Visa allt om Auxilio Consulting AB
Visa allt om Auxilio Consulting AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12
Nettoomsättning 1 075 668
Övrig omsättning - -
Rörelseresultat (EBIT) 35 175
Resultat efter finansnetto 33 175
Årets resultat -133 135
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 0 138
Omsättningstillgångar 240 148
Tillgångar 240 286
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 52 185
Obeskattade reserver 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 0 0
Kortfristiga skulder 188 101
Skulder och eget kapital 240 286
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
Löner till styrelse & VD - -
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda - 165
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader - 58
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 1 075 668
Nyckeltal
Antal anställda 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 075 668
Personalkostnader per anställd (tkr) 414 280
Rörelseresultat, EBITDA 35 190
Nettoomsättningförändring 60,93% -%
Du Pont-modellen 14,58% 61,19%
Vinstmarginal 3,26% 26,20%
Bruttovinstmarginal 98,23% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 4,84% 7,04%
Soliditet 21,67% 64,69%
Kassalikviditet 127,66% 146,53%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...