Visa allt om Abc ts service AB
Visa allt om Abc ts service AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12
Nettoomsättning 750 148
Övrig omsättning 11 -
Rörelseresultat (EBIT) 138 -6
Resultat efter finansnetto 138 -6
Årets resultat 108 -6
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 0 0
Omsättningstillgångar 220 213
Tillgångar 220 213
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 152 44
Obeskattade reserver 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 12 138
Kortfristiga skulder 56 30
Skulder och eget kapital 220 213
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
Löner till styrelse & VD - 66
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 330 0
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 104 21
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 761 148
Nyckeltal
Antal anställda 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 750 148
Personalkostnader per anställd (tkr) 455 90
Rörelseresultat, EBITDA 138 -6
Nettoomsättningförändring 406,76% -%
Du Pont-modellen 62,73% -2,82%
Vinstmarginal 18,40% -4,05%
Bruttovinstmarginal 99,87% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 21,87% 123,65%
Soliditet 69,09% 20,66%
Kassalikviditet 392,86% 710,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...