Visa allt om Secore Hedemora AB
Visa allt om Secore Hedemora AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12
Nettoomsättning 62
Övrig omsättning -
Rörelseresultat (EBIT) 0
Resultat efter finansnetto -35
Årets resultat 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0
Anläggningstillgångar 41 727
Omsättningstillgångar 0
Tillgångar 41 727
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 50
Obeskattade reserver 0
Avsättningar (tkr) 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 41 677
Skulder och eget kapital 41 727
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
Löner till styrelse & VD 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0
Löner till övriga anställda 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0
Sociala kostnader 0
Utdelning till aktieägare 0
Omsättning 62
Nyckeltal
Antal anställda 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) -
Personalkostnader per anställd (tkr) -
Rörelseresultat, EBITDA 0
Nettoomsättningförändring -%
Du Pont-modellen 0,00%
Vinstmarginal 0,00%
Bruttovinstmarginal 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -67 220,97%
Soliditet 0,12%
Kassalikviditet 0,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 3 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...