Visa allt om Marcus Christiansson AB
Visa allt om Marcus Christiansson AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08
Nettoomsättning 0 0
Övrig omsättning 7 7
Rörelseresultat (EBIT) 6 -3
Resultat efter finansnetto 6 -3
Årets resultat 6 -3
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 0 0
Omsättningstillgångar 53 0
Tillgångar 53 0
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 53 47
Obeskattade reserver 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 0 -47
Kortfristiga skulder 0 0
Skulder och eget kapital 53 0
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
Löner till styrelse & VD 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 -
Löner till övriga anställda 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 -
Sociala kostnader 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 7 7
Nyckeltal
Antal anställda - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - -
Rörelseresultat, EBITDA 6 -3
Nettoomsättningförändring -% -%
Du Pont-modellen -% -%
Vinstmarginal -% -%
Bruttovinstmarginal -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -%
Soliditet 100,00% -%
Kassalikviditet -% -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...