Visa allt om BROEN - LAB Sverige AB
Visa allt om BROEN - LAB Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12
Nettoomsättning 1 754
Övrig omsättning -
Rörelseresultat (EBIT) 18
Resultat efter finansnetto 15
Årets resultat 3
Balansräkningar (tkr)
2015-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0
Anläggningstillgångar 0
Omsättningstillgångar 247
Tillgångar 247
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 53
Obeskattade reserver 0
Avsättningar (tkr) 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 195
Skulder och eget kapital 247
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
Löner till styrelse & VD -
Varav tantiem till styrelse & VD -
Löner till övriga anställda 895
Varav resultatlön till övriga anställda -
Sociala kostnader 477
Utdelning till aktieägare 0
Omsättning 1 754
Nyckeltal
Antal anställda 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 877
Personalkostnader per anställd (tkr) 688
Rörelseresultat, EBITDA 18
Nettoomsättningförändring -%
Du Pont-modellen 7,29%
Vinstmarginal 1,03%
Bruttovinstmarginal 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 2,96%
Soliditet 21,46%
Kassalikviditet 126,67%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...