allabolag.se - Gratis företagsinformation på Internet

»Uppdatera sidan refresh
»Avmarkera alla
KÄLLA
SVD.se (0)
DN.se (0)
Aftonbladet (0)
Expressen (0)
Affärsvärlden (0)
Dagens Media (0)
IDG.se (99)
Ny Teknik (180)
CisionNews (1243)

TYP
Ekonomi (1277)
Nyheter (4143)
Kultur (506)
Sport (1754)
Fritid (10)
»Avmarkera alla typer

DAG
allabolag.se Nyhetstjänst

Vi har samlat några av Sveriges bästa nyhetskällor. Använd menyn till vänster för att välja den typ av nyheter du vill läsa.

hr

Fortsatt bekämpning av granbarkborren behövs
Årets granbarkborresvärmning startade senare än vanligt och koncentrerades till några få veckor. Svärmningen blev trots det kraftig och risken för angrepp på växande skog kvarstår i mellersta Norrland. Skogsstyrelsens lägesbeskrivning om risken för granbarkborreangrepp i mellersta Norrland, Jämtland, Västernorrland och norra delen av Gävleborg ...
cisCisionNews - 31 aug. kl. 08:43

hr

Halvårsrapport Januari - juni 2015
Period 1 april - 30 juni 2015 · Nettoomsättningen uppgår till 90 655 (81 127) kkr motsvarande en tillväxt om 12 %.   · Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 8 943 (9 664) kkr och efter avskrivningar till 7 904 (8 678) kkr. Resultatet före skatt uppgår till 7 831 (8 528) kkr. · Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring ...
cisCisionNews - 31 aug. kl. 08:42

hr

Smart Energy säkrar finansieringsavtal på 140 MSEK
Smart Energy och GEM Global Yield Fund (GEM) har undertecknat ett avtal, där GEM förbinder sig att investera upp till 140 MSEK i Smart Energy Sweden Group AB under de kommande 5 åren. Avtalet ger Smart möjlighet att påkalla teckning av nya aktier i Smart från GEM genom riktade nyemissioner. Storleken på en enskild nyemission, som sker efter ...
cisCisionNews - 31 aug. kl. 08:39

hr

Genomför företrädesemission om 60,7 MSEK
Saniona, ett ledande bioteknikföretag inom jonkanalforskning, meddelar idag att styrelsen i Saniona AB (publ) ("Saniona" eller "Bolaget") den 31 augusti 2015, med stöd av bemyndigande lämnat vid årsstämma den 20 maj 2015, beslutat att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om 60,7 MSEK. Företrädesemissionen ...
cisCisionNews - 31 aug. kl. 08:36

hr


Nu ska Apple tillverka tillbehör åt militären
TEKNIKSVEPET. Apple ska samarbeta med Pentagon, den kinesiska nätcensuren tar nya tag och Minecraft-grundaren är olycklig som miljardär. Här är ett urval av de senaste tekniknyheterna.
nytNy Teknik - 31 aug. kl. 08:35

hr

Alfa Laval tar bryggeriorder i Indien, värd 60 miljoner kronor
Alfa Laval - världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering - har tagit en order från en ledande multinationell bryggerikoncern, för leverans av en processlösning till en anläggning i Indien. Ordern, bokad inom segmentet Food Technology & Life Science, har ett värde av cirka 60 miljoner kronor och leverans beräknas ske under ...
cisCisionNews - 31 aug. kl. 08:30

hr

Atrium Ljungberg byter ticker (kortnamn) till ATRLJ B
Atrium Ljungbergs B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm och handlas på listan för stora bolag, Large Cap. Från den första september 2015 handlas aktien med tickern ATRLJ B och ändras därmed från det tidigare kortnamnet LJGR B. Nacka 2015-08-31 Atrium Ljungberg AB (publ)
cisCisionNews - 31 aug. kl. 08:30

hr

ÄNDRING AV ANTALET AKTIER OCH RÖSTER I KARO BIO
STOCKHOLM den 31 augusti 2015 - Karo Bio AB (publ) meddelade idag att det totala antalet aktier i bolaget per den 31 augusti 2015 uppgår till 46 992 903 aktier, motsvarande lika många röster. Minskningen av antalet aktier och röster är föranledd av den nyligen avslutade sammanläggningen av aktier, s.k. omvänd split, i relationen 1:20. ...
cisCisionNews - 31 aug. kl. 08:30

