Visa allt om E M S O Group Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-07 2015-07 2014-12
Nettoomsättning 48 749 24
Övrig omsättning - - -
Rörelseresultat (EBIT) -790 270 8
Resultat efter finansnetto -847 270 8
Årets resultat -847 212 6
Balansräkningar (tkr)
2016-07 2015-07 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 663 2 102 2 181
Omsättningstillgångar 1 199 581 24
Tillgångar 2 863 2 683 2 206
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 564 2 411 2 199
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 1 000 400 0
Kortfristiga skulder 298 -128 7
Skulder och eget kapital 2 863 2 683 2 206
Löner & utdelning (tkr)
2016-07
2015-07
2014-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Omsättning 48 749 24
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - -
Rörelseresultat, EBITDA -351 350 19
Nettoomsättningförändring -93,59% 3 020,83% -%
Du Pont-modellen -27,38% 10,06% 0,36%
Vinstmarginal -1 633,33% 36,05% 33,33%
Bruttovinstmarginal 100,00% 46,60% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 1 877,08% 94,66% 70,83%
Soliditet 54,63% 89,86% 99,68%
Kassalikviditet 402,35% -% 342,86%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 7 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2014 är 1 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...