Visa allt om Evolutionera AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12
Nettoomsättning 0 0
Övrig omsättning - -
Rörelseresultat (EBIT) -23 0
Resultat efter finansnetto -23 0
Årets resultat -20 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 40 50
Omsättningstillgångar 6 0
Tillgångar 46 50
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 30 50
Obeskattade reserver 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 0 0
Kortfristiga skulder 16 0
Skulder och eget kapital 46 50
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12
Löner till styrelse & VD 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 0 -
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - -
Rörelseresultat, EBITDA -13 0
Nettoomsättningförändring -% -%
Du Pont-modellen -% -%
Vinstmarginal -% -%
Bruttovinstmarginal -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -%
Soliditet 65,22% 100,00%
Kassalikviditet 37,50% -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 3 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...