Visa allt om Privat Läkartjänst Shahgeldi AB
Visa allt om Privat Läkartjänst Shahgeldi AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12
Nettoomsättning 1 475
Övrig omsättning -
Rörelseresultat (EBIT) 999
Resultat efter finansnetto 999
Årets resultat 583
Balansräkningar (tkr)
2015-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0
Anläggningstillgångar 0
Omsättningstillgångar 1 026
Tillgångar 1 026
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 633
Obeskattade reserver 250
Avsättningar (tkr) 0
Långfristiga skulder 3
Kortfristiga skulder 140
Skulder och eget kapital 1 026
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
Löner till styrelse & VD -
Varav tantiem till styrelse & VD -
Löner till övriga anställda 296
Varav resultatlön till övriga anställda -
Sociala kostnader 93
Utdelning till aktieägare 0
Omsättning 1 475
Nyckeltal
Antal anställda 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 475
Personalkostnader per anställd (tkr) 406
Rörelseresultat, EBITDA 999
Nettoomsättningförändring -%
Du Pont-modellen 97,37%
Vinstmarginal 67,73%
Bruttovinstmarginal 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 60,07%
Soliditet 80,70%
Kassalikviditet 732,86%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 11 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...