Visa allt om Skanemek industriservice AB
Visa allt om Skanemek industriservice AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12
Nettoomsättning 965
Övrig omsättning -
Rörelseresultat (EBIT) 47
Resultat efter finansnetto 45
Årets resultat 35
Balansräkningar (tkr)
2015-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0
Anläggningstillgångar 101
Omsättningstillgångar 328
Tillgångar 429
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 85
Obeskattade reserver 0
Avsättningar (tkr) 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 344
Skulder och eget kapital 429
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
Löner till styrelse & VD -
Varav tantiem till styrelse & VD -
Löner till övriga anställda 491
Varav resultatlön till övriga anställda -
Sociala kostnader 212
Utdelning till aktieägare 0
Omsättning 965
Nyckeltal
Antal anställda 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 965
Personalkostnader per anställd (tkr) 710
Rörelseresultat, EBITDA 76
Nettoomsättningförändring -%
Du Pont-modellen 10,96%
Vinstmarginal 4,87%
Bruttovinstmarginal 98,13%
Rörelsekapital/omsättning -1,66%
Soliditet 19,81%
Kassalikviditet 95,35%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...