Visa allt om DF Örebro AB
Visa allt om DF Örebro AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-07
Nettoomsättning 5 566
Övrig omsättning 61
Rörelseresultat (EBIT) 1 087
Resultat efter finansnetto 1 084
Årets resultat 845
Balansräkningar (tkr)
2015-07
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0
Anläggningstillgångar 2 769
Omsättningstillgångar 1 505
Tillgångar 4 274
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 895
Obeskattade reserver 0
Avsättningar (tkr) 0
Långfristiga skulder 2 151
Kortfristiga skulder 1 228
Skulder och eget kapital 4 274
Löner & utdelning (tkr)
2015-07
Löner till styrelse & VD -
Varav tantiem till styrelse & VD -
Löner till övriga anställda 1 359
Varav resultatlön till övriga anställda -
Sociala kostnader 346
Utdelning till aktieägare 0
Omsättning 5 627
Nyckeltal
Antal anställda 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 113
Personalkostnader per anställd (tkr) 342
Rörelseresultat, EBITDA 1 278
Nettoomsättningförändring -%
Du Pont-modellen 25,43%
Vinstmarginal 19,53%
Bruttovinstmarginal 68,43%
Rörelsekapital/omsättning 4,98%
Soliditet 20,94%
Kassalikviditet 108,14%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...