Visa allt om Svenska Byggskåp AB
Visa allt om Svenska Byggskåp AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12
Nettoomsättning 2 894
Övrig omsättning 20
Rörelseresultat (EBIT) 504
Resultat efter finansnetto 504
Årets resultat 219
Balansräkningar (tkr)
2015-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0
Anläggningstillgångar 560
Omsättningstillgångar 698
Tillgångar 1 258
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 269
Obeskattade reserver 218
Avsättningar (tkr) 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 771
Skulder och eget kapital 1 258
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
Löner till styrelse & VD -
Varav tantiem till styrelse & VD -
Löner till övriga anställda 293
Varav resultatlön till övriga anställda -
Sociala kostnader 92
Utdelning till aktieägare 0
Omsättning 2 914
Nyckeltal
Antal anställda 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 447
Personalkostnader per anställd (tkr) 218
Rörelseresultat, EBITDA 554
Nettoomsättningförändring -%
Du Pont-modellen 40,06%
Vinstmarginal 17,42%
Bruttovinstmarginal 54,77%
Rörelsekapital/omsättning -2,52%
Soliditet 34,90%
Kassalikviditet 90,53%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 11 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...