Visa allt om I Got Stripes Studio AB
Visa allt om I Got Stripes Studio AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12
Nettoomsättning 2
Övrig omsättning -
Rörelseresultat (EBIT) 0
Resultat efter finansnetto 0
Årets resultat 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0
Anläggningstillgångar 0
Omsättningstillgångar 50
Tillgångar 50
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 50
Obeskattade reserver 0
Avsättningar (tkr) 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 0
Skulder och eget kapital 50
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
Löner till styrelse & VD 0
Varav tantiem till styrelse & VD -
Löner till övriga anställda 0
Varav resultatlön till övriga anställda -
Sociala kostnader 0
Utdelning till aktieägare 0
Omsättning 2
Nyckeltal
Antal anställda 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) -
Personalkostnader per anställd (tkr) -
Rörelseresultat, EBITDA 0
Nettoomsättningförändring -%
Du Pont-modellen 0,00%
Vinstmarginal 0,00%
Bruttovinstmarginal 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 2 500,00%
Soliditet 100,00%
Kassalikviditet -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 2 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...