Visa allt om AMH TRANSPORT AB
Visa allt om AMH TRANSPORT AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-10
Nettoomsättning 0
Övrig omsättning -
Rörelseresultat (EBIT) -48
Resultat efter finansnetto -48
Årets resultat -48
Balansräkningar (tkr)
2015-10
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0
Anläggningstillgångar 0
Omsättningstillgångar 869
Tillgångar 869
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 50
Obeskattade reserver 0
Avsättningar (tkr) 0
Långfristiga skulder 809
Kortfristiga skulder 10
Skulder och eget kapital 869
Löner & utdelning (tkr)
2015-10
Löner till styrelse & VD 0
Varav tantiem till styrelse & VD -
Löner till övriga anställda 0
Varav resultatlön till övriga anställda -
Sociala kostnader 0
Utdelning till aktieägare 0
Omsättning 0
Nyckeltal
Antal anställda 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) -
Personalkostnader per anställd (tkr) -
Rörelseresultat, EBITDA -48
Nettoomsättningförändring -%
Du Pont-modellen -%
Vinstmarginal -%
Bruttovinstmarginal -%
Rörelsekapital/omsättning -%
Soliditet 5,75%
Kassalikviditet 8 690,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...