Visa allt om Landén Holding AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12
Nettoomsättning 0 0
Övrig omsättning - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 -9
Resultat efter finansnetto 0 -9
Årets resultat 172 -9
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 75 75
Omsättningstillgångar 229 16
Tillgångar 304 91
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 213 41
Obeskattade reserver 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 0 0
Kortfristiga skulder 91 50
Skulder och eget kapital 304 91
Löner & utdelning (tkr)
2016-12 2015-12
Löner till styrelse & VD 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 0 -
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 -9
Nettoomsättningförändring -% -%
Du Pont-modellen -% -%
Vinstmarginal -% -%
Bruttovinstmarginal -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -%
Soliditet 70,07% 45,05%
Kassalikviditet 251,65% 32,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...