Visa allt om Demandware AB
Visa allt om Demandware AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12
Nettoomsättning 2 704
Övrig omsättning -
Rörelseresultat (EBIT) 205
Resultat efter finansnetto 200
Årets resultat 153
Balansräkningar (tkr)
2015-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0
Anläggningstillgångar 0
Omsättningstillgångar 862
Tillgångar 862
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 203
Obeskattade reserver 0
Avsättningar (tkr) 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 659
Skulder och eget kapital 862
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
Löner till styrelse & VD 0
Varav tantiem till styrelse & VD -
Löner till övriga anställda 1 472
Varav resultatlön till övriga anställda -
Sociala kostnader 433
Utdelning till aktieägare 0
Omsättning 2 704
Nyckeltal
Antal anställda 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 704
Personalkostnader per anställd (tkr) 1 906
Rörelseresultat, EBITDA 205
Nettoomsättningförändring -%
Du Pont-modellen 23,78%
Vinstmarginal 7,58%
Bruttovinstmarginal 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 7,51%
Soliditet 23,55%
Kassalikviditet 130,80%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...