Visa allt om Navhålet 1 i Linköping AB
Visa allt om Navhålet 1 i Linköping AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12
Nettoomsättning 2 052
Övrig omsättning -
Rörelseresultat (EBIT) 1 176
Resultat efter finansnetto 896
Årets resultat 448
Balansräkningar (tkr)
2015-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0
Anläggningstillgångar 9 727
Omsättningstillgångar 333
Tillgångar 10 060
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 498
Obeskattade reserver 190
Avsättningar (tkr) 0
Långfristiga skulder 8 310
Kortfristiga skulder 1 061
Skulder och eget kapital 10 060
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
Löner till styrelse & VD 0
Varav tantiem till styrelse & VD -
Löner till övriga anställda 0
Varav resultatlön till övriga anställda -
Sociala kostnader 0
Utdelning till aktieägare 0
Omsättning 2 052
Nyckeltal
Antal anställda 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) -
Personalkostnader per anställd (tkr) -
Rörelseresultat, EBITDA 1 517
Nettoomsättningförändring -%
Du Pont-modellen 11,69%
Vinstmarginal 57,31%
Bruttovinstmarginal 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -35,48%
Soliditet 6,42%
Kassalikviditet 31,39%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...