Visa allt om Nilsson Teknik Konstruktion inom Bygg & Anläggning AB
Visa allt om Nilsson Teknik Konstruktion inom Bygg & Anläggning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-03
Nettoomsättning 2 595
Övrig omsättning -
Rörelseresultat (EBIT) 681
Resultat efter finansnetto 680
Årets resultat 530
Balansräkningar (tkr)
2016-03
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0
Anläggningstillgångar 0
Omsättningstillgångar 987
Tillgångar 987
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 601
Obeskattade reserver 11
Avsättningar (tkr) 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 374
Skulder och eget kapital 987
Löner & utdelning (tkr)
2016-03
Löner till styrelse & VD -
Varav tantiem till styrelse & VD -
Löner till övriga anställda 669
Varav resultatlön till övriga anställda -
Sociala kostnader 323
Utdelning till aktieägare 250
Omsättning 2 595
Nyckeltal
Antal anställda 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 298
Personalkostnader per anställd (tkr) 501
Rörelseresultat, EBITDA 681
Nettoomsättningförändring -%
Du Pont-modellen 69,00%
Vinstmarginal 26,24%
Bruttovinstmarginal 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 23,62%
Soliditet 61,76%
Kassalikviditet 263,90%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2016 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...