Visa allt om Firmabilar i Mälardalen AB
Visa allt om Firmabilar i Mälardalen AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12
Nettoomsättning 463
Övrig omsättning -
Rörelseresultat (EBIT) 184
Resultat efter finansnetto 184
Årets resultat 143
Balansräkningar (tkr)
2015-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0
Anläggningstillgångar 0
Omsättningstillgångar 690
Tillgångar 690
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 193
Obeskattade reserver 0
Avsättningar (tkr) 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 497
Skulder och eget kapital 690
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
Löner till styrelse & VD -
Varav tantiem till styrelse & VD -
Löner till övriga anställda -
Varav resultatlön till övriga anställda -
Sociala kostnader -
Utdelning till aktieägare 0
Omsättning 463
Nyckeltal
Antal anställda -
Nettoomsättning per anställd (tkr) -
Personalkostnader per anställd (tkr) -
Rörelseresultat, EBITDA 184
Nettoomsättningförändring -%
Du Pont-modellen 26,67%
Vinstmarginal 39,74%
Bruttovinstmarginal 71,06%
Rörelsekapital/omsättning 41,68%
Soliditet 27,97%
Kassalikviditet 138,83%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...