Visa allt om Peter Pennbrant Bagerikonsult AB
Visa allt om Peter Pennbrant Bagerikonsult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04
Nettoomsättning 0 0
Övrig omsättning - -
Rörelseresultat (EBIT) -6 -7
Resultat efter finansnetto -6 581
Årets resultat -6 581
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 0 0
Omsättningstillgångar 484 937
Tillgångar 484 937
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 469 631
Obeskattade reserver 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 0 0
Kortfristiga skulder 16 306
Skulder och eget kapital 484 937
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04
Löner till styrelse & VD - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader - 0
Utdelning till aktieägare 159 156
Omsättning 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - -
Rörelseresultat, EBITDA -6 -7
Nettoomsättningförändring -% -%
Du Pont-modellen -% -%
Vinstmarginal -% -%
Bruttovinstmarginal -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -%
Soliditet 96,90% 67,34%
Kassalikviditet 3 025,00% 306,21%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...