rostfritt, duplexa, stål har både högre hållfasthet och ger stora miljövinster, men de uppträder annorlunda än traditionella rostfria stål vid svetsning, ...
cisCisionNews - 20 jul. kl. 07:20

hr

Delårsrapport april - juni 2016
Starkt kvartal för programvaruförsäljningen utanför Eneas nyckelkunder Under det andra kvartalet 2016 förbättrades omsättningen, rörelseresultatet och rörelsemarginalen. Enea visade en fortsatt rörelsemarginal över 20 procent och ett ökat resultat per aktie. ·  Omsättningen under andra kvartalet uppgick till 124,1 (120,2) MSEK, vilket motsvarar en ...
cisCisionNews - 20 jul. kl. 07:20

hr

Ledningens kommentar till rapporten om utredningen av Nordea Private Banking
Som en följd av de så kallade Panama-dokumenten inledde Nordeas vd och koncernchef Casper von Koskull en intern utredning för att klargöra huruvida Nordea Bank S.A. i Luxemburg (NBSA) har följt interna regler och gällande lagstiftning för verksamhet kopplad till offshorestrukturer. Utredningen är nu klar och har presenterats för Nordeas styrelse. ...
cisCisionNews - 20 jul. kl. 07:03

hr

Stabilitet och investeringar i produktionsplattform
VD Per Lindberg kommenterar utvecklingen under andra kvartalet 2016: "Efter ett par bekymmersamma kvartal är vi nu på rätt spår igen och produktionen löper på enligt plan. Andra kvartalets resultat ligger i linje med våra förväntningar. Under kvartalet beslutade vi oss för att gå vidare med investeringen i Skärblacka. Investeringen kommer att ...
cisCisionNews - 20 jul. kl. 07:02

hr

TELIA COMPANY DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2016
EBITDA-TILLVÄXT OCH STABILA INTÄKTER     Sammanfattning andra kvartalet · Före detta segment region Eurasien är rapporterat som innehav för försäljning och som avvecklad verksamhet. Mobilverksamheten Yoigo i Spanien och Sergel är rapporterade som innehav för försäljning. · Nettoomsättningen i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar, ...
cisCisionNews - 20 jul. kl. 07:00

hr

DELÅRSRAPPORT januari-juni 2016
(Tabell återfinns i bifogad pdf) RESULTAT · Trots att nettoomsättningen för kvartalet uppgick till MSEK 5 439, vilket var MSEK 50 lägre jämfört med samma period föregående år, ökade nettoomsättningen för jämförbara enheter med MSEK 105 eller cirka 2 %. · Försäljningsvolymen ökade med 4 % jämfört med samma period föregående år. · Resultatet per ...
cisCisionNews - 20 jul. kl. 07:00

hr

TELIA COMPANY DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2016
EBITDA-TILLVÄXT OCH STABILA INTÄKTER Sammanfattning andra kvartalet · Före detta segment region Eurasien är rapporterat som innehav för försäljning och som avvecklad verksamhet. Mobilverksamheten Yoigo i Spanien och Sergel är rapporterade som innehav för försäljning. · Nettoomsättningen i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar, sjönk ...
cisCisionNews - 20 jul. kl. 07:00

hr

Delårsrapport för andra kvartalet 2016
Vd Casper von Koskulls kommentar till resultatet: "Trots pressad tillväxt och turbulenta finansmarknader står sig intäkterna bra. Kringförsäljningen är oförändrad jämfört med för ett år sedan. Marginalpressen i räntenettot planar ut och vi förutspår nu en vändpunkt med en förbättringstrend från och med andra halvåret 2016. Kostnaderna utvecklas ...
cisCisionNews - 20 jul. kl. 07:00

hr


IBM växer på rätt områden - men krymper totalt
IBMs omsättning fortsätter att minska. Men den senaste kvartalsrapporten glädjer med tillväxt inom strategiskt viktiga områden som molntjänster och dataanalys.
idgIDG.se - 20 jul. kl. 06:02

hr


IBM växer på rätt områden - men krymper totalt
IBMs omsättning fortsätter att minska. Men den senaste kvartalsrapporten glädjer med tillväxt inom strategiskt viktiga områden som molntjänster och dataanalys.
idgIDG.se - 20 jul. kl. 06:02

hr

Dags för EM Damer på Hook
Tävlingsledningen är redo. Banan är redo. Spelarna är redo. Solen verkar redo också. Nu kan EM i golf för damer på Hooks Golfklubb börja! Det råder full aktivitet på den lilla pärlan till golfanläggning vid Hokasjön, drygt tre mil söder om Jönköping. Efter ett år av förberedelser är det äntligen dags för damernas Europamästerskap. Magnus ...
cisCisionNews - 19 jul. kl. 20:47

