Visa allt om Calegie AB
Visa allt om Calegie AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-11
Nettoomsättning 0
Övrig omsättning 12
Rörelseresultat (EBIT) 1
Resultat efter finansnetto 1
Årets resultat 1
Balansräkningar (tkr)
2015-11
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0
Anläggningstillgångar 33
Omsättningstillgångar 22
Tillgångar 56
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 51
Obeskattade reserver 0
Avsättningar (tkr) 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 5
Skulder och eget kapital 56
Löner & utdelning (tkr)
2015-11
Löner till styrelse & VD -
Varav tantiem till styrelse & VD -
Löner till övriga anställda -
Varav resultatlön till övriga anställda -
Sociala kostnader -
Utdelning till aktieägare 0
Omsättning 12
Nyckeltal
Antal anställda 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) -
Personalkostnader per anställd (tkr) -
Rörelseresultat, EBITDA 1
Nettoomsättningförändring -%
Du Pont-modellen -%
Vinstmarginal -%
Bruttovinstmarginal -%
Rörelsekapital/omsättning -%
Soliditet 91,07%
Kassalikviditet 440,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...