Visa allt om Svalörtsgatan 1C Fastighets AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12
Nettoomsättning 240
Övrig omsättning -
Rörelseresultat (EBIT) 215
Resultat efter finansnetto 192
Årets resultat 113
Balansräkningar (tkr)
2015-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0
Anläggningstillgångar 5 322
Omsättningstillgångar 210
Tillgångar 5 532
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 163
Obeskattade reserver 47
Avsättningar (tkr) 0
Långfristiga skulder 5 184
Kortfristiga skulder 139
Skulder och eget kapital 5 532
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
Löner till styrelse & VD 0
Varav tantiem till styrelse & VD -
Löner till övriga anställda 0
Varav resultatlön till övriga anställda -
Sociala kostnader 0
Utdelning till aktieägare 0
Omsättning 240
Nyckeltal
Antal anställda 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) -
Personalkostnader per anställd (tkr) -
Rörelseresultat, EBITDA 239
Nettoomsättningförändring -%
Du Pont-modellen 3,89%
Vinstmarginal 89,58%
Bruttovinstmarginal 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 29,58%
Soliditet 3,61%
Kassalikviditet 151,08%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...