Visa allt om Lexi Lejon Growth Capital AB
Visa allt om Lexi Lejon Growth Capital AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12
Nettoomsättning 0
Övrig omsättning -
Rörelseresultat (EBIT) -120
Resultat efter finansnetto -120
Årets resultat -120
Balansräkningar (tkr)
2015-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0
Anläggningstillgångar 1 500
Omsättningstillgångar 550
Tillgångar 2 050
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 130
Obeskattade reserver 0
Avsättningar (tkr) 0
Långfristiga skulder 1 880
Kortfristiga skulder 40
Skulder och eget kapital 2 050
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
Löner till styrelse & VD -
Varav tantiem till styrelse & VD -
Löner till övriga anställda -
Varav resultatlön till övriga anställda -
Sociala kostnader -
Utdelning till aktieägare 0
Omsättning 0
Nyckeltal
Antal anställda -
Nettoomsättning per anställd (tkr) -
Personalkostnader per anställd (tkr) -
Rörelseresultat, EBITDA -120
Nettoomsättningförändring -%
Du Pont-modellen -%
Vinstmarginal -%
Bruttovinstmarginal -%
Rörelsekapital/omsättning -%
Soliditet 6,34%
Kassalikviditet 1 375,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...