hr

Brighters nyemission avseende återbetalning av lån har nu registrerats.
Brighter ABs (publ) nyemission som genomfördes för att lösa de lån som togs upp vid den riktade emissionen i april 2016 har nu registrerats hos Bolagsverket. Antal utgivna aktier: 4 197 259. Totalt antal aktier efter emissionen: 50 148 022. Aktiekapital efter emissionen: 2 507 401,10 kr. För ytterligare information, vänligen kontakta: Henrik ...
cisCisionNews - 19 jul. kl. 18:30

hr

Brighters apportemission avseende förvärv av bolaget bakom jDome BikeAround har nu registrerats.
Apportemissionen som Brighter AB (publ) genomförde för att förvärva de sista kvarvarande aktierna i Division by Zero, numera Brighter Two AB, har nu registrerats hos Bolagsverket. Antal utgivna aktier: 13 500. Totalt antal aktier efter emissionen: 45 950 763. Aktiekapital efter emissionen: 2 297 538,15 kr. Brighter AB äger nu 100 % av aktierna i ...
cisCisionNews - 19 jul. kl. 18:30

hr

Golfen måste ta vara på Stensons seger
"Henrik Stensons seger i The Open visar att hårt slit lönar sig och att svensk golf håller världsklass. Segern skapar en nyfikenhet och ett intresse som golfen måste ta vara på." Det sade Svenska Golfförbundets (SGF) ordförande Christer Bergfors när han på tisdagen gratulerade majorvinnaren som var på blixtvisit på Barsebäck för en träff med ...
cisCisionNews - 19 jul. kl. 17:47

hr

Golfen måste ta vara på Stensons seger
"Henrik Stensons seger i The Open visar att hårt slit lönar sig och att svensk golf håller världsklass. Segern skapar en nyfikenhet och ett intresse som golfen måste ta vara på." Det sade Svenska Golfförbundets (SGF) ordförande Christer Bergfors när han på tisdagen gratulerade majorvinnaren som var på blixtvisit på Barsebäck för en träff med ...
cisCisionNews - 19 jul. kl. 17:47

hr

Kontor blir bostäder i fastigheten Rind, centrala Umeå
Just nu genomförs en ombyggnation av kontorsfastigheten Rind i centrala Umeå. Kontor förvandlas till nya bostäder och inflyttning kommer att ske under senhösten 2016. [image] På Vasagatan 19 i Umeå pågår ombyggnation av Rinds kontor till 18 moderna lägenheter som kommer att stå inflyttningsklara under oktober 2016. Fastigheten Rind har 4 våningar ...
cisCisionNews - 19 jul. kl. 16:01

hr

Bravida flyttar presentationen av sin rapport för andra kvartalet till klockan 13:30 22 juli 2016
Bravidas rapport för andra kvartalet 2016 offentliggörs samma tid som tidigare meddelat - klockan 10:30 den 22 juli. Den webbsända telefonkonferensen flyttas från klockan 12:00 till klockan 13:30. Rapporten presenteras av vd och koncernchef Mattias Johansson och CFO Nils-Johan Andersson. Presentationen sker på engelska och går att följa på webben ...
cisCisionNews - 19 jul. kl. 15:30

hr

ASTRAZENECA RECEIVES APPROVAL IN THE EU FOR QTERN (SAXAGLIPTIN AND DAPAGLIFLOZIN) FOR TREATMENT OF TYPE 2 DIABETES
AstraZeneca today announced that the European Commission (EC) has approved Qtern (saxagliptin/dapagliflozin) tablets for the treatment of type 2 diabetes in all 28 EU member countries plus Iceland, Liechtenstein and Norway. The fixed-dose combination of saxagliptin and dapagliflozin is the first DPP-4i/SGLT-2i combination product to be approved in ...
cisCisionNews - 19 jul. kl. 15:29

hr


EU om svensk datalagring: krävs allvarliga brott
Idag kom ett EU-yttrande om det svenska datalagringsdirektivet.
idgIDG.se - 19 jul. kl. 15:17

hr


EU om svensk datalagring: krävs allvarliga brott
Idag kom ett EU-yttrande om det svenska datalagringsdirektivet.
idgIDG.se - 19 jul. kl. 15:17

hr


EU om svensk datalagring: Krävs allvarliga brott
Idag kom ett EU-yttrande om det svenska datalagringsdirektivet.
idgIDG.se - 19 jul. kl. 15:17

