Visa allt om Marcus Christiansson AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08
Nettoomsättning 0
Övrig omsättning 7
Rörelseresultat (EBIT) -3
Resultat efter finansnetto -3
Årets resultat -3
Balansräkningar (tkr)
2015-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0
Anläggningstillgångar 0
Omsättningstillgångar 0
Tillgångar 0
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 47
Obeskattade reserver 0
Avsättningar (tkr) 0
Långfristiga skulder -47
Kortfristiga skulder 0
Skulder och eget kapital 0
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
Löner till styrelse & VD 0
Varav tantiem till styrelse & VD -
Löner till övriga anställda 0
Varav resultatlön till övriga anställda -
Sociala kostnader 0
Utdelning till aktieägare 0
Omsättning 7
Nyckeltal
Antal anställda -
Nettoomsättning per anställd (tkr) -
Personalkostnader per anställd (tkr) -
Rörelseresultat, EBITDA -3
Nettoomsättningförändring -%
Du Pont-modellen -%
Vinstmarginal -%
Bruttovinstmarginal -%
Rörelsekapital/omsättning -%
Soliditet -%
Kassalikviditet -%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...