Visa allt om Barckar AB
Visa allt om Barckar AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-03
Nettoomsättning 616
Övrig omsättning -
Rörelseresultat (EBIT) 498
Resultat efter finansnetto 494
Årets resultat 385
Balansräkningar (tkr)
2016-03
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0
Anläggningstillgångar 322
Omsättningstillgångar 173
Tillgångar 494
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 435
Obeskattade reserver 0
Avsättningar (tkr) 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 60
Skulder och eget kapital 494
Löner & utdelning (tkr)
2016-03
Löner till styrelse & VD 0
Varav tantiem till styrelse & VD -
Löner till övriga anställda 0
Varav resultatlön till övriga anställda -
Sociala kostnader 0
Utdelning till aktieägare 0
Omsättning 616
Nyckeltal
Antal anställda 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) -
Personalkostnader per anställd (tkr) -
Rörelseresultat, EBITDA 498
Nettoomsättningförändring -%
Du Pont-modellen 101,01%
Vinstmarginal 81,01%
Bruttovinstmarginal 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 18,34%
Soliditet 88,06%
Kassalikviditet 288,33%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2016 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...