Visa allt om Auxilio Consulting AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12
Nettoomsättning 668
Övrig omsättning -
Rörelseresultat (EBIT) 175
Resultat efter finansnetto 175
Årets resultat 135
Balansräkningar (tkr)
2015-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0
Anläggningstillgångar 138
Omsättningstillgångar 148
Tillgångar 286
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 185
Obeskattade reserver 0
Avsättningar (tkr) 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 101
Skulder och eget kapital 286
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
Löner till styrelse & VD -
Varav tantiem till styrelse & VD -
Löner till övriga anställda 165
Varav resultatlön till övriga anställda -
Sociala kostnader 58
Utdelning till aktieägare 0
Omsättning 668
Nyckeltal
Antal anställda 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 668
Personalkostnader per anställd (tkr) 280
Rörelseresultat, EBITDA 190
Nettoomsättningförändring -%
Du Pont-modellen 61,19%
Vinstmarginal 26,20%
Bruttovinstmarginal 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 7,04%
Soliditet 64,69%
Kassalikviditet 146,53%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...