Visa allt om Certigo Consulting AB
Visa allt om Certigo Consulting AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12
Nettoomsättning 1 886
Övrig omsättning -
Rörelseresultat (EBIT) 939
Resultat efter finansnetto 940
Årets resultat 547
Balansräkningar (tkr)
2015-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0
Anläggningstillgångar 0
Omsättningstillgångar 1 112
Tillgångar 1 112
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 597
Obeskattade reserver 237
Avsättningar (tkr) 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 278
Skulder och eget kapital 1 112
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
Löner till styrelse & VD -
Varav tantiem till styrelse & VD -
Löner till övriga anställda 522
Varav resultatlön till övriga anställda -
Sociala kostnader 290
Utdelning till aktieägare 400
Omsättning 1 886
Nyckeltal
Antal anställda 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 886
Personalkostnader per anställd (tkr) 838
Rörelseresultat, EBITDA 939
Nettoomsättningförändring -%
Du Pont-modellen 84,53%
Vinstmarginal 49,84%
Bruttovinstmarginal 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 44,22%
Soliditet 70,31%
Kassalikviditet 400,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...