hr


Python på Dotnet vaknar från de döda
Nu tas krafttag med Ironpython som är Pythonmijön på Dotnetplattformen. En ny projektledning ska se till att det sätts fart med utvecklingen.
idgIDG.se - 19 jul. kl. 15:14

hr


Python på Dotnet vaknar från de döda
Nu tas krafttag med Ironpython som är Pythonmijön på Dotnetplattformen. En ny projektledning ska se till att det sätts fart med utvecklingen.
idgIDG.se - 19 jul. kl. 15:14

hr

TIAA Global Asset Management utökar sitt institutionella distributionsteam i Europa
NEW YORK och LONDON, 19 juli 2016 - TIAA Global Asset Management har anställt två Europabaserade chefer för sitt institutionella distributionsteam för reala tillgångar från 1 juli 2016. Per Frederiksen, Fil.dr, kommer att fokusera på att expandera bolagets institutionella verksamhet i Norden, och Dan Greene, CFA, kommer att leda arbetet med att ...
cisCisionNews - 19 jul. kl. 15:00

hr

Godkännande av Gränges förvärv i USA väntas i slutet av juli
Gränges AB (publ) ("Gränges") vann den domstolsledda auktionen att förvärva av Noranda Aluminum Holding Corporations ("Noranda") verksamhet inom valsad aluminium i USA, vilket meddelades den 8 juli 2016. För att fullfölja förvärvet krävs att Gränges godkänns som köpare av den amerikanska konkursdomstolen. Gränges hade förväntat sig detta ...
cisCisionNews - 19 jul. kl. 15:00

hr

Redeye - Mycronic: Drar fram som en atlantångare
Mycronic hade i slutet av Q2 efter order i år på hittills 8 PG-system en orderbok om totalt 1 828 MSEK. I våra nya, högre estimat över EBIT på 688 och 718 MSEK för 2016 respektive 2017 ingår inga ytterligare PG-beställningar. Vi ser därför en låg risk i estimaten i dagens värdering på EV/EBIT 11x för 2016- 2017E. Vi kommer antagligen aldrig få ...
cisCisionNews - 19 jul. kl. 14:43

hr

Autoliv's Night Vision-system visas upp under Cadillacs Truth + Dare-event
(Stockholm, 2016-07-19), - Autoliv Inc. (NYSE: ALV och SSE: ALIVsdb) världens ledande bilsäkerhetsföretag, visar företagets Night Vision-system under Cadillacs så kallande Truth + Dare-event. Under eventet som sker i sex städer i USA, kommer olika bilmodeller från Cadillac att visas - en kombination av lyx, goda föraregenskaper och den senaste ...
cisCisionNews - 19 jul. kl. 14:36

hr

Förbättrat kassaflöde och fortsatt god finansiell ställning
I dagens halvårsrapport 2016 redovisar Nolato en mycket stark utveckling för Nolato Medical samt markant lägre volymer för Nolato Telecom. ? Omsättningen uppgick till 1.037 mkr (1.280) ? Rörelseresultatet (EBITA) var 110 mkr (167) ? EBITA-marginalen var 10,6 procent (13,0) ? Resultat efter skatt uppgick till 79 mkr (125) ? Resultat per aktie var ...
cisCisionNews - 19 jul. kl. 14:30

hr

Idogen AB:s största ägare utökar sitt innehav i bolaget
HCN Group AB, Idogen AB:s ("Idogen") enskilt största aktieägare, har ökat sin ägarandel från cirka 10,3% (981 941 aktier) till cirka 10,7% (1 043 905 aktier). HCN Group AB:s innehav utgörs därutöver av 145 985 teckningsoptioner av serie TO 1. HCN Group AB skriver i ett pressmeddelande från den 18 juli 2016 att bolaget ökat sitt innehav i Idogen. ...
cisCisionNews - 19 jul. kl. 14:29

hr

Insiderförsäljning
Håkan Sjölander säljer EasyFill aktier i ägda bolag. Under årens lopp har jag sagt att "mina aktier är inte till salu" tvärtom har jag via de företag där jag är delägare investerat med mina mått mätt mycket pengar i EasyFill (ca 35 miljoner) mycket av de pengar som investerats har lånats, att jag lånat och investerat är för att min tro på EasyFill ...
cisCisionNews - 19 jul. kl. 14:16

hr

Stor nyfikenhet på svenskt trä på möbelmässa i Västra Kina
Efter att ha varit aktiva flera år på Kinas östkust i städer som Shanghai och Guangzhou, har branschorganisationen Svenskt Trä nu deltagit i en möbelmässa i Chengdu, i västra Kinas inland. Chengdu är ett potentiellt viktigt tillväxtområde för svensk sågverksexport och syftet med Svenskt Träs monter var att inspirera och informera den kinesiska ...
cisCisionNews - 19 jul. kl. 14:16

