Visa allt om Löfberg Fastigheter AB
Visa allt om Löfberg Fastigheter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06
Nettoomsättning 4 774 0
Övrig omsättning - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 866 -19
Resultat efter finansnetto 13 498 -14
Årets resultat 13 498 -14
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 202 580 48 168
Omsättningstillgångar 2 531 1 835
Tillgångar 205 112 50 003
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 63 484 9 986
Obeskattade reserver 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 67 000 0
Kortfristiga skulder 74 628 40 017
Skulder och eget kapital 205 112 50 003
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
Löner till styrelse & VD - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 3 163 0
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 1 762 0
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 4 774 0
Nyckeltal
Antal anställda 5 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 955 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 1 003 -
Rörelseresultat, EBITDA -1 866 -19
Nettoomsättningförändring -% -%
Du Pont-modellen 7,14% -%
Vinstmarginal 306,85% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning -1 510,20% -%
Soliditet 30,95% 19,97%
Kassalikviditet 3,39% 4,59%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...