Visa allt om Training Invest Sweden AB
Visa allt om Training Invest Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12
Nettoomsättning 96
Övrig omsättning -
Rörelseresultat (EBIT) 44
Resultat efter finansnetto 44
Årets resultat 34
Balansräkningar (tkr)
2015-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0
Anläggningstillgångar 0
Omsättningstillgångar 350
Tillgångar 350
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 84
Obeskattade reserver 0
Avsättningar (tkr) 0
Långfristiga skulder 244
Kortfristiga skulder 22
Skulder och eget kapital 350
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
Löner till styrelse & VD -
Varav tantiem till styrelse & VD -
Löner till övriga anställda -
Varav resultatlön till övriga anställda -
Sociala kostnader 0
Utdelning till aktieägare 0
Omsättning 96
Nyckeltal
Antal anställda -
Nettoomsättning per anställd (tkr) -
Personalkostnader per anställd (tkr) -
Rörelseresultat, EBITDA 44
Nettoomsättningförändring -%
Du Pont-modellen 12,57%
Vinstmarginal 45,83%
Bruttovinstmarginal 96,88%
Rörelsekapital/omsättning 341,67%
Soliditet 24,00%
Kassalikviditet 1 590,91%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...