hr

Ökning av aktiekapital
Ökningen av aktiekapitalet, efter teckning av Lucent Oil AB:s teckningsoptioner av serie 1 och serie 2, är nu registrerad hos Bolagsverket. Efter registreringen är aktiekapitalet i Lucent Oil AB 3 342 002 kronor och 40 öre fördelat på 2 785 002 aktier Stockholm den 19 juli 2016 Lucent Oil AB Styrelsen Kontaktinformation: Per-Ove Melinder, ...
cisCisionNews - 19 jul. kl. 14:05

hr

Hoi Förlag säljer Boktugg.se
Nyhetssajten Boktugg.se, som bevakar bokbranschen, får ny ägare. Hoi Förlag säljer nu dotterbolaget Hoi Media AB, där Boktugg ingår, till Dahlgren Communications AB. Sölve Dahlgren blir därmed kvar inte bara som VD utan nu även som ägare. [image]   - Det här är en bra lösning för alla parter som skapar både ekonomiska och operativa fördelar. Från ...
cisCisionNews - 19 jul. kl. 14:02

hr

Volvo når uppgörelse med EU-kommissionen
Volvokoncernen har nått en uppgörelse med EU-kommissionen vilket avslutar en under lång tid pågående utredning om överträdelse av EU:s konkurrensbestämmelser. Som en del av överenskommelsen kommer Volvo att betala ett bötesbelopp om 670 miljoner euro motsvarande cirka 6,3 Mdr kronor. Summan täcks till stora delar av tidigare avsättningar gjorda ...
cisCisionNews - 19 jul. kl. 14:00

hr

Redeye: Halvljummet H1 från Bong, men vi ser en betydande uppsida
Utfallet i Q2-rapporten var lite svagare än vi hade hoppats på. En ljusglimt i rapporten var stigande försäljning inom förpackningar. Bong slutförde nyligen ett mycket omfattande omstruktureringsprogram och har även lyckats få bankerna att skriva av huvuddelen av sina skulder. Värderingen i vårt Base case ger ett motiverat värde omkring 1,30 ...
cisCisionNews - 19 jul. kl. 13:55

hr

C
C
nytNy Teknik - 19 jul. kl. 13:00

hr

Hansa Medical förvärvar rättigheter till immunterapi baserad på antikroppsmodulerande enzymer för behandling av cancer
Hansa Medical AB (publ) har förvärvat Immago Biosystems Ltd, en avknoppning från University of Oxford, med inriktning på förstärkning av antikroppsbaserade cancerbehandlingar med hjälp av antikroppsmodulerande enzymer. Grundarna av Immago Biosystems, Dr Chris Scanlan och Dr Max Crispin vid Glycoprotein Therapeutics Laboratory, University of ...
cisCisionNews - 19 jul. kl. 13:00

hr

A1M Pharma har erhållit besked om kommande godkännande av patent i Europa för behandling av mitokondrierelaterade sjukdomar
A1M Pharma har erhållit besked om godkännande av bolagets patentansökan med titeln "Treatment of mitochondria-related diseases" från det Europeiska patentverket EPO. Beslutet om kommande patent gäller i fler än 20 europeiska länder, möjliggjort genom den europeiska patentkonventionen EPC. Besked om godkännande innebär att EPO kommer att godkänna ...
cisCisionNews - 19 jul. kl. 13:00

hr

Tele2 kommenterar förslag till avgörande i datalagringsmål
Idag presenterade generaladvokaten vid EU-domstolen sitt förslag till avgörande i det så kallade datalagringsmålet mellan Tele2 och Post- och Telestyrelsen (PTS). Generaladvokaten är av uppfattningen att lagring endast får ske under förutsättning av att den omgärdas av strikta regler kring tillgång etc. och att det svenska systemet brister på ett ...
cisCisionNews - 19 jul. kl. 12:45

hr

Penser Access: Lammhults Design Group - Ökad orderingång under andra kvartalet
Nettoomsättningen uppgick till SEKm 200,3 (194,2) för Q216, vilket var en ökning med 3 procent i förhållande till samma period i fjol, dock cirka 6 procent lägre än vår prognos. Orderingången utmärkte sig starkt under kvartalet och ökade med 13 % hänförligt till bland annat det senaste förvärvet, Ragnars Inredningar, som konsoliderades från 1 ...
cisCisionNews - 19 jul. kl. 12:19

hr


« Föregående  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  Nästa »1px
© allabolag.se    |   Om allabolag.se    |   Användarvillkor    |   Cookies    |   Ingår i UC koncernen