Visa allt om E M S O Group Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-07 2014-12
Nettoomsättning 749 24
Övrig omsättning - -
Rörelseresultat (EBIT) 270 8
Resultat efter finansnetto 270 8
Årets resultat 212 6
Balansräkningar (tkr)
2015-07 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 2 102 2 181
Omsättningstillgångar 581 24
Tillgångar 2 683 2 206
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 411 2 199
Obeskattade reserver 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 400 0
Kortfristiga skulder -128 7
Skulder och eget kapital 2 683 2 206
Löner & utdelning (tkr)
2015-07
2014-12
Löner till styrelse & VD 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 749 24
Nyckeltal
Antal anställda 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - -
Rörelseresultat, EBITDA 350 19
Nettoomsättningförändring 3 020,83% -%
Du Pont-modellen 10,06% 0,36%
Vinstmarginal 36,05% 33,33%
Bruttovinstmarginal 46,60% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 94,66% 70,83%
Soliditet 89,86% 99,68%
Kassalikviditet -% 342,86%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...