Visa allt om Bo Porten AB
Visa allt om Bo Porten AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12
Nettoomsättning 0
Övrig omsättning -
Rörelseresultat (EBIT) -9
Resultat efter finansnetto -9
Årets resultat -9
Balansräkningar (tkr)
2015-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0
Anläggningstillgångar 25
Omsättningstillgångar 325
Tillgångar 350
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 41
Obeskattade reserver 0
Avsättningar (tkr) 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 309
Skulder och eget kapital 350
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
Löner till styrelse & VD 0
Varav tantiem till styrelse & VD -
Löner till övriga anställda 0
Varav resultatlön till övriga anställda -
Sociala kostnader 0
Utdelning till aktieägare 0
Omsättning 0
Nyckeltal
Antal anställda 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) -
Personalkostnader per anställd (tkr) -
Rörelseresultat, EBITDA -9
Nettoomsättningförändring -%
Du Pont-modellen -%
Vinstmarginal -%
Bruttovinstmarginal -%
Rörelsekapital/omsättning -%
Soliditet 11,71%
Kassalikviditet 105,18%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...