Visa allt om Ettol AB
Visa allt om Ettol AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12
Nettoomsättning 0 0
Övrig omsättning - -
Rörelseresultat (EBIT) -10 -13
Resultat efter finansnetto 2 2 956
Årets resultat 2 2 956
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 2 604 2 626
Omsättningstillgångar 83 379
Tillgångar 2 687 3 006
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 687 3 006
Obeskattade reserver 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 0 0
Kortfristiga skulder 0 0
Skulder och eget kapital 2 687 3 006
Löner & utdelning (tkr)
2016-12 2015-12
Löner till styrelse & VD 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 0 0
Utdelning till aktieägare 290 321
Omsättning 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - -
Rörelseresultat, EBITDA -10 -13
Nettoomsättningförändring -% -%
Du Pont-modellen -% -%
Vinstmarginal -% -%
Bruttovinstmarginal -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -%
Soliditet 100,00% 100,00%
Kassalikviditet -% -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...