Naturskyddsföreningen Med kraft att förändra

Varumärke tillhör SVENSKA NATURSKYDDSFÖRENINGEN

Ansökningsnummer 200711031
Ansökningsdatum 2007-12-21
Registreringsnummer 397940
Registreringsdatum 2008-10-03
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2018-10-03
Typ Figurativt

Naturskyddsföreningen Med kraft att förändra

Varor & Tjänster

Klass: