Visa allt om Arena Resiliens AB
Visa allt om Arena Resiliens AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12
Nettoomsättning 576
Övrig omsättning -
Rörelseresultat (EBIT) -14
Resultat efter finansnetto -14
Årets resultat -14
Balansräkningar (tkr)
2015-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0
Anläggningstillgångar 0
Omsättningstillgångar 123
Tillgångar 123
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 36
Obeskattade reserver 0
Avsättningar (tkr) 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 86
Skulder och eget kapital 123
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
Löner till styrelse & VD 0
Varav tantiem till styrelse & VD -
Löner till övriga anställda 0
Varav resultatlön till övriga anställda -
Sociala kostnader 0
Utdelning till aktieägare 0
Omsättning 576
Nyckeltal
Antal anställda 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) -
Personalkostnader per anställd (tkr) -
Rörelseresultat, EBITDA -14
Nettoomsättningförändring -%
Du Pont-modellen -11,38%
Vinstmarginal -2,43%
Bruttovinstmarginal 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 6,42%
Soliditet 29,27%
Kassalikviditet 143,02%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...