Visa allt om Centria Masugnen AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12
Nettoomsättning 1 473
Övrig omsättning -
Rörelseresultat (EBIT) 799
Resultat efter finansnetto 590
Årets resultat 345
Balansräkningar (tkr)
2015-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0
Anläggningstillgångar 30 726
Omsättningstillgångar 809
Tillgångar 31 535
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 380
Obeskattade reserver 147
Avsättningar (tkr) 0
Långfristiga skulder 23 175
Kortfristiga skulder 7 833
Skulder och eget kapital 31 535
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
Löner till styrelse & VD 0
Varav tantiem till styrelse & VD -
Löner till övriga anställda 0
Varav resultatlön till övriga anställda -
Sociala kostnader 0
Utdelning till aktieägare 0
Omsättning 1 473
Nyckeltal
Antal anställda 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) -
Personalkostnader per anställd (tkr) -
Rörelseresultat, EBITDA 1 226
Nettoomsättningförändring -%
Du Pont-modellen 2,53%
Vinstmarginal 54,24%
Bruttovinstmarginal 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -476,85%
Soliditet 1,57%
Kassalikviditet 10,33%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...