Visa allt om Slutplattan DYMPI 98503 AB
Visa allt om Slutplattan DYMPI 98503 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12
Nettoomsättning 193
Övrig omsättning -
Rörelseresultat (EBIT) -24
Resultat efter finansnetto -24
Årets resultat -24
Balansräkningar (tkr)
2015-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0
Anläggningstillgångar 0
Omsättningstillgångar 29
Tillgångar 29
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 26
Obeskattade reserver 0
Avsättningar (tkr) 0
Långfristiga skulder 3
Kortfristiga skulder 0
Skulder och eget kapital 29
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
Löner till styrelse & VD -
Varav tantiem till styrelse & VD -
Löner till övriga anställda 61
Varav resultatlön till övriga anställda -
Sociala kostnader 19
Utdelning till aktieägare 0
Omsättning 193
Nyckeltal
Antal anställda 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 193
Personalkostnader per anställd (tkr) 84
Rörelseresultat, EBITDA -24
Nettoomsättningförändring -%
Du Pont-modellen -82,76%
Vinstmarginal -12,44%
Bruttovinstmarginal 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 15,03%
Soliditet 89,66%
Kassalikviditet -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...