Visa allt om Malmö Pingstförsamling Förvaltnings AB
Visa allt om Malmö Pingstförsamling Förvaltnings AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12
Nettoomsättning 0
Övrig omsättning -
Rörelseresultat (EBIT) -20
Resultat efter finansnetto 4 180
Årets resultat 4 180
Balansräkningar (tkr)
2015-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0
Anläggningstillgångar 1 950
Omsättningstillgångar 7 040
Tillgångar 8 990
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 230
Obeskattade reserver 0
Avsättningar (tkr) 0
Långfristiga skulder 1 950
Kortfristiga skulder 2 810
Skulder och eget kapital 8 990
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
Löner till styrelse & VD 0
Varav tantiem till styrelse & VD -
Löner till övriga anställda 0
Varav resultatlön till övriga anställda -
Sociala kostnader 0
Utdelning till aktieägare 1 700
Omsättning 0
Nyckeltal
Antal anställda -
Nettoomsättning per anställd (tkr) -
Personalkostnader per anställd (tkr) -
Rörelseresultat, EBITDA -20
Nettoomsättningförändring -%
Du Pont-modellen -%
Vinstmarginal -%
Bruttovinstmarginal -%
Rörelsekapital/omsättning -%
Soliditet 47,05%
Kassalikviditet 250,53%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 1 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...