Visa allt om HorsCategorie AB
Visa allt om HorsCategorie AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12
Nettoomsättning 1 025 734
Övrig omsättning - -
Rörelseresultat (EBIT) 246 427
Resultat efter finansnetto 246 427
Årets resultat 272 251
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 22 25
Omsättningstillgångar 759 535
Tillgångar 782 560
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 573 301
Obeskattade reserver 0 105
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 6 3
Kortfristiga skulder 202 151
Skulder och eget kapital 782 560
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
Löner till styrelse & VD - 171
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 431 1
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 136 54
Utdelning till aktieägare 300 0
Omsättning 1 025 734
Nyckeltal
Antal anställda 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 025 734
Personalkostnader per anställd (tkr) 705 249
Rörelseresultat, EBITDA 249 430
Nettoomsättningförändring 39,65% -%
Du Pont-modellen 31,46% 76,25%
Vinstmarginal 24,00% 58,17%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 54,34% 52,32%
Soliditet 73,27% 68,38%
Kassalikviditet 375,74% 354,30%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...