Visa allt om HorsCategorie AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12
Nettoomsättning 734
Övrig omsättning -
Rörelseresultat (EBIT) 427
Resultat efter finansnetto 427
Årets resultat 251
Balansräkningar (tkr)
2015-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0
Anläggningstillgångar 25
Omsättningstillgångar 535
Tillgångar 560
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 301
Obeskattade reserver 105
Avsättningar (tkr) 0
Långfristiga skulder 3
Kortfristiga skulder 151
Skulder och eget kapital 560
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
Löner till styrelse & VD 171
Varav tantiem till styrelse & VD -
Löner till övriga anställda 1
Varav resultatlön till övriga anställda -
Sociala kostnader 54
Utdelning till aktieägare 0
Omsättning 734
Nyckeltal
Antal anställda 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 734
Personalkostnader per anställd (tkr) 249
Rörelseresultat, EBITDA 430
Nettoomsättningförändring -%
Du Pont-modellen 76,25%
Vinstmarginal 58,17%
Bruttovinstmarginal 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 52,32%
Soliditet 68,38%
Kassalikviditet 354,30%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...