Visa allt om Corvas AB
Visa allt om Corvas AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12
Nettoomsättning 87
Övrig omsättning -
Rörelseresultat (EBIT) 63
Resultat efter finansnetto 63
Årets resultat 38
Balansräkningar (tkr)
2015-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0
Anläggningstillgångar 0
Omsättningstillgångar 123
Tillgångar 123
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 88
Obeskattade reserver 15
Avsättningar (tkr) 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 20
Skulder och eget kapital 123
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
Löner till styrelse & VD 0
Varav tantiem till styrelse & VD -
Löner till övriga anställda 0
Varav resultatlön till övriga anställda -
Sociala kostnader 0
Utdelning till aktieägare 0
Omsättning 87
Nyckeltal
Antal anställda 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) -
Personalkostnader per anställd (tkr) -
Rörelseresultat, EBITDA 63
Nettoomsättningförändring -%
Du Pont-modellen 51,22%
Vinstmarginal 72,41%
Bruttovinstmarginal 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 118,39%
Soliditet 81,06%
Kassalikviditet 615,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...