hr

Vinnaren i Vi i Villas och IVT Värmepumpars värmetävling: - Vi ser fler vinster än förstapriset
Bengt Anderson från Ängelholm är vinnaren i Vi i Villas och IVT Värmepumpars stora värmetävling. Efter tio år med fjärrvärme ser han vinsten som en ypperlig chans att bli oberoende sin fjärrvärmeleverantör.  - Nu slipper jag deras godtyckliga prissättning, säger Bengt Anderson, vinnaren av IVT:s jubileumspump - IVT AirX. För 20 år sedan flyttade ...
cisCisionNews - 31 aug. kl. 08:30

hr

Experter och material om näthat - lista att spara
Vad är näthat? Hur vanligt är det bland barn och unga? Vilka lagar gäller för nätet? Vad kan skolan göra? Vad kan man som förälder tänka på?  Vi på Statens medieråd vill gärna bidra med forskningsbaserad kunskap i debatten kring näthat. Här är en kort genomgång av de experter hos oss som har koppling till området. EXPERTER Forskning och ...
cisCisionNews - 31 aug. kl. 08:30

hr

NeuroVive ändrar inriktning för CicloMulsion - avslutar läkemedelsutvecklingen mot akut hjärtinfarkt
Ökat fokus på CicloMulsion® mot akuta njurskador samt på utvecklingen av övriga läkemedelskandidater. Informationsmöte hålls för aktieägare i Lund den 10 september, 2015, för presentation av NeuroVives läkemedelsutveckling. NeuroVive Pharmaceutical AB (publ), läkemedelsbolaget inom mitokondriell medicin, meddelar att bolaget avbryter utvecklingen ...
cisCisionNews - 31 aug. kl. 08:30

hr

Diamyd Medical licensierar läkemedelskandidat mot diabetes och glutenintolerans
Diamyd Medical (Nasdaq Stockholm First North, DMYD B) meddelar idag att Bolaget ingått ett exklusivt licensavtal för användandet av glutenproteinet gliadin för behandling och förebyggande av typ 1-diabetes. Diamyd Medicals intention är att utvärdera kombinationsbehandlingar med gliadin och andra substanser och antigen, såsom t.ex GABA och GAD, i ...
cisCisionNews - 31 aug. kl. 08:30

hr

Wonderful Times Group AB presenterar Q2-rapport 2015
Finansiell utveckling i korthet April - juni 2015 ?                          Omsättningen uppgick till 22,4  MSEK (25,1). ?                          EBITDA uppgick till -1,5 MSEK (-2,8). ?                          Kassaflöde efter rörelsekapitalförändringar uppgick till 0,2 MSEK (-2,9). ?                          Resultat efter skatt uppgick till ...
cisCisionNews - 31 aug. kl. 08:26

hr

3 av 10 har inte tillgång till sociala medier på arbetsplatsen
Att sociala medier blivit en allt större del av privatlivet är ett välkänt faktum i dagens digitaliserade vardag. När det kommer till dess roll på arbetsplatsen råder det dock delade meningar. Enligt en ny undersökning från bemanningsföretaget Centric Professionals tillåter en av tre chefer inte sina medarbetare att använda sociala medier på ...
cisCisionNews - 31 aug. kl. 08:25

hr

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2015
Koncernen januari - juni 2015 · Nettoomsättningen uppgick till 101,8 (87,6) MSEK · Rörelseresultatet uppgick till 9,2 (4,8) MSEK · Rörelsemarginalen var 9,0 (5,4) procent · Resultatet efter finansiella poster uppgick till 10,3 (5,3) MSEK · Resultatet efter skatt uppgick till 8,1 (3,7) MSEK · Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 0,20 ...
cisCisionNews - 31 aug. kl. 08:22

