Visa allt om Ogenstad Media AB
Visa allt om Ogenstad Media AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04
Nettoomsättning 0 0
Övrig omsättning - -
Rörelseresultat (EBIT) -4 -46
Resultat efter finansnetto -5 195
Årets resultat -5 195
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 0 0
Omsättningstillgångar 240 379
Tillgångar 240 379
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 240 245
Obeskattade reserver 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 0 0
Kortfristiga skulder 0 135
Skulder och eget kapital 240 379
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04
Löner till styrelse & VD 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - -
Rörelseresultat, EBITDA -4 -46
Nettoomsättningförändring -% -%
Du Pont-modellen -% -%
Vinstmarginal -% -%
Bruttovinstmarginal -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -%
Soliditet 100,00% 64,64%
Kassalikviditet -% 280,74%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...