Visa allt om AXP VG Utveckling AB
Visa allt om AXP VG Utveckling AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12
Nettoomsättning 0
Övrig omsättning 1 443
Rörelseresultat (EBIT) 60
Resultat efter finansnetto -18
Årets resultat -18
Balansräkningar (tkr)
2015-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0
Anläggningstillgångar 15 550
Omsättningstillgångar 818
Tillgångar 16 368
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 32
Obeskattade reserver 0
Avsättningar (tkr) 0
Långfristiga skulder 5 388
Kortfristiga skulder 10 947
Skulder och eget kapital 16 368
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
Löner till styrelse & VD -
Varav tantiem till styrelse & VD -
Löner till övriga anställda -
Varav resultatlön till övriga anställda -
Sociala kostnader -
Utdelning till aktieägare 0
Omsättning 1 443
Nyckeltal
Antal anställda -
Nettoomsättning per anställd (tkr) -
Personalkostnader per anställd (tkr) -
Rörelseresultat, EBITDA 60
Nettoomsättningförändring -%
Du Pont-modellen -%
Vinstmarginal -%
Bruttovinstmarginal -%
Rörelsekapital/omsättning -%
Soliditet 0,20%
Kassalikviditet 7,47%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...