Visa allt om Bozorg Media AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12
Nettoomsättning 754
Övrig omsättning -
Rörelseresultat (EBIT) 32
Resultat efter finansnetto 32
Årets resultat 14
Balansräkningar (tkr)
2015-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0
Anläggningstillgångar 96
Omsättningstillgångar 384
Tillgångar 480
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 64
Obeskattade reserver 12
Avsättningar (tkr) 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 404
Skulder och eget kapital 480
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
Löner till styrelse & VD 11
Varav tantiem till styrelse & VD -
Löner till övriga anställda 80
Varav resultatlön till övriga anställda -
Sociala kostnader 12
Utdelning till aktieägare 0
Omsättning 754
Nyckeltal
Antal anställda 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 754
Personalkostnader per anställd (tkr) 131
Rörelseresultat, EBITDA 56
Nettoomsättningförändring -%
Du Pont-modellen 6,67%
Vinstmarginal 4,24%
Bruttovinstmarginal 70,69%
Rörelsekapital/omsättning -2,65%
Soliditet 15,28%
Kassalikviditet 95,05%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...