Visa allt om Lesjöfors Springs and Pressings AB
Visa allt om Lesjöfors Springs and Pressings AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12
Nettoomsättning 52 299
Övrig omsättning -
Rörelseresultat (EBIT) 239
Resultat efter finansnetto 239
Årets resultat 183
Balansräkningar (tkr)
2015-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0
Anläggningstillgångar 0
Omsättningstillgångar 13 974
Tillgångar 13 974
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 183
Obeskattade reserver 0
Avsättningar (tkr) 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 10 791
Skulder och eget kapital 13 974
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
Löner till styrelse & VD -
Varav tantiem till styrelse & VD -
Löner till övriga anställda -
Varav resultatlön till övriga anställda -
Sociala kostnader -
Utdelning till aktieägare 0
Omsättning 52 299
Nyckeltal
Antal anställda -
Nettoomsättning per anställd (tkr) -
Personalkostnader per anställd (tkr) -
Rörelseresultat, EBITDA 239
Nettoomsättningförändring -%
Du Pont-modellen 1,71%
Vinstmarginal 0,46%
Bruttovinstmarginal 0,70%
Rörelsekapital/omsättning 6,09%
Soliditet 22,78%
Kassalikviditet 120,53%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...