Visa allt om Svenska kapitalfonden AB
Visa allt om Svenska kapitalfonden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12
Nettoomsättning 0
Övrig omsättning -
Rörelseresultat (EBIT) -738
Resultat efter finansnetto -738
Årets resultat -738
Balansräkningar (tkr)
2015-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0
Anläggningstillgångar 756
Omsättningstillgångar 1 024
Tillgångar 1 780
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 429
Obeskattade reserver 0
Avsättningar (tkr) 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 351
Skulder och eget kapital 1 780
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
Löner till styrelse & VD 111
Varav tantiem till styrelse & VD -
Löner till övriga anställda 0
Varav resultatlön till övriga anställda -
Sociala kostnader 35
Utdelning till aktieägare 0
Omsättning 0
Nyckeltal
Antal anställda 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) -
Personalkostnader per anställd (tkr) 201
Rörelseresultat, EBITDA -738
Nettoomsättningförändring -%
Du Pont-modellen -%
Vinstmarginal -%
Bruttovinstmarginal -%
Rörelsekapital/omsättning -%
Soliditet 80,28%
Kassalikviditet 291,74%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...