Visa allt om Corem Törnby AB
Visa allt om Corem Törnby AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12
Nettoomsättning 17 063
Övrig omsättning -
Rörelseresultat (EBIT) 8 630
Resultat efter finansnetto 5 862
Årets resultat 4 868
Balansräkningar (tkr)
2015-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0
Anläggningstillgångar 153 673
Omsättningstillgångar 6 170
Tillgångar 159 842
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 043
Obeskattade reserver 0
Avsättningar (tkr) 0
Långfristiga skulder 107 753
Kortfristiga skulder 47 045
Skulder och eget kapital 159 842
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
Löner till styrelse & VD -
Varav tantiem till styrelse & VD -
Löner till övriga anställda -
Varav resultatlön till övriga anställda -
Sociala kostnader -
Utdelning till aktieägare 0
Omsättning 17 063
Nyckeltal
Antal anställda -
Nettoomsättning per anställd (tkr) -
Personalkostnader per anställd (tkr) -
Rörelseresultat, EBITDA 12 007
Nettoomsättningförändring -%
Du Pont-modellen 5,40%
Vinstmarginal 50,59%
Bruttovinstmarginal 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -239,55%
Soliditet 3,15%
Kassalikviditet 13,12%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...