Visa allt om Ettol AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12
Nettoomsättning 0
Övrig omsättning -
Rörelseresultat (EBIT) -13
Resultat efter finansnetto 2 956
Årets resultat 2 956
Balansräkningar (tkr)
2015-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0
Anläggningstillgångar 2 626
Omsättningstillgångar 379
Tillgångar 3 006
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 006
Obeskattade reserver 0
Avsättningar (tkr) 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 0
Skulder och eget kapital 3 006
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
Löner till styrelse & VD 0
Varav tantiem till styrelse & VD -
Löner till övriga anställda 0
Varav resultatlön till övriga anställda -
Sociala kostnader 0
Utdelning till aktieägare 321
Omsättning 0
Nyckeltal
Antal anställda 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) -
Personalkostnader per anställd (tkr) -
Rörelseresultat, EBITDA -13
Nettoomsättningförändring -%
Du Pont-modellen -%
Vinstmarginal -%
Bruttovinstmarginal -%
Rörelsekapital/omsättning -%
Soliditet 100,00%
Kassalikviditet -%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...