hr

Poolia rekryterar åt Domstolsverket
Poolia har slutit ett nationellt avtal om rekryteringstjänster med Domstolsverket som innefattar rekrytering av bl. a. chefer, specialister, kvalificerade handläggare samt personal inom IT. Avtalet innefattar 75 avropande myndigheter över hela Sverige och sträcker sig över två år, med möjlighet till förlängning i två år. Domstolsverket köpte under ...
cisCisionNews - 31 aug. kl. 08:20

hr

Halvårsrapport Bayn Europe AB (publ) 2015
Andra kvartalet 2015 i sammandrag · Intäkter 1 097 TSEK · Rörelseresultat -923 TSEK · Resultat efter skatt -942 TSEK · Resultat per aktie* -0,28 SEK · Resultat per aktie efter full utspädning* -0,21 SEK Första halvåret 2015 i sammandrag · Intäkter 1 629 TSEK · Rörelseresultat -2 559 TSEK · Resultat efter skatt -2 598 TSEK · Resultat per aktie* ...
cisCisionNews - 31 aug. kl. 08:15

hr

Augusti: Rekordhandel i börsturbulensen
Den privata aktiehandeln i augusti slog nytt rekord. Privatspararna gjorde i snitt 102 000 affärer per dag. Det är en ökning med 113 procent jämfört med samma månad i fjol. "Kinaoron har fått rekordmånga privatpersoner att köpa och sälja aktier. De tar hem goda vinster och köper istället mer stabila bolag. Det ser ut att vara kloka val. Men några ...
cisCisionNews - 31 aug. kl. 08:15

hr

Veckans konserter på Grönan V. 36-37
Konsertvecka 36 bjuder på två svenska storheter, nämligen Ola Salo som numera spelar solo torsdagen den 3 september och Magnus Uggla som avslutar konsertveckan fredagen den 4 september. I konsertvecka 37 kliver Arash ut på Gröna Lunds Stora Scen för första gången medan Petter gör sin femte konsert på Stora Scen den 11 september. [image]Ola Salo ...
cisCisionNews - 31 aug. kl. 08:03

hr

ICA skapar nytt huvudkontor i Arenastaden
ICA har tecknat avtal med Fabege om nya lokaler för huvudkontor i Arenastaden i Solna. Detta innebär att ICAs medarbetare som i dag sitter i olika kontor i Solna Business Park, i IT-huset i Sundbyberg samt i Apotek Hjärtats kontor i Solna centrum flyttar ihop i samma hus. Preliminär inflyttning 1 juli 2018. ICA har i dag tre kontor i Solna och ...
cisCisionNews - 31 aug. kl. 08:03

hr

Delårsrapport Scandinavian Air Ambulance Holding AB (publ)
Scandinavian AirAmbulance koncernen avlämnar sin första delårsrapport för april-juni, verksamhetsåret 2015/16 VD KOMMENTAR Första kvartalet 1 april 2015 -- 30 juni 2015 Verksamheten har under kvartalet fortgått enligt plan. Som vanligt har sommaren inneburit ett högt flygtidsuttag framförallt för våra flygplan, men även våra helikoptrar har flugit ...
cisCisionNews - 31 aug. kl. 08:00

hr

Tegeltak med lutning är mest hållbara
De platta "gröna taken" blir allt populärare i Skandinavien. För många människor är det förknippat med långsiktig hållbarhet. Men enligt en ny europeisk undersökning är ett tegeltak med lutning det mest hållbara. 25 procent bättre än de platta gröna taken och hela 41 procent bättre än vanliga platta betongtak. Så mycket högre hamnar tegeltak med ...
cisCisionNews - 31 aug. kl. 08:00

hr

Scandic till final i tävling om europeiskt mångfaldspris
Scandic Hotels, Nordens största hotelloperatör, har nått finalen i tävlingen"European Diversity Awards" i kategorin "Årets mångfaldsteam". Prisutdelningen äger rum i London den 30 september 2015. European Diversity Awards brukar kallas "mångfaldens Oscar" och belönar organisationer och individer som uppvisat innovation, kreativitet och engagemang ...
cisCisionNews - 31 aug. kl. 08:00

hr

Hettich Skandinaviska lägger beslag på mässgolvet
Hettich Skandinaviska är tillbaka på Trädagars. Den 1-4 september finns de på plats för att visa uppgraderade klassiker och nya innovativa beslag. Trädagars är en årligen återkommande mässa i Jönköpings län, som sammanför utställare och besökare inom en sträcka på fyra mil. Mässan arrangeras av några av Sveriges ledande leverantörer av ...
cisCisionNews - 31 aug. kl. 08:00

hr

Detaljhandeln i Sverige omsätter 610 miljarder kronor
Handeln i Sverige är en databas med nyckeltal för detaljhandelns storlek och utveckling i Sveriges län och kommuner. Handeln i Sverige tas fram av HUI Research och finansieras av Handelns Utvecklingsråd. Materialet finns tillgängligt för kostnadsfri nedladdning på www.handelnisverige.se · Detaljhandeln i Sverige omsatte 610 miljarder kronor under ...
cisCisionNews - 31 aug. kl. 08:00

hr

Skånska Energi uppför gatubelysning i Genarp
Skånska Energi har sedan flera år tillbaka levererat belysningsanläggningar till kunder i Skåne och har nu fått uppdraget av AKEA att leverera och bygga ny gatubelysning längs Genvägen i Genarp. Uppdraget består av att uppföra nya belysningsmaster med både högtrycksnatrium och LED - armaturer. "När vi arbetar med belysningsprojekt väljer vi att ...
cisCisionNews - 31 aug. kl. 08:00

hr

Mecenat on Campus på väg till Sveriges studenter
Mecenat ger sig ut på vägarna igen med Mecenat on Campus som blivit en tradition vid terminsstart. 18 campus från norr till söder kommer få besök under fyra veckor. Där kan studenterna ta en fika, tävla, hänga med kompisarna och samtidigt ta del av information och erbjudanden från Mecenat och ett urval av deras partners. Det här är fjärde året i ...
cisCisionNews - 31 aug. kl. 08:00

hr

Mycronic erhåller order på en maskritare baserad på ersättningsstrategin
Täby, 31 augusti, 2015 - Mycronic AB (publ), har erhållit ytterligare en order på ett maskritarsystem, byggt på Prexision-plattformen, som ersättning till ett äldre system för tillverkning av fotomasker för bildskärmar. Systemet är sålt till en kund i Asien och är beräknat att levereras under andra halvåret 2016. Mycronic erbjuder maskritare för ...
cisCisionNews - 31 aug. kl. 08:00

hr

Allt ljus på byggnadsplåt
Nu skrivs historia i byggbranschen. För första gången någonsin går nämligen leverantörer, grossister och plåtslagare ihop och bildar branschorganisationen Svensk Byggplåt. Syftet med organisationen är att aktivt arbeta för att stärka och lyfta fram plåtens unika och förträffliga fördelar som byggnadsmaterial samt att underlätta hela projekterings- ...
cisCisionNews - 31 aug. kl. 08:00

hr

Delårsrapport  2015-01-01 - 2015-06-30
Styrelsen och verkställande direktören för bolaget avger härmed delårsrapport för första halvåret 2015. Fortsatt hög tillväxt under andra kvartalet 2015 April-Juni 2015 (Andra Kvartalet) · Nettoomsättningen uppgick till 6 605 (4 284) tSEK vilket motsvarar en tillväxt på 54%. · Bruttoresultatet uppgick till 3 646 (2 358) tSEK och ...
cisCisionNews - 31 aug. kl. 08:00

hr

Byggmax sponsrar Isabellestipendiet
För tredje året i rad sponsrar Byggmax Isabellestipendiet. Byggmax vill bidra till ökad mångfald och inspirera fler tjejer att söka sig till byggbranschen. Syftet med Isabellestipendiet är att uppmuntra fler kvinnor att utbilda sig till hantverkare och lyfta de som redan är yrkesverksamma. Stipendiet är på 20 000 kronor och instiftades 2011 av ...
cisCisionNews - 31 aug. kl. 08:00

hr

Nu utökas framgångsrikt samarbete mellan Företagarna och Arbetsförmedlingen
Företagarnas och Arbetsförmedlingens gemensamma satsning på jobbsökare har visat sig vara ett framgångsrikt arbetssätt för att både hitta och tillsätta jobb. Nu utökas samarbetet och fler arbetsförmedlare arbetar som jobbsökare i regionen Östergötland/Södermanland. Projektet Jobbsökarna har sedan 2013 varit ett framgångsrikt samarbete mellan ...
cisCisionNews - 31 aug. kl. 08:00

hr

Nu utökas framgångsrikt samarbete mellan Företagarna och Arbetsförmedlingen
Företagarnas och Arbetsförmedlingens gemensamma satsning på jobbsökare har visat sig vara ett framgångsrikt arbetssätt för att både hitta och tillsätta jobb. Nu utökas samarbetet och fler arbetsförmedlare arbetar som jobbsökare i regionen Södermanland/Östergötland. Projektet Jobbsökarna har sedan 2013 varit ett framgångsrikt samarbete mellan ...
cisCisionNews - 31 aug. kl. 08:00

hr

ICA tecknar nytt avtal med Fabege
ICA Gruppen AB har tecknat ett nytt 12-årigt avtal om drygt 23 000 kvm exklusive garage i Arenastaden. Det totala hyresvärdet inklusive parkering uppgår till cirka 68 Mkr årligen. Kontoret kommer att byggas på fastigheten Signalen 3 och inflyttning sker under det tredje kvartalet 2018. ICA Gruppen har idag flera olika kontor i Solna och Sundbyberg ...
cisCisionNews - 31 aug. kl. 07:50

hr

Hit reste Eskilstunaborna i sommar
Grekland var det mest populära semesterlandet för boende i Eskilstuna-regionen. Den enskilt mest populära semesterorten i sommar var däremot turkiska Antalya, medan största kometen var Istanbul, dit resandet mer än fördubblades. Det visar färsk statistik från resebyrån Ticket. Det kyliga vädret skapade en riktig reserusch och därmed en ...
cisCisionNews - 31 aug. kl. 07:40

hr

Victoria Park: Inbjudan till telefonkonferens idag kl. 09.30
Med anledning av Victoria Parks nya finansiella mål, reviderad utdelningspolicy och intensifiering av de värdeskapande investeringarna håller bolaget en telefonkonferens idag kl. 09.30. För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring: +46 8 999 213 Pinkod för deltagare: 669508# Pressmeddelande finns i sin helhet bifogad i detta meddelande. För ...
cisCisionNews - 31 aug. kl. 07:35

hr


Nästan alltid ja till mobilspaning
Lätt att få ut uppgifter från mobiloperatörer.
nytNy Teknik - 31 aug. kl. 07:30

hr

Hit reste skåningarna i sommar!
Spanien var skåningarnas mest populära semesterland i sommar.  Den enskilt mest populära semesterorten var däremot turkiska Antalya, medan största kometen var Malaga dit resandet ökade med 67 procent i somras.  Det visar färsk statistik från resebyrån Ticket. Hetaste resetrenderna från Skåne i sommar: Populäraste semesterlandet:  Spanien Spanien ...
cisCisionNews - 31 aug. kl. 07:30

hr

Söderberg & Partners satsar på digitaliserad rådgivning- iRåd
Söderberg & Partners har höga ambitioner att driva utvecklingen i finansbranschen. Nu rekryterar företaget för vidare satsning på digitaliserad rådgivning och deras plattform iRåd. Söderberg & Partners har rekryterat Marielle Ramel från Avanza Pension. Marielle Ramel kommer att ansvara för den fortsatta satsningen på försäljningen av iRåd. iRåd är ...
cisCisionNews - 31 aug. kl. 07:30

hr

Victoria Park fastställer nya finansiella mål, reviderar utdelningspolicyn och intensifierar de värdeskapande investeringarna
Till följd av en god finansiell ställning och en stark kassagenerering har styrelsen i Victoria Park beslutat att justera de finansiella målen samt att revidera utdelningspolicyn för stamaktierna. Det övergripande målet är att skapa en fastighetsportfölj om 1 miljon kvadratmeter. Styrelsen har också beslutat att öka takten i de värdeskapande ...
cisCisionNews - 31 aug. kl. 07:30

hr

Vattenkrisen hot mot svenska företag
t I flera delar av världen råder vattenkris. Samtidigt beräknas efterfrågan på vatten öka kraftigt och inom tillverkningsindustrin spås en ökning med 400 procent till 2050. En ny rapport från Världsnaturfonden WWF kartlägger vattenrisker kopplade till sex av Sveriges största industrier med verksamhet utomlands och viktiga vattenintensiva råvaror ...
cisCisionNews - 31 aug. kl. 07:30

hr

"Digital teknik - blind fläck för Trafikverket"
DEBATT. Trafikverket sprider en slentrianmässig bild av att det råder brist på vägar i Stockholm. Det är i stället brist på analys som råder. Den snabba digitaliseringen skapar helt nya förutsättningar att undvika trängsel, enligt Karolina Isaksson VTI och Anders Gullberg, KTH.
nytNy Teknik - 31 aug. kl. 07:18

hr

Nytt antal aktier och röster i Oriflame Holding AG
Under augusti månad 2015 har Oriflame Holding AG givit ut nya aktier relaterade till aktiebyteserbjudandet genom vilket bolaget bytt domicil från Luxemburg till Schweiz. Det totala antalet aktier utgivna under augusti månad är 1 288 931 och bolagets aktiekapital uppgår nu till 81 445 461 CHF fördelat på 54 296 974 aktier. Varje aktie representerar ...
cisCisionNews - 31 aug. kl. 07:15

hr

Atea sponsrar sjukamperskan Nadja Casadei
Nadja Casadei är mångkamperskan som besegrade cancern och tog sig tillbaka till friidrotten. Atea sponsrar Nadja i hennes satsning till de stora mästerskapen. - Nadja Casadei är en stark förebild och vi är mycket glada över att få vara med och stötta henne. Få har varit med om så tuffa motgångar och ändå, med en makalös glädje, lyckats komma ...
cisCisionNews - 31 aug. kl. 07:11

hr

Senior shop med modevisning
Välkomna till Senior shop på Vardaga Nibblegården i Lund den 3 september! Vi har som tradition att hålla en modevisning varje höst. Våra seniorer från Träffpunkten ställer upp som modeller och åldern är då mellan 65 och 86 år. Modevisningen brukar vara mycket uppskattad och är ett trevligt avbrott i vardagen för de boende på Nibblegården och andra ...
cisCisionNews - 31 aug. kl. 07:00

hr

Många människor mördas
För de som inte ser, men också för de som inte vågar titta och för andra med behov av syntolkning, parallellsänder UR TV-serien Mattemorden i SVT1 och SVT24. Båda sändningarna startar klockan 21:30 med start den 2 september. Senare på onsdags kvällarna sänds aktuellt avsnitt även teckentolkat, också det i SVT24. [image]Mattemorden utspelar sig i ...
cisCisionNews - 31 aug. kl. 07:00

hr

Pressinbjudan: Utbildningsminister Gustav Fridolin besöker Växjö för regional träff om skolutveckling
Idag kommer utbildningsminister Gustav Fridolin, som en del i utbildningsministerns skoldialog träffa skolaktörer från Kronobergs län för dialog om regeringens investeringar i skolan och statens och kommunernas gemensamma ansvar. Utbildningsministern samlar under 2015 alla Sveriges kommuner i regionala träffar, under namnet "Vårt gemensamma ansvar ...
cisCisionNews - 31 aug. kl. 07:00

hr

Fler anställda ska lyfta fritids
Vänsterpartiet och regeringen är överens om en satsning på att öka kvaliteten på fritidshemmen. Satsningen, som är en del av höstbudgeten, ska framförallt ge högre personaltäthet. Den omfattar 250 miljoner kronor 2016 och 500 miljoner kronor årligen 2017-2019. - Vi är glada över att i budgetförhandlingarna med regeringen fått gehör för vårt krav ...
cisCisionNews - 31 aug. kl. 06:56

hr


Ytterligare stort antal dejtingsajter hackade
Enligt ett säkerhetsföretag har 97 webbplatser hackats av ryska hackare. Flera av dem uppges vara dejtingsajter.
idgIDG.se - 31 aug. kl. 06:31

hr


« Föregående  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  Nästa »1px
© allabolag.se    |   Om allabolag.se    |   Användarvillkor    |   Cookies    |   Ingår i UC koncernen