Visa allt om Abc ts service AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12
Nettoomsättning 148
Övrig omsättning -
Rörelseresultat (EBIT) -6
Resultat efter finansnetto -6
Årets resultat -6
Balansräkningar (tkr)
2015-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0
Anläggningstillgångar 0
Omsättningstillgångar 213
Tillgångar 213
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 44
Obeskattade reserver 0
Avsättningar (tkr) 0
Långfristiga skulder 138
Kortfristiga skulder 30
Skulder och eget kapital 213
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
Löner till styrelse & VD 66
Varav tantiem till styrelse & VD -
Löner till övriga anställda 0
Varav resultatlön till övriga anställda -
Sociala kostnader 21
Utdelning till aktieägare 0
Omsättning 148
Nyckeltal
Antal anställda 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 148
Personalkostnader per anställd (tkr) 90
Rörelseresultat, EBITDA -6
Nettoomsättningförändring -%
Du Pont-modellen -2,82%
Vinstmarginal -4,05%
Bruttovinstmarginal 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 123,65%
Soliditet 20,66%
Kassalikviditet 710,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...