Visa allt om Ludu AB
Visa allt om Ludu AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12
Nettoomsättning 42
Övrig omsättning -
Rörelseresultat (EBIT) 6
Resultat efter finansnetto 6
Årets resultat 5
Balansräkningar (tkr)
2015-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0
Anläggningstillgångar 0
Omsättningstillgångar 55
Tillgångar 55
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 55
Obeskattade reserver 0
Avsättningar (tkr) 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 0
Skulder och eget kapital 55
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
Löner till styrelse & VD 0
Varav tantiem till styrelse & VD -
Löner till övriga anställda 0
Varav resultatlön till övriga anställda -
Sociala kostnader 0
Utdelning till aktieägare 0
Omsättning 42
Nyckeltal
Antal anställda 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) -
Personalkostnader per anställd (tkr) -
Rörelseresultat, EBITDA 6
Nettoomsättningförändring -%
Du Pont-modellen 10,91%
Vinstmarginal 14,29%
Bruttovinstmarginal 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 130,95%
Soliditet 100,00%
Kassalikviditet -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...