Visa allt om Fortbildning i Väst AB
Visa allt om Fortbildning i Väst AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12
Nettoomsättning 331
Övrig omsättning -
Rörelseresultat (EBIT) 171
Resultat efter finansnetto 171
Årets resultat 100
Balansräkningar (tkr)
2015-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0
Anläggningstillgångar 0
Omsättningstillgångar 358
Tillgångar 358
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 150
Obeskattade reserver 43
Avsättningar (tkr) 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 165
Skulder och eget kapital 358
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
Löner till styrelse & VD -
Varav tantiem till styrelse & VD -
Löner till övriga anställda 90
Varav resultatlön till övriga anställda -
Sociala kostnader 28
Utdelning till aktieägare 0
Omsättning 331
Nyckeltal
Antal anställda 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 331
Personalkostnader per anställd (tkr) 129
Rörelseresultat, EBITDA 171
Nettoomsättningförändring -%
Du Pont-modellen 47,77%
Vinstmarginal 51,66%
Bruttovinstmarginal 97,28%
Rörelsekapital/omsättning 58,31%
Soliditet 51,27%
Kassalikviditet 216,97%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...