Visa allt om Pilbäck Mark och Anläggning Holding AB
Visa allt om Pilbäck Mark och Anläggning Holding AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06
Nettoomsättning 0 0
Övrig omsättning - -
Rörelseresultat (EBIT) -38 -16
Resultat efter finansnetto 1 820 943
Årets resultat 1 820 943
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 3 017 3 017
Omsättningstillgångar 1 816 1 049
Tillgångar 4 833 4 066
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 813 993
Obeskattade reserver 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 0 3 017
Kortfristiga skulder 2 021 56
Skulder och eget kapital 4 833 4 066
Löner & utdelning (tkr)
2016-06 2015-06
Löner till styrelse & VD 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - -
Rörelseresultat, EBITDA -38 -16
Nettoomsättningförändring -% -%
Du Pont-modellen -% -%
Vinstmarginal -% -%
Bruttovinstmarginal -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -%
Soliditet 58,20% 24,42%
Kassalikviditet 89,86% 1 873,21%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 4 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...