Visa allt om Västerviks Måleri AB
Visa allt om Västerviks Måleri AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12
Nettoomsättning 2 909
Övrig omsättning -
Rörelseresultat (EBIT) 641
Resultat efter finansnetto 641
Årets resultat 375
Balansräkningar (tkr)
2015-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0
Anläggningstillgångar 433
Omsättningstillgångar 1 137
Tillgångar 1 570
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 737
Obeskattade reserver 291
Avsättningar (tkr) 0
Långfristiga skulder 121
Kortfristiga skulder 420
Skulder och eget kapital 1 570
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
Löner till styrelse & VD 0
Varav tantiem till styrelse & VD -
Löner till övriga anställda 940
Varav resultatlön till övriga anställda -
Sociala kostnader 343
Utdelning till aktieägare 0
Omsättning 2 909
Nyckeltal
Antal anställda 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 970
Personalkostnader per anställd (tkr) 431
Rörelseresultat, EBITDA 691
Nettoomsättningförändring -%
Du Pont-modellen 40,83%
Vinstmarginal 22,04%
Bruttovinstmarginal 77,69%
Rörelsekapital/omsättning 24,65%
Soliditet 61,40%
Kassalikviditet 270